"НОВА ТА НОВІТНЯ ІСТОРІЯ ВОЛИНІ"

15 липня 2021

Шановні колеги!

Запрошуємо вас до участі у щорічній науковій конференції  «Нова та новітня історія Волині» (XVI ст. - сьогодення), яка відбудеться  в КЗ «Рівненський обласний краєзнавчий музей» РОР в жовтні 2021 р.

 

ОСНОВНІ НАПРЯМКИ РОБОТИ КОНФЕРЕНЦІЇ:

 

 • НОВИЙ ЧАС В ІСТОРІЇ ВОЛИНІ.
 • НОВІТНЯ ІСТОРІЯ РЕГІОНУ.
 • НАСЕЛЕННЯ ТА НАСЕЛЕНІ ПУНКТИ ВОЛИНІ.
 • ОСВІТНІ, НАУКОВІ ТА КУЛЬТУРНІ ТЕНДЕНЦІЇ  ВОЛИНСЬКОЇ ЗЕМЛІ.
 • РЕЛІГІЙНЕ ЖИТТЯ КРАЮ.
 • ВИДАТНІ ПОСТАТІ ТА ЇХ РОЛЬ У РОЗВИТКУ ВОЛИНІ.
 • ВНЕСКИ НАУКОВЦІВ У ВИВЧЕННЯ ІСТОРІЇ РЕГІОНУ.
 • ЕТНОГРАФІЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ КРАЮ.
 • ДОСЛІДЖЕННЯ ТА ЗБЕРЕЖЕННЯ ІСТОРИКО-КУЛЬТУРНОЇ СПАДЩИНИ ВОЛИНІ.
 • ПРИРОДА ТА ЕКОЛОГІЯ.
 • МУЗЕЙНІ КОЛЕКЦІЇ ЯК ІСТОРИЧНЕ ДЖЕРЕЛО.
 • АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ МУЗЕЄЗНАВСТВА.

 Офіційна мова конференції – українська.

 За результатами конференції планується видання збірника «Наукові записки».

Статтю та інформацію про авторів просимо надсилати до 15 липня 2021р. на електронну пошту з позначкою «конференція»: rivnemuseum@ukr.net

 

Вимоги до оформлення статті:

обсяг матеріалів – до 10 сторінок тексту та до 5 ілюстрацій (розмір зображення – не менше 300 dpi у форматі .tif або .jpeg). Текстовий редактор – Microsoft Word, шрифт – Times New Roman, кеґль – 12, міжрядковий інтервал – 1,5. Параметри сторінки: верхній та нижній береги – 2 см, лівий – 3 см, правий — 1,5 см. Формат файлу Word. Текст набирається без переносів слів. Абзацні відступи форматуються в матеріалі, а не використанням пробілів і табулятора.

Текст статті записується в окремий файл під назвою Прізвище.doc; в окремому файлі подається перелік ілюстрацій під назвою Перелік.dос; ілюстрації записуються в окремі файли і розміщуються в папці під назвою Рис.doc. Географічні назви подаються за офіційно прийнятою транскрипцією. Посилання у тексті оформлюються в квадратних дужках, наприклад: [1, с.23], [25, с.119, рис.5]. У кінці тексту подається пронумерований список джерел та літератури.

Автори статей окремим файлом повідомляють про себе такі дані: прізвище, ім’я, по батькові (без скорочень), науковий ступінь, учене звання, місце роботи, посаду та адресу електронної пошти та телефон для контактів.

Оргкомітет залишає за собою право відхиляти статті, що не відповідають вимогам та тематиці конференції.

Контактна особа:
учений секретар Оксана Яремчук: +38(068)0520332