НАУКОВА КОНФЕРЕНЦІЯ "МУЗЕЙНА ЕКСПОЗИЦІЯ - АКТУАЛЬНІ ВИКЛИКИ СУЧАСНОСТІ. ПОЄДНАННЯ ІННОВАЦІЙНИХ ТА ТРАДИІЙНИХ ФОРМ РОБОТИ"

1 вересня 2023

Шановні колеги!

 Запрошуємо вас до участі у щорічній науковій конференції «Музейна експозиція – актуальні виклики сучасності. Поєднання інноваційних та традиційних форм роботи», яка відбудеться в КЗ «Рівненський обласний краєзнавчий музей» РОР в жовтні 2023 р.

Метою конференції є комплексний розгляд питань, пов’язаних з сучасними підходами до будівництва музейної експозиції та підготовкою Рівненського обласного краєзнавчого музею до створення нового сучасного експозиційного простору.

 

На конференції будуть розглядатися питання:

 • сучасні практики проєктування музейної експозиції;
 • підходи тарішення в  організації експозиційних завдань;
 • предметно-експозиційний ряд –провідна форма музейної комунікації;
 • експозиція як предметно-просторове середовище;
 • особлива система «знаків та символів», яка уможливлює комбінацію музейних предметів;
 • художній стиль експозиційних творів;
 • емоційно-образна побудова експозиції;
 • театралізоване, сюжетно-драматургійне вирішення експозиційного простору;
 • формоутворення і стилістика музейної експозиції;
 • сучасний технічний та дизайнерський рівень музейної експозиції;
 • системи природного і штучного освітлення, автоматичні режими;
 • інтерактивності експозиції ХХІ століття;
 • експозиційний образ як творець образу минулого;
 • мілітарна історія та її місце у музейному просторі;
 • фізична доступність музейної експозиції.

Офіційна мова конференції – українська, англійська, польська.

За результатами конференції планується видання збірника «Наукові записки РОКМ».

Статтю та інформацію про авторів просимо надсилати до 1 вересня 2023р. на електронну пошту з позначкою «конференція РОКМ»: rivnemuseum@ukr.net

 

Вимоги до оформлення статті:

обсяг матеріалів – до 10 сторінок тексту та до 5 ілюстрацій (розмір зображення – не менше 300 dpi у форматі .tif або .jpeg). Текстовий редактор – Microsoft Word, шрифт – Times New Roman, кеґль – 12, міжрядковий інтервал – 1,5. Параметри сторінки: верхній та нижній береги – 2 см, лівий – 3 см, правий — 1,5 см. Формат файлу Word. Текст набирається без переносів слів. Текст статті записується в окремий файл під назвою Прізвище.doc; в окремому файлі подається перелік ілюстрацій під назвою Перелік.dос; ілюстрації записуються в окремі файли і розміщуються в папці під назвою Рис.doc. Географічні назви подаються за офіційно прийнятою транскрипцією. Посилання у тексті оформлюються в квадратних дужках, наприклад: [1, с. 23], [25, с. 119, рис. 5]. У кінці тексту подається пронумерований список джерел та літератури.

Автори статей окремим файлом повідомляють про себе такі дані: прізвище, ім’я, по батькові (без скорочень), науковий ступінь, учене звання, місце роботи, посаду та адресу електронної пошти та телефон для контактів.

 

Оргкомітет залишає за собою право відхиляти статті, що не відповідають вимогам та тематиці конференції.

Контактна особа: учений секретар Оксана Яремчук: +38(068)0520332