НАУКОВА КОНФЕРЕНЦІЯ "КРАЄЗНАВЧІ ТА МУЗЕЄЗНАВЧІ ДОЛІДЖЕННЯ ВОЛИНІ: МИНУЛЕ, СУЧАСНЕ, МАЙБУТНЄ"

4 жовтня 2019

У жовтні 2019  року Рівненський обласний краєзнавчий музей, спільно з Рівненською обласною організацією Національної спілки краєзнавців України проводитиме наукову конференцію «Краєзнавчі та музеєзнавчі дослідження Волині: минуле, сучасне, майбутнє».

Планується розглянути питання:

  1. ВИТОКИ, СТАНОВЛЕННЯ, РОЗВИТОК МУЗЕЙНОЇ СПРАВИ ТА КРАЄЗНАВЧИХ ДОСЛІДЖЕНЬ У ВОЛИНСЬКОМУ РЕГІОНІ.
  2. СУЧАСНА ДІЯЛЬНІСТЬ МУЗЕЇВ ТА ЗАПОВІДНИКІВ.
  3. ОСОБЛИВОСТІ МУЗЕЙНОГО КРАЄЗНАВСТВА.
  4. ІСТОРИЧНІ ТА ПРИРОДНИЧІ ДОСЛІДЖЕННЯ ВОЛИНСЬКОГО краю.
  5. ПРОБЛЕМИ МУЗЕЙНОГО БУДІВНИЦТВА ТА ІСТОРИЧНОГО КРАЄЗНАВСТВА
  6. ПЕРСПЕКТИВИ МУЗЕЙНОЇ ГАЛУЗІ ТА КРАЄЗНАВЧОГО РУХУ ВОЛИНІ.
  7. СКЛАДАННЯ МУЗЕЙНИХ КОЛЕКЦІЙ
  8. ДІЯЛЬНІСТЬ ВИЗНАЧНИХ МУЗЕЙНИКІВ ТА КРАЄЗНАВЦІВ.
  9. ОРИГІНАЛЬНІ МУЗЕЙНІ ПРОЕКТИ.
  10. ЗАСТОСУВАННЯ ІНОВАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ У МУЗЕЙНІЙ ТА КРАЄЗНАВЧІЙ СПРАВІ.

Заплановано видання збірника за матеріалами конференції.

Оргкомітет приймає статті до збірника та інформацію про авторів до 25 жовтня 2019 року. Обсяг матеріалів – до 10 сторінок тексту (20 000 друкованих знаків) та до 5 ілюстрацій (формат А4). Текст має бути набраний у текстовому редакторі Місrosoft Word for Windows, шрифт Тіmes New Roman, розмір шрифту – 12, міжрядковий інтервал – 1,5. Параметри сторінки: верхній та нижній береги – 2 см, лівий – 3 см, правий — 1,5 см. Формат файлу Word.

Назва статті по центру, прізвище та ініціали автора у правому верхньому куті.

Текст набирається без переносів слів. Абзацні відступи форматуються в матеріалі, а не використанням пробілів і табулятора. Текст статті записується в окремий файл під назвою Призвіще.doc; в окремому файлі подається перелік ілюстрацій під назвою Перелік.dос; ілюстрації записуються в окремі файли і розміщуються в папці під назвою Рис. doc. Географічні назви подаються за офіційно прийнятою транскрипцією. Посилання у тексті оформлюються в квадратних дужках, наприклад: [1, с.23], [25, с.119, рис. 5]. В кінці тексту подається пронумерований список джерел та літератури.

Автори статей окремим файлом повідомляють про себе такі дані: прізвище, ім’я, по батькові (без скорочень), науковий ступінь, учене звання, місце роботи,  посаду та адресу електроної пошти для контактів.

Оргкомітет залишає за собою право відхиляти статті, що не відповідають вимогам та тематиці конференції.

Матеріали потрібно надсилати електронною поштою: rivnemuseum@ukr.net з зазначенням теми «конференція».

Оргкомітет