Олександр Степанович Булига

директор

тел. (067) 360 48 87

Наукові роботи, присвяченні минувшині Почаївського монастиря:

І. Булига О. Особливості змін юрисдикційної приналежності Почаївського монастиря (ХУІІІ – І половина XIX ст.) у роботах дослідників православних церков. Історія релігій в Україні. Праці Х-ї міжн. наук. конф. Львів, 2000. Кн. І. С. 68–73.

ІІ. Булига О. Друкарня Почаївського Свято-Успенського монастиря. Аналіз видань із  збірки Рівненського краєзнавчого музею. Роль християнства в утвердженні освіти, науки та мистецтва: історія, уроки, перспективи. Наук. зб. Рівне, 2000. С. 50–54.

ІІІ. Булига О. Роль Дубенської генеральної капітули 1743 року у розвитку  василіанських монастирів Волині. М-ли  наук. конф. Дубно, 2000. С. 34–36. 2001. 

IV. Булига О. До питання про дату зміни юрисдикції Почаївського монастиря у І третині XVIII ст. Історія релігій в Україні. Праці ХІ-ї міжн. наук. конф. Львів, 2001. Кн. 1. С. 106–110. 2001.

V. Булига О. Друкована продукція Почаївської лаври у фондовій колекції Рівненського краєзнавчого музею та її використання в експозиційній роботі. Історія релігій в Україні. Праці ХІ-ї міжн. наук. конф. Львів, 2001. Кн. 1. С. 110–115. 2001. 

VI. Булига О. Почаївська Свято-Успенська лавра організатор увіковічення пам'яті українського козацтва, полеглого у Берестецькій битві. Берестецька битва в історії, літературі та мистецтві. Наук. зб. Рівне, 2001. С. 122–129.

VII. Булига О. Архітектурний ансамбль Почаївського монастиря у період юрисдикційної належності Греко-католицькій церкві. Українська культова архітектура у світовому аспекті. М-ли міжн. наук. конф. Київ, 2001. С. 184–187.

VIII. Булига О. Анна Гойська – засновниця Почаївського монастиря. Гощанське Погориння: давнина та сучасність. Наук. зб. м-лів наук.-краєз. конференції, присвяченої 850 – річчю Гощі.  Рівне-Гоща, 2002. С. 28–31. 2002.

IX. Булига О. Освітні заходи Чину Святого Василія Великого (XVIII – перша третина XIX ст.) на прикладі школи Почаївського монастиря. Історія релігій в Україні. Праці XII міжн. наук. конф. Львів, 2002. Кн. 1. С. 76–83. 2002.

X. Булига О. Пошанування святинь Почаївського монастиря у період юрисдикційної належності Уніатській церкві. Сакральне мистецтво Волині. Наук. зб. Вип. 9. М-ли IX міжн. наук. конф. Луцьк, 2002. С. 132–133.

ХІ. Булига О. Вплив суспільно-політичного розвитку на конфесійне підпорядкування Почаївського монастиря (кінець ХVІІ – початок ХІХ ст.). Данило Братковський – поет і громадянин. Наук. зб. М-ли наук.-краєзн. конф., приуроченої 300-й річниці страти Данила Братковського. Луцьк, 2002. С. 27–32.

XIІ. Булига О. Зв’язки та взаємини Волинських Афін та Волинського Афону (історико-порівняльний аналіз). Історія релігій в Україні. Праці XIII міжн. наук. конф.. Львів, 2003. Кн. І. С. 108–112.

XIIІ. Булига О. Почаївський монастир у період входженні Волині до складу Речі Посполитої. Історія релігій в Україні. Наук. щорічн. Львів, 2004. Кн. І. С. 116–119.

XIV. Булига О. Взаємозв’язки друкарні Почаївського монастиря Чину Святого Василія Великого (ЧСВВ) з друкарськими центрами України (XVIII – початок XIX ст.). Історія релігій в Україні. Наук. щорічн. Львів, 2005. Кн. І. С. 156–160. 2005.

XV. Булига О. Друкарня Почаївського монастиря в період його юрисдикційної належності Уніатській церкві (1730–1831). Волинська книга: історія, дослідження, колекціонування. Наук. зб. Острог, 2005. С. 45–50.

XVІ. Булига О. Василій Левицький – дослідник історії Свято-Успенської Почаївської Лаври. Історія музейництва, пам'яткоохоронної справи, краєзнавства і туризму в м. Острозі і на Волині. Острог, 2006. Вип. 1. С. 260–265.

ХVІІ. Булига О. Василь Левицький – дослідник історії Свято-Успенської Почаївської лаври. Історія очима молодих дослідників. Рівне, 2007. Вип. ІІ. С. 229–233.

XVІІІ. Булига О. Зв’язки та взаємини Волинських Афін та Волинського Афону. Актуальні питання культурології: Альманах наук. т-ва “Афіна” кафедри культурології. Вип. 9. Рівне: видавець О. Зень, 2010. С. 37–40.

XІХ. Булига О. Свято-Успенська Почаївська Лавра в оцінці митрополита Іларіона (професора Івана Огієнка). Митрополит Іларіон (в миру професор Іван Огієнко) видатний ієрарх Православної Церкви і будівничий Української держави: зб. м-лів міжн. наук.-практ. конф., присвяч. 130-річчю з дня народж. та 40-річчю упокоєння в Бозі митрополита Іларіона (І. Огієнка). Луцьк, 2012. С. 164–168.

ХХ. Булига О. Співпраця Почаївського монастиря Чину Святого Василія Великого (ЧСВВ) з друкарськими центрами України (XVIII – початок XIX ст.). Батуринська старовина: Зб. наук. праць / Відп. ред. Н.Б. Реброва. Чернігів: Десна Поліграф, 2012. Вип. 3 (7). С. 78–81.

XХІ. Булига О. Матеріали друкарні Почаївського монастиря у колекції Рівненського обласного краєзнавчого музею. Краєзнавча музеологія: минуле, сьогодення, перспективи.М-ли Всеукр. Наук.-краєз. конф.  (До 100-річчя Тернопільського обласного краєзнавчого музею). Тернопіль, 2013. С. 29–33.

XХІІ. Булига О. Ікона Почаївської Божої Матері – визначна святиня Волині: сторінки історії, осягнення величі та значення. Волинська ікона: дослідження та реставрація. Наук. зб. Вип. 20. М-ли ХХ міжн. наук. конф. Луцьк, 2013. С. 107–112.

ХХІІІ. Булига О.С. Печерний комплекс як основа творення Почаївського монастиря. ХVІІ Могилянські читання. Зб. наук. праць: Традиції печерних монастирських комплексів в Україні та Східній Європі. Проблеми вивчення, збереження та музеєфікації. Національний Києво-Печерський історико-культурний заповідник; Ред. рада: В.М. Колпакова (відп. ред.) та ін. Київ, 2013. С. 33–36.

ХХІV. Булига О. Тарас Шевченко в культурно-історичному просторі Волині: подорож 1846 р. в Почаївську лавру. Наукові записки Рівненського обласного краєзнавчого музею. Зб. наук. праць. Вип. ХІІ. Ч. 1. Рівне, 2014. С. 5–9.

ХХV. Булига О. Унійний спадок Почаївської Лаври ХІХ ст. Використання, розповсюдження, захист. Історія релігій в Україні: наук. щорічн. Львів, 2015. Кн. І. С. 144–153.

ХХVI. Булига О. Видання Почаївського монастиря – перлина колекції острозького Музею книги та друкарства. Дослідники книжкової спадщини обителі, перспективи майбутніх досліджень. Волинська книга: історія, дослідження, колекціонування. Наук. зб. Державний історико-культурний заповідник м. Острога; Музей книги та друкарства. Вип. 3. Острог: “Вид-во Національного університету “Острозька академія”, 2015. С. 120–144.

ХХI. Булига О. До питання щодо причин заснування Почаївського монастиря та діяльності його першого ігумена. Історія релігій в Україні: наук. щорічн. Львів, 2016. Кн. І. С. 93–105.

ХХVІІI. Булига О. Почаївський монастир у часи воєнних лихоліть. Життя Свято-Успенської лаври у період Першої світової війни. Минуле і сучасне Волині та Полісся. Перша світова війна на Волині та Волинському Поліссі. Наук. зб. Вип. 58. М-ли міжн. наук. конф., присвяченої 100-річчю подій Першої світової війни на Волині, смт. Маневичі, 5–6 липня 2016 р. Упоряд. Г. Бондаренко, А. Силюк, П. Хомич. Луцьк, 2016. С. 203–204.

ХХIX. Булига О. Архітектурно-мистецькі трансформації Почаївського монастиря (30-ті рр. ХІХ ст. – поч. ХХ ст.): участь жертводавців. Архітектурна спадщина Волині. Зб. наук. праць. Вип. 5 / за ред. П.А. Ричкова. Рівне: Дятлик М.С., 2016. С. 183–188.

ХXХ. Булига О. Друкарське братство Почаївської лаври як осередок чорносотенного руху на Волині. Християнська сакральна традиція: віра, духовність, мистецтво: зб. м-лів ІХ міжн. конф. Львів: ЛПБА УПЦ КП, 2016. С. 123–147.

ХХХI. Булига О. Освітні заходи Почаївської лаври (40-і роки ХІХ ст. – поч. 20-х років ХХ ст.). Наук. щорічн. Історія релігій в Україні. Львів: «Логос», 2017. Вип. 27. С. 279–287.

ХХХІI. Булига О. Почаївська лавра в епістолярній спадщині та мемуарах Миколи Костомарова. Костомаров і його епоха: текст і контексти : зб. наук. Праць. ІМФЕ ім. М.Т. Рильського НАН України; Інститут мистецтв РДГУ; РОКМ. Рівне: Волинські обереги, 2017. С. 18–24.

ХХХІІI. Булига О. Трансформації національної орієнтації Почаївської лаври (1917–1922 рр.). НЗ РОКМ. Зб. наук. праць. Вип. XV.: М-ли наук. конф. “Волинь в Українській революції 1917–1921 рр.”. Рівне: ПП Дятлик М., 2017. С. 68–73.

ХХХІV. Булига О. Поєднання діяльності чернечої друкарні, політичної партії та спеціалізованого братства під дахом Почаївської лаври. Острозький краєзнавчий збірник. Вип. 9. Острог: “Вид-во Національного університету “Острозька академія”, 2017. С. 287– 303.

ХХХV. Булига О. Діяльність Йова (Желіза) та його роль у церковно-суспільному житті Волині. Збірник наукових праць. Державний історико-культурний заповідник м. Дубна. Вип. 1. Рівне: Дятлик М., 2017. С. 146–151.

ХХХVI. Булига О. Специфіка діяльності Почаївського монастиря на рубежі XVII–XVIII ст. Християнська сакральна традиція: віра, духовність, мистецтво: зб. м-лів Х міжн. конф. Львів: ЛПБА УПЦ КП, 2017. С. 104–111.

ХХХVІI. Булига О. Особливості діяльності спеціалізовного братства Почаївського монастиря (1909–1918). Луцьк, 2017. Луцьке Хрестовоздвиженське братство – інституційний розвиток та місце в суспільному русі України та Білорусі. Наук. зб. М-ли міжн. наук. конф., присвяченої 400-літтю Луцького Хрестовоздвиженського братства, Луцьк, 28–29 вересня 2017 р. Упоряд. О. Бірюліна, О. Карліна. Луцьк: Вежа-Друк, 2017. С. 279–295.

ХХХVІII. Булига О. Почаївська лавра в спогадах Миколи Костомарова. Волинь у дослідженнях вчених та краєзнавців. Зб. м-лів всеукр. наук. конф. Кременець, 2017. С. 94–99.

ХХХІX. Булига О. Внесок Миколая-Василія Потоцького в розбудову Почаївського монастиря. Історія релігій в Україні: наук. щорічн. Львів: “Логос”, 2018. Вип. 28. Ч. 1. С. 446–463.

ХL. Булига О. Огляд видань Почаївського монастиря у колекції Рівненського обласного краєзнавчого музею. НЗ РОКМ. Зб. наук. праць. Вип. XVІ. : М-ли наук. конф. “Наша спадщина: де минуле зустрічається з майбутнім”. Рівне: Дятлик М., 2018. С. 191–193.

XLI. Булига О. Унійна друкарська спадщина почаївського монастиря в контексті утвердження Російської Православної Церкви на Волині. Острозький краєзнавчий збірник. Державний історико-культурний заповідник м. Острога; Острозьке наук.-краєзн. товариство “Спадщина” ім. кн. Острозьких. Випуск 10.  Острог, 2018. С. 209–214. 

XLII. Булига О. Особливості започаткування та діяльності Почаївського монастиря. Вплив природного чинника. Християнська сакральна традиція: віра, духовність, мистецтво: зб. м-лів ХІ міжн. конф. Львів: ЛПБА УПЦ КП, 2018. С. 119–122.   

XLIІI. Булига О. Фундатор і монастир: волинська сторінка в діяльності Миколая-Василія Потоцького. Студії і матеріали з історії Волині. 2018. Міністерство культури України, Кремен.-Почаїв. Держ. Іст.-архітектур. Заповідник; Ін-т історії України НАН України; редколегія: В. Собчук (головний редактор) [та ін.]. Кременець : Кременецько-Почаївський державний історико-архітектурний заповідник, 2018. С. 271–277.

XLIV. Булига О. Видання друкарні Почаївського монастиря в колекції Рівненського обласного краєзнавчого музею. Волинський музей: історія і сучасність. Наук. зб. Вип. 6. М-ли VІ Всеукр. наук. конф., присвяченої 90-річчю Волинського краєзнавчого музею, м. Луцьк, 14 червня 2019 р. Упоряд. Є. Ковальчук, М. Мігас. Луцьк, 2019. С. 177–179.

XLV. Булига О. Зміни національно-конфесійної орієнтації  Почаївського монастиря кінця ХVІ – першої чверті ХХ ст. Аналіз джерел. Наук. щорічн. Історія релігій в Україні / за заг. ред. О. Киричук, І. Орлевич, М. Омельчук; Львівський музей історії релігії; Інститут української археографії та джерелознавства ім. М.С. Грушевського; Інститут філософії ім. Г.С. Сковороди. Львів: “Логос”, 2019. Вип. 29. С. 27–40.

XLVI. Булига О. Діяльність Почаївського монастиря в добу Директорії. Зб. наук. праць: матеріали міжнародної наук.-теорет. конф., присвяченої 85-річчю музейної справи на Дубенщині. Вип. 2. Рівне: ПП “Формат-А”, 2019. С. 139–147.

XLVІI. Булига О. Почаївські видання в збірці Рівненського обласного краєзнавчого музею. Другий Всеукраїнський Музейний Форум. Матеріали науково-практичної конференції. Переяслав-Хмельницький, 2019. С. 37–40.

XLVІIІ. Булига О. Лист митрополії софійської князю Острозькому в контексті історії Почаївського монастиря. Острозький краєзнавчий збірник. Державний історико-культурний заповідник м. Острога; Острозьке науково-краєзнавче товариство “Спадщина” імені князів Острозьких. Вип. 11. Острог: ФОП видавець Свинарчук Р.В., 2019. С. 39–48.

XLІX. Булига О. Продукція друкарні Почаївського монастиря в колекції Рівненського обласного краєзнавчого музею. Острозький краєзнавчий збірник...Вип. 11…2019. С. 280–286. 2020.

L. Булига О. Національно-конфесійні трансформації Почаївського монастиря кінця ХVI першої чверті ХХ ст. Історіографічні аспекти. Науковий щорічник “Історія релігій в Україні” / за заг. ред. О. Киричук, І. Орлевич, М. Омельчук; Львівський музей історії релігії; Інститут української археографії та джерелознавства ім. М.С. Грушевського НАН України; Інститут філософії ім. Г.С. Сковороди НАН України. Львів: Видавничий відділ Львівського музею історії релігії “Логос”, 2020. Вип. 30. С. 3–17.

LІ. Булига О. Пересопницький та Почаївський монастирі – визначні чернечі осередки Волині. Археологічні зошити з Пересопниці. Зб. наук праць. Вип. 7. Матеріали науково-практичної конференції “Нові дослідження пам’яток археології на Волині” / за ред. Б.А. Прищепи. Пересопниця. Рівне: ПП “Формат-А”, 2020. С. 91–98.

LІІ. Булига О. Робота дукарні православного Почаївського монастиря в ХІХ ст. Волинська книга: історія, дослідження, колекціонування. Наук. зб. Державний історико-культурний заповідник м. Острога; Музей книги та друкарства. Вип. 4. Острог, 2020. С. 57–64.

LІІІ. Булига О. Найдавніший період сакралізації Почаївської гори. Використання її як чернечого осередку. НЗ РОКМ. Зб. наук. праць. Вип. XVІІІ. Зб. наук. праць. Рівне: Вид-во О. Зень, 2020. С. 12–16.

LІV. Булига О. Бібліотека Почаївського монастиря як засіб здобуття освіти (XVIII – перша третина ХІХ ст.). Острозький краєзнавчий збірник. Державний історико-культурний заповідник м. Острога; Острозьке науково-краєзнавче товариство “Спадщина” імені князів Острозьких. Вип. 13. Острог, 2021. С. 349–361. 2021.

LV. Булига О. Політична діяльність в Почаївській лаврі (1906–1917 рр.) як процес руйнації імперського простору. Історія релігій в Україні: актуальні питання / за заг. ред. О. Киричук; Львівський музей історії релігії; Інститут української археографії та джерелознавства ім. М.С. Грушевського; Інститут філософії ім. Г.С. Сковороди; Інститут українознавства ім. І. Крип’якевича НАН України. Львів: “Логос”, 2021. Вип. 3. С. 25–33.

LVІ. Булига О. Вплив політично-релігійної ідеології Почаївського монастиря на жителів Волині (1906–1917 рр.). НЗ РОКМ. Зб. наук. праць. Вип. XІХ. Рівне, 2021. С. 51–56.

LVІІ. Булига О. Трансформації національно-конфесійної орієнтації Почаївського монастиря (кінець ХVI – перша чверть ХХ ст.). Історіографічний огляд. Волинь ХХ століття в українській та польській історіографії. Збірник наукових праць / за редакцією Г. Стронського / Кременецька обласна гуманітарно-педагогічна академія ім. Тараса Шевченка. Львів: Місіонер, 2021. С. 238–261.

LVІІІ. Булига О. Почаївський монастир як форпост та міст у християнському просторі Волині (кінець ХVІ – початок ХХ ст.). Історія Підкамення в контексті політичних, соціально-економічних та культурних процесів на західноукраїнських землях. Зб. 2. Підкамень, 2021. С. 205–221.

LІХ. Булига О. Зміна юрисдикційної належності  Почаївського монастиря 1831 р. Причини та наслідки. Історія релігій в Україні: актуальні питання / гол. ред. І. Орлевич; Львівський музей історії релігії; Інститут української археографії та джерелознавства ім. М.С. Грушевського; Інститут філософії ім. Г.С. Сковороди. Львів: “Логос”, 2022. Вип. 4. С. 97–105.

LХ. Булига О. Почаївський Богогласник (1790/1791). Дослідження Василя Щурата. Гімназія в Бродах: від минувшини до відродження. Матеріали ІV науково-теоретичної конференції, присвяченої 25-річчю відродження гімназії, 28 жовтня 2022. / Упоряд. Ю Мельник, А. Корчак. Броди: Бродівська гімназія ім. І. Труша, 2022. Вип. 4. С. 80–83.

LХІ. Булига О. “Пілігримство” Миколи Костомарова в Почаївську лавру. Епістолярій та мемуари. Вісник ХНУ імені В.Н. Каразіна. Сер. Історія України. Українознавство: історичні та філософські науки”. Харків, 2022. Т. 34. С. 20–25.

LХІІ. Булига О. Економічний розвиток Почаївського монастиря (поч. ХVІІІ – поч. ХХ ст.). НЗ РОКМ. Зб. наук. праць. Вип. XХ: Матеріали історико-краєзнавчої конференції “Суспільно-історичний розвиток християнства”. Рівне, 2022. С. 20–25.

LХІІІ. Булига О. Вінніпегське видання митрополита Іларіона присвячене Почаївській лаврі. Духовна та культурна спадщина української діаспори в освітньому процесі сучасної школи: матеріали Всеукр. круглого столу (17 листопада 2022 р., м. Луцьк) / упоряд.: О. Й. Дем’янюк, А. М. Силюк. Луцьк: Волинський ІППО, 2022. С. 28–35.

LХIV. Булига О. Книгозбірня Почаївського монастиря унійної доби. Пам’ятки писемності та культури: вивчення, збереження, популяризація : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. з міжнар. участю до 100-річчя Музею книги відділу рідкісних видань та рукописів Одес. нац. наук. б-ки, Одеса, 6–7 груд. 2022 р. [Електронне видання] / упоряд. Г.М. Шпак; відп. ред. Арюпіна Л.В.; пер. з англ.: А.Р. Коцюруба, Н.М. Диба; ред.: Н.Г. Майданюк, І.С. Шелестович. Одеса, 2023. С. 87–92. URL: http://catalog.odnb.odessa.ua/ONNB_ec/NashiVid/sNaykVidan/514361.pdf

LХV. Булига О. Генеза Почаївської обителі: своєрідність наземного та підземного монастирського простору. Історія Підкамення в контексті політичних, соціально-економічних та культурних процесів на західноукраїнських землях. Зб. 3. Підкамень: Левада, 2022. С. 199–206.

LХVІ. Булига О. Книгозбірня Почаївського монастиря унійної доби: витоки, функціонування, збереження. Історія релігій в Україні: актуальні питання / гол. ред. І. Орлевич; Львівський музей історії релігії; Інститут української археографії та джерелознавства ім. М.С. Грушевського; Інститут філософії ім. Г.С. Сковороди. Львів: “Логос”, 2023. Вип. 5. С. 14–21.

LХVІІ. Булига О. Почаївський монастир напередодні переходу в юрисдикцію Московської патріархії (1651–1686 рр.) Інноваційні дослідження та перспективи розвитку науки і техніки у ХХІ столітті: збірник тез доповідей учасників Міжнародної науково-практичної конференції до 30-річчя Приватного вищого навчального закладу «Міжнародний економіко-гуманітарний університет імені академіка Степана Дем’янчука» (м. Рівне, 19 жовтня. 2023 року). Рівне, 2023. Ч ІІ. С. 90–92.

LХVІІІ. Булига О. Архів Почаївського монастиря (1597–1939): нинішнє місце зберігання. “Бібліотека. Наука. Комунікація. Актуальні питання збереження та інноваційного розвитку наукових бібліотек”. Міжнародна наукова конференція. НБУВ. Київ, 2023. URL: http://conference.nbuv.gov.ua/report/view/id/1929

LХІХ. Булига О. Перший православний період Почаївської обителі (1597 – 1712 рр.): вплив суспільних подій на монастирське становлення. Буковинська міжнародна історико-краєзнавча конференція. Тези доповідей. Чернівці, 27‒28 жовтня 2023 р. / Наук. ред. О.В. Добржанський. Чернівці: Технодрук, 2023. С. 88‒89.

LХХ. Булига О. Вплив війни на юрисдикційну належність Почаївського монастиря. Феномен культури постглобалізму – контекст військових конфліктів. Виклики і перспективи культурологічного аналізу в повоєнному світі : зб. мат. ІV Міжнар. наук.-практ. конф., м. Київ, 22 листопада 2023 р. : у 2 ч. / Маріупольський. ун-т. ; заг. ред. Ю. С. Сабадаш ; ред. та упоряд. С. Янковський. Київ: Маріупольський університет, 2023. Ч. І. С. 65–67.