РІВНЕ-СТОЛИЦЯ УНР

3 травня 2019

3 травня Рівненський обласний краєзнавчий музей проводить круглий стіл на тему "Рівне-столиця УНР".

Планується розглянути наступні питання:

  1. Директорія УНР 1919 року на Волині (джерела та історіографія).
  2. Місцеві органи влади Волинській губернії у період Української революції.
  3. Бої Армії УНР з більшовиками та поляками у першій половині 1919 року.
  4. Бунт В. Оскілка та його наслідки.
  5. Національні меншини на Волині у 1919 році.
  6. Життєвий шлях військових, громадських, політичних та культурно-освітніх діячів УНР, пов’язаних з Волинню.
  7. Музейні експозиції та виставки, присвячені подіям Української революції 1917 – 21 рр.

Заплановано видання збірника за матеріалами круглого столу.

Оргкомітет приймає статті до збірника та інформацію про авторів до  15 квітня 2019 р. Обсяг матеріалів – до 10 сторінок тексту 20 000 друкованих знаків та до 5 ілюстрацій (формат А4). Текст має бути набраний у текстовому редакторі Місrosoft Word for Windows, шрифт Тіmes New Roman, розмір шрифту – 12, міжрядковий інтервал – 1,5. Параметри сторінки: верхній та нижній береги – 2 см, лівий – 3 см, правий — 1,5 см. Формат файлу Word.

Назва статті по центру, прізвище та ініціали автора у правому верхньому куті.

Текст набирається без переносів слів. Абзацні відступи форматуються в матеріалі, а не використанням пробілів і табулятора. Текст статті записується в окремий файл під назвою Призвіще.doc; в окремому файлі подається перелік ілюстрацій під назвою Перелік.dос; ілюстрації записуються в окремі файли і розміщуються в папці під назвою Рис.doc. Географічні назви подаються за офіційно прийнятою транскрипцією. Посилання у тексті оформлюються в квадратних дужках, наприклад: [1, с.23], [25, с.119, рис. 5]. В кінці тексту подається пронумерований список джерел та літератури.

Автори статей окремим файлом повідомляють про себе такі дані: прізвище, ім’я, по батькові (без скорочень), науковий ступінь, учене звання, місце роботи,  посаду та адресу електроної пошти для контактів.

Оргкомітет залишає за собою право відхиляти статті, що не відповідають вимогам та тематиці конференції.

Матеріали потрібно надсилати електронною поштою: rivnemuseum@ukr.netз зазначенням теми «круглий стіл».

Оргкомітет