НАУКОВА КОНФЕРЕНЦІЯ "ВОЛИНЬ НА ПОЧАТКУ ДРУГОЇ СВІТОВОЇ ВІЙНИ (ВЕРЕСЕНЬ 1939 - ЧЕРВЕНЬ 1941 РОКАХ)"

4 жовтня 2019

4-5 жовтня 2019р. на базі Рівненського обласного краєзнавчого музею проходитиме наукова конференція:

«Волинь на початку Другої світової війни

(вересень 1939 – червень 1941 роках)». 

 

Планується розглянути питання:

  1. Пакт Молотова-Ріббентропа і анексія Волині Радянським Союзом. Бойові дії Червоної армії проти Війська польського у вересні 1939 р.
  2. Встановлення радянської влади. Політичні, економічні та культурно-освітні механізми радянізації Волині.
  3. Утвердження на Волині тоталітарної системи. Масові політичні репресії 1939-1941 рр.
  4. Поборення політичної опозиції радянському режимові.

 

Заплановано видання збірника за матеріалами конференції.

Оргкомітет приймає статті до збірника та інформацію про авторів до  1 липня 2019 р. Обсяг матеріалів – до 10 сторінок тексту (20 000 друкованих знаків) та до 5 ілюстрацій (формат А4). Текст має бути набраний у текстовому редакторі Місrosoft Word for Windows, шрифт Тіmes New Roman, розмір шрифту – 12, міжрядковий інтервал – 1,5. Параметри сторінки: верхній та нижній береги – 2 см, лівий – 3 см, правий — 1,5 см. Формат файлу Word.

Назва статті по центру, прізвище та ініціали автора у правому верхньому куті.

Текст набирається без переносів слів. Абзацні відступи форматуються в матеріалі, а не використанням пробілів і табулятора. Текст статті записується в окремий файл під назвою Призвіще.doc; в окремому файлі подається перелік ілюстрацій під назвою Перелік.dос; ілюстрації записуються в окремі файли і розміщуються в папці під назвою Рис. doc. Географічні назви подаються за офіційно прийнятою транскрипцією. Посилання у тексті оформлюються в квадратних дужках, наприклад: [1, с.23], [25, с.119, рис. 5]. В кінці тексту подається пронумерований список джерел та літератури.

Автори статей окремим файлом повідомляють про себе такі дані: прізвище, ім’я, по батькові (без скорочень), науковий ступінь, учене звання, місце роботи,  посаду та адресу електроної пошти для контактів.

Оргкомітет залишає за собою право відхиляти статті, що не відповідають вимогам та тематиці конференції.

Матеріали потрібно надсилати електронною поштою: rivnemuseum@ukr.net з зазначенням теми «конференція».

Оргкомітет