Віктор Данилович Луц  

Завідувач художнього відділу

заслужений працівник культури

З 1980-х рр. приймав активну участь в експедиціях  музею по обстеженню та збору пам’яток сакрального мистецтва на теренах Рівненської та Волинської областей. З середини 1980-х рр. сприяв співпраці Рівненського обласного краєзнавчого музею та Львівського науково-дослідного реставраційного центру, в якому була здійснена реставрація більша частина колекції рівненських ікон, Вони були представлені на  виставках у Львові і Києві в 1990-х рр. і стали стимулом для широкомасштабних досліджень волинського іконопису, які тривають і до сьогодення. У 1984 р. ним була привезена до музею ікона Богородиця Одигітрія з Дорогобужа, пам’ятка останньої чверті ХІІІ ст. На сьогодні це одна з найдавніших богородичних ікон в Україні. У 1990-х рр. В. Луцем було придбано для музею венеціанські видання Альда Мануція початку XVI ст., стародруки XVII  ст. Петра Могили та Михайла Сльозки.

У 2001 р. на основі колекції живопису РОКМ ним була створена експозиція портрету XVI – ХІХ ст. з колекції РОКМ і виставка скульптури Томаша Оскара Сосновського.

В 1992 р. Віктор Луц проходив стажування в Науково-дослідному реставраційному центрі у Львові. В цей же час розпочав вивчати пам’ятки волинського іконопису в музеях України, зокрема у Львові, Києві, Харкові, Житомирі. В поле зору дослідника стали потрапляти матеріали з історії становлення музейної справи на Волині, зокрема Волинського давньосховища в Житомирі. Цій тематиці було присвячено декілька наукових розвідок в яких вперше було опубліковано віднайдені фотографії М. Теодоровича, найвідомішого дослідника Волині кінця ХІХ ст.

Підсумком цієї діяльності стало створення експозиції волинського іконопису ХІІІ – XVIII ст. в РОКМ та підготовка альбому-каталогу «Ікони Волині XIII – ХVIII століть в збірці Рівненського краєзнавчого музею» (Рівне, 1996), який на той час став першою науковою публікацією волинського іконопису, дослідження якого тільки починалося.

Згодом були видані, переважно в збірниках конференцій по волинському іконопису (одним з ініціаторів яких він був з початку їх зародження), такі наукові розвідки, як «Народна ікона Рівненського Полісся» (1994), «Датовані волинські ікони ХVI - першої половини ХVIII ст. з колекції Рівненського краєзнавчого музею» (1995) та ін. Особливою наповненістю, важливістю піднятої теми, широтою охоплення і обробки архівного матеріалу відзначаються великі статті – «Матеріали до історії музейних збірок волинського іконопису», «Митрополит Андрей Шептицький та дослідження і колекціонування волинських старожитностей» (1998), «З листування Ореста Фотинського», «Щоденники волинських експедицій Данила Щербаківського» тощо. Для їх написання дослідником були підняті і вперше опубліковані значні матеріали не лише волинських, а передусім київських, житомирських та харківських архівів і музейних сховищ.

В. Луц є автором понад 50 публікацій з історії пам’яткознавства і розвитку музейної справи на Волині, волинського іконопису. Він є співавтором трьох книг підготовлених разом з Петром Ричковим: «Почаївська Свято-Успенська лавра» (2000); «Архітектурно-мистецька спадщина князів Острозьких» (2002); «Сакральне мистецтво Володимира-Волинського» (2004). Також у співавторстві вийшло чотири альбоми: Харват О., Луц В., Бендюк М. 150 святинь Великої Волині. – Рівне : Вид-во «У харватері істини», 2011. – 225 с.; Харват О., Луц В. Шляхами Великої Волині. – Рівне : Вид-во «У харватері істини», 2012. – 288 с.; Харват О., Луц В. «Рівне в мистецтві художників 18-21 ст.» (Рівне, 2015).

В. Луц здійснює популяризаційну роботу. Передусім варто відзначити співпрацю з видавництвом «Наш Світ» у підготовці карт-путівників «Рівне», «Дубно», «Острог»,  «Чернігів» тощо.

Останні дослідження Віктора Луца присвячені історії Рівненської гімназії та  музею – це «Рівненська гімназія. 1839-1921. Історія. Спогади. Документи» (2014) і путівник «Рівненський обласний краєзнавчий музей» (2014, друге вид. 2016). 

Крім музейної діяльності В. Луц понад 20 років викладає мистецькі дисципліни у вищих навчальних закладах м. Рівного.

Серед творчих доробків Віктора Луца слід відзначити його роботи у видавничій справі. Він здійснив художнє оформлення та дизайн понад трьох десятків книг краєзнавчої тематики. Деякі з цих книг вибороли звання «Краща книга Рівненщини» на обласному конкурсі, не в останню чергу завдячуючи художньому оформленню.

Віктор Данилович Луц є членом Національної спілки художників України. За роботу по збереженню та популяризації історико-культурної спадщини Рівненщини Віктору Луцу у 2014 р. було присуджено премію Рівненської обласної ради ім. Ігоря Свєшнікова в галузі охорони культурної спадщини, а в 2016 р. присвоєно почесне .звання «Заслужений працівник культури України».

Олена Леонідівна Семенович

старший науковий співробітник

магістр культурології

Займається дослідженням тем: «Художня культура краю», «Мистецькі колекції з фондів РОКМ», «Життя і творчість художника-іконописця Олександра Лаворика», «Життєвий і творчий шлях художника Тараса Більчука».

Брала участь у наукових конференціях , що відбувалися у РОКМ, РДГУ, Національному історико-меморіальному заповіднику «Поле Берестецької битви», музеї волинської ікони в м. Луцьк, Львівській православній богословській академії.

Підготувала тематичні екскурсії та методичні рекомендації тем: «Битва під Берестечком», «Давня Русь», «Старе Рівне», «Волинський іконопис ХІІІ-ХVІІІ ст.», «Народна ікона», «Життя та творчість В.Г. Короленка»,  «Скульптура Т.-О. Сосновського», «Графіка Н. Орди та Г. Пеєра», «Свята та обряди Рівненщини», «Світлий день Великодня», «До витоків писемності і книжності», «Шлях книги з глибини віків», «Кахлі Волині», «Рівненщина в роки російсько-української війни», «Учасники майдану – уродженці Рівненщини», оглядової екскурсії по експозиції музею та виїзні екскурсії по навчальних закладах міста.

Брала участь у створенні експозицій та виставок музею, а також пересувних виставок в містах Сарни, Млинів, Корець, Пляшева, Пересопниця, Луцьк, Тернопіль, Івано-Франківськ, Вінниця, Дніпро, Володимир-Волинський, Житомир…

Активно бере участь у музейних заходах, зокрема організовує та проводить фольклорно-етнографічне свято «Музейні гостини», бере участь у нічній театралізованій екскурсії «В гостях у князя Любомирського».

Тричі підвищувала рівень фахової музейної підготовки в творчих лабораторіях Рівненського факультету державної академії керівних кадрів культури і мистецтв України, отримала свідоцтва про підвищення кваліфікації.

Тетяна Володимирівна Міненко

старший науковий співробітник

магістр культурології

Теми наукових досліджень:

 1. Історія населених пунктів Рівненщини.
 2. Музичне життя краю від давнини до сучасності.

 

Брала участь у наукових конференціях та круглих столах, організованих РОКМ, РДГУ, МЕГУ, Національним заповідником «Замки Тернопілля».

Бере участь у створенні постійних, тимчасових та пересувних виставок, водить тематичні та оглядові екскурсії, бере участь у проекті «Нічна театралізована екскурсія».

Оксана Миколаївна Лозяк

старший науковий співробітник

магістр культурології

У 2001році закінчила Рівненський інститут слов’янознавства «КІСУ», спеціальність: мистецтвознавство кваліфікація: мистецтвознавець,  спеціаліст образотворчого мистецтва.

У 2002 році закінчила Рівненський державний гуманітарний університет, спеціальність: культурологія 

У Рівненському обласному краєзнавчому музеї  працює з 17 червня 2003 р. спочатку на посаді зберігача фондів, з 1 червня 2004 р. – зберігач фондів І категорії; з 1 січня 2006р. – провідного зберігача фондів, а з 1 березня 2006 р. на посаді старшого наукового співробітника художнього відділу.

За час роботи у музеї засвоїла всі особливості фондової обліково-зберігальної роботи, провела прийомо-передачу фонду історії релігії: документи, іконопис, тканини, метал, дерево, нумізматика, а також філателія.

З часу роботи у художньому відділі займається впорядкуванням документації, досліджує музейні колекції та здійснює їх наукову обробку, бере участь у комплектуванні фондів музею, їх дослідження та ознайомлення з ними широкого загалу.

Бере участь у розробці тематико-експозиційних планів та створенні численних виставок.
Брала участь у підготовці статей до наукових збірників та каталогів, матеріалів на конференції та круглі столи(статті, програми, запрошення) та для творчих лабораторій, а також займається розробкою дизайну та виготовленням рекламних афіш, програм, запрошень на виставки, акції, масові заходи, що організовує і проводить відділ та музей.

Бере участь підготовці та проведенні масових заходів у музеї: фольклорно-етнографічного свята «Музейні гостини», «Осіння толока», «Символ року», музейних конференцій тощо.
А також є безпосереднім учасником масових заходів: фольклорно-етнографічного свята «Музейні гостини», «Осіння толока», «Символ року», де представляє свій творчий доробок.
Проводить оглядові та тематичні екскурсії, а також бере участь у нічній театралізованій екскурсії «В гостях у князя Любомирського».

Пройшла стажування в Київській академії керівних кадрів культури та мистецтв України по темі: “Актуальні проблеми фондової роботи. Облік, охорона та збереження музейних предметів” з 15.09. по 20.09.2003р.

Підвищувала рівень фахової музейної підготовки у творчих лабораторіях Рівненського факультету Державної академії керівних кадрів культури і мистецтв у 2003р., 2011р.

Наукова робота відділу

Віктор Данилович Луц  

Список наукових праць

 1. Wołyńskie ikony XIII-XVI wieku. // Przegląd Wschodni. – Warszawa, 2001 –T. VII. Z. 3.– S. 749-774.
 2. Архітектура в іконописі Волині ХV-XVI століть // Архітектурна спадщина Волині. – Зб. наук. праць. Вип. 1. – Рівне : ПП МД, 2008. – С.133-139.
 3. Архітектурний стафаж в іконописі Волині XVII – XVIII ст. // Архітектурна спадщина Волині. – Зб. наук. праць. Вип. 2. – Рівне : ПП МД, 2010. – С.136-148.
 4. Виставка «Народний іконопис Волині» (Ікони Рівненського Полісся) // Пам’ятки України. – 1998. – № 1. - С. 23-26.
 5. Волинські експедиції Данила Щербаківського // Матеріали ювілейної наук. конф. : Національний художній музей України. Історія. Сучасний стан. Проблеми розвитку. - К., 1999. – С. 13-15.
 6. Волинські ікони страшного Суду // Волинська ікона: дослідження та реставрація. Наук. зб. Вип. 19. Матеріали ХІХ міжнар. наук. конф., м. Луцьк, 24-25 жовтня 2012 року. – Луцьк, 2012. – С. 36-43.
 7. Волинські ікони ХІІІ-ХVI століть // Українська культура : минуле, сучасне, шляхи розвитку. Зб. наук. праць. Наукові записки Рівненського державного гуманітарного ун-ту. Вип. 5. - Рівне, 2000. – С. 65-86.
 8. Волинські краєзнавці у спогадах Миколи Петрова // Пам’ятки сакрального мистецтва Волині на межі тисячоліть: питання дослідження збереження та реставрації : Матеріали VI міжнародної конференції, м. Луцьк, 1-3 грудня 1999 р. – Луцьк, 1999. –С. 22-23.
 9. Волинські сторінки у спогадах Миколи Петрова // Історія релігій в Україні: Матеріали ІХ міжнародної конф. 11-13 травня 1999 р. Кн. 1 (А-М). – Львів, 1999. – С. 209-212.
 10. Датовані волинські ікони ХVІ- першої половини ХVIII ст. з колекції Рівненського краєзнавчого музею// Волинська ікона: питання історії вивчення, дослідження та реставрації. Тези та матеріали ІІ міжнародної наук. конф. – Луцьк, 1995. –С. 51-54.
 11. Дерев’яні різьбленні хрести ХV-XVIII століть з Волинського давньосховища // Волинська ікона: дослідження та реставрація. – Науковий зб. Вип. 16.- Луцьк : Надстир’я, 2009. – С.134-140.
 12. З історії вивчення та колекціонування волинського іконопису // Слов’янський вісник: Міжвідомчий наук. зб. Вип. І – Рівне, 1998. – С. 182-187.
 13. З листування Ореста Фотинського // Пам’ятки сакрального мистецтва Волині на межі тисячоліть: питання дослідження збереження та реставрації : Матеріали VI міжнародної конф., м. Луцьк, 1-3 грудня 1999 р. – Луцьк, 1999. -С. 8-12.
 14. Збірка волинських ікон Рівненського краєзнавчого музею // Родовід. – 1994. – № 8.- С. 38-51.
 15. Ікона Богородиці із Зимненського монастиря // Волинська ікона: питання історії вивчення, дослідження та реставрації. Доповіді та матеріали ІV наук. конф., м. Луцьк, 17-13 грудня 1997 р. – Луцьк, 1997. – С. 49.
 16. Ікона Богородиці Одигітрії з Троїцького монастиря // Zamojczyzna i Wołyń w minionym tysiącleciu Historia, kultura, sztuka- Konferencja naukowa. – Zamosc, 2000. –S. 117-119.
 17. Ікони Волині XІII – XVIII ст. з колекції Рівненського обласного краєзнавчого музею
 18. Ікони Волині ХІІІ-ХVI століття в збірці Рівненського краєзнавчого музею. Ч. 2. – Рівне, 1996.
 19. Іконописна майстерня Острога першої половини ХVII ст. // Волинська ікона: питання історії вивчення дослідження та реставрації. Тези та матеріали ІІ міжнародної наук. конф. – Луцьк, 1996. – C. 32-33.
 20. Інвентарні описи Дерманського монастиря XVI-XVII в науковому доробку Володимира Вуйцика // Волинська ікона: дослідження та реставрація. Наук. зб. Вип. 10. – Луцьк : Надстр’я, 2003. -С. 164-168.
 21. Історичні матеріали про православні храми північних районів Рівненщини в «Описании церквей и приходов Минской епархии» // Волинь незабутня: Тези ІV регіональної науково-практичної конференції 23-24 лютого 1993 р. – Рівне, 1993. - С. 28-30.
 22. Культурно-мистецьке життя Рівного початку ХХ століття в листуванні Миколи Біляшівського // Наукові записки Рівненського обласного краєзнавчого музею. Вип. 4. – Рівне : Волинські обереги, 2006. ­– С. 223-224.
 23. Матеріали до історії музейних збірок волинського іконопису // Волинська ікона: питання історії вивчення, дослідження та реставрації. Доповіді та матеріали V наук. конф., м. Луцьк, 27-28 серпня 1998 р. – Луцьк,1998. – С. 22-32.
 24. Митрополит Андрей Шептицький та дослідження і колекціонування волинських старожитностей // Волинська ікона: питання історії вивчення, дослідження та реставрації. Доповіді та матеріали V наук. конф., м. Луцьк, 27-28 серпня 1998 р. – Луцьк, 1998. – С. 36-45.
 25. Народна ікона Рівненського Полісся // Волинська ікона: питання історії, вивчення, дослідження та реставрації. Тези та матеріали наукової конференції присвяченої 90-річчю П. М. Жолтовського. – Луцьк, 1994. – С. 30-33
 26. Невідомі пам’ятки сфрагістики і металопластики Волині домонгольської доби // Пам’ятки сакрального мистецтва Волині на межі тисячоліть. Наук. зб. Вип.7. – Луцьк : Настир’я, 2000. – С. 22-24.
 27. Опис Троїцького монастиря у Межирічі Острозькому 1862 року // Пам’ятки сакрального мистецтва Волині. Наук. зб. Вип. 8. – Луцьк : Надстир’я, 2001. – С. 122-134.
 28. Портрет Романа Федороровича Сангушка // Український портрет XVI- XVIII століть. Каталог - альбом. – К. : Артанія Нова, 2004. – С. 114-115.
 29. Рівненський обласний краєзнавчий музей. До 100-річчя першого музею в Рівному. – Рівне : Волинські обереги, 2006.
 30. Рівненський обласний краєзнавчий музей. Путівник. – Рівне. 2014. – 24 с.
 31. Рівненський обласний краєзнавчий музей. Путівник. – Рівне. 2016. – 28 с.
 32. Спогади академіка Миколи Петрова // Сакральне мистецтво Волині. Наук. зб. Вип. 9 – Луцьк, 2002. –С. 80-94
 33. Термінологічний словник іконописних термінів // Волинська ікона: питання історії вивчення дослідження та реставрації. Тези та матеріали ІІ міжнародної наук. конф. – Луцьк, 1995. – С. 55-56.
 34. Щоденники волинських експедицій Данила Щербаківського // Пам’ятки сакрального мистецтва Волині на межі тисячоліть: питання дослідження збереження та реставрації : Матеріали VI міжнародної конф., м. Луцьк, 1-3 грудня 1999 р. – Луцьк, 1999. - С. 12-22.

 

Книги та статті написані у співавторстві:

 1. Братушко Ю., Лугіна Л., Луць В., Цитович В. Деякі особливості матеріалів живопису волинських ікон // Реставрація музейних пам’яток в сучасних умовах. Проблеми та шляхи їх вирішення Міжнародна наук.-практ. конф. Тези та матеріали доповідей. 27-29 травня 1998. – К., 1998. – С. 16-19.
 2. Братушко Ю., Лугіна Л., Луць В., Цитович В. Фізико-хімічні та стратиграфічні дослідження живопису волинських ікон // Волинська ікона : питання історії вивчення, дослідження та реставрації. Доповіді та матеріали ІV наукової конференції, м. Луцьк, 17-13 грудня 1997 р. - Луцьк,1997. – С. 98-107.
 3. Дубно. Карта-путівник. (Колектив авторів) – Тернопіль, 2003.
 4. Луц В., Леонова Л. Рівненський обласний краєзнавчий музей в період другої світової війни (1941–1944). (За документами Державного архіву Рівненської області) // Вип. ХVI., 2018. — С. 169-186.
 5. Луц В., Леонова Л.. Пожежа палацу Любомирських у Рівному на сторінках місцевої преси і документів з Державного архіву Рівненської області // Архітектурна спадщина Волині. – Зб. наук. праць. Вип. 3. – Рівне: ПП МД, 2012. – С.170-176.
 6. Луц В., Леонова Л. Резиденція князів Радзивілів у селі Шпанів (За матеріалами ДАРО) // Архітектурна спадщина Волині. – Зб. наук. праць. Вип. 6. – Рівне : Дятлик М., 2018. – С. 169-176
 7. Луц В., Морозова О. Забута стаття про О. М. Дверницького // Минуле і сучасне Волині та Полісся: Володимир-Волинський в історії України та Волині. Зб. наук. праць. Матеріали XIV Волинської наук. істор. краєзн. конф., присвяченої 13-й річниці Незалежності України і 680-й річниці надання Володимиру-Волинському Магдебурзького права. – Луцьк, 2004. – С. 94-98.
 8. Луц В., Морозова О. Рівненський обласний краєзнавчий музей 1940-1941 рр. (за документами Державного архіву Рівненської області) // Наукові записки Рівненського обласного краєзнавчого музею. Вип. ХІІІ. Ч.2. – Рівне. – 2015. – С. 169-187.
 9. Луць В., Откович З. Волинські ікони з Львівської картинної галереї (ЛКГ) та Харківського художнього музею (ХХМ) // Волинська ікона : питання історії вивчення, дослідження та реставрації. Тези та матеріали ІІ міжнародної наукової конференції. - Луцьк, 1995. –С. 24-34.
 10. Мистецька спадщина [князів Острозьких] // Ричков П. А., Луц В. Д. Архітектурно-мистецька спадщина князів Острозьких. –К. : Техніка, 2002.
 11. Мистецька спадщина [Почаївської лаври] // Ричков П. А., Луц В. Д. Почаївська Свято-Успенська лавра. - К. : Техніка, 2000. – 136 с.
 12. Мистецькі скарби Володимирського краю // Ричков П. А., Луц В. Д. Сакральне мистецтво Володимира-Волинського. –К. : Техніка, 2004.
 13. Острог. Карта-путівник. (Колектив авторів) – Тернопіль, 2006.
 14. Острог. Путівник. (Колектив авторів) – Тернопіль, 2004.
 15. Острожчина. Карта-путівник. (Колектив авторів) – Тернопіль, 2004.
 16. Отчет Городецкого музея Волынской губернии барона Ф. Р. Штейнгель за первый год с 25 ноября 1896 г. по 25 ноября 1897 г. // Вип. ХІV., 2016. — С. 219-236. [підготовка тексту за сучасною орфографією В. Луц, О. Морозова]
 17. Отчет Городецкого музея Волынской губернии барона Ф. Р. Штейнгель за второй год с 25 ноября 1897 г. по 25 ноября 1898 г. // Вип. ХІV., 2016. — С. 237-253. [підготовка тексту за сучасною орфографією В. Луц, О. Морозова]
 18. Отчет Городецкого музея Волынской губернии барона Ф. Р. Штейнгель с 26 ноября 1898 г. по 26 ноября 1904 г. // Вип. ХІV., 2016. — С. 254-278. [підготовка тексту за сучасною орфографією В. Луц, О. Морозова]
 19. Рівне. Карта-путівник. (Колектив авторів) – Тернопіль, 2003.
 20. Рівненська гімназія. 1839-1921. Історія. Спогади. Документи. / Упоряд. В. Луц, О. Морозова. – Рівне: Дятлик, 2014. –340.
 21. Харват О., Луц В. Анатолій Мартиненко. Живопис. Графіка. – Рівне: Вид-во «У харватері істини», 2013.– 135 с.
 22. Харват О., Луц В. Рівне в мистецтві художників 18-21 ст. – Рівне: Вид-во «У харватері істини», 2015.
 23. Харват О., Луц В. Шляхами Великої Волині. – Рівне: Вид-во «У харватері істини», 2012. – 288 с.
 24. Харват О., Луц В., Бендюк М. 150 святинь Великої Волині. – Рівне: Вид-во «У харватері істини», 2011. – 225 с.
 25. Чернігів. Карта-путівник. (Колектив авторів) – Тернопіль, 2003.

 Художнє оформлення, дизайн книг, путівників:

 1. Наукові записки Рівненського обласного краєзнавчого музею. До 165-річчя заснування Рівненської гімназії. Вип 2. – Рівне. – 2005. – 70 с.
 2. Прищепа О.П. Вулицями Рівного: сторінки історії. – Рівне : ПП ДМ, 2006. – 223 с.
 3. Прищепа О.П., Прищепа Б. А. Історичне краєзнавство Волині. – Рівне : ПП ДМ, 2008. – 352 с.
 4. Архітектурна спадщина Волині. – Зб. наук. праць. Вип. 1. – Рівне : ПП МД, 2008.
 5. Етнокультура Рівненського Полісся. – Рівне : ПП ДМ, 2009. – 376 с.
 6. Архітектурна спадщина Волині. – Зб. наук. праць. Вип. 2. – Рівне : ПП МД, 2010.
 7. Декоративно-прикладне мистецтво Рівненщини. – Рівне : ПП ДМ, 2010. – 224 с.
 8. Прищепа О.П. Міста Волині у другій половині ХІХ – на початку ХХ ст. – Рівне : ПП ДМ, 2010. – 287 с.
 9. Иваненко А. Г. Живые краски времени. Часть 1: Воспоминания о детстве. – Ровно: Гедеон Принт, 2010. – 94 с.
 10. Иваненко А. Г. Живые краски времени. Часть 2: Творчество. – Ровно: Гедеон Принт, 2010. – 125 с.
 11. Прищепа Б А. Дорогобуж на Горині у Х – ХІІІ ст. – Рівне : ПП ДМ, 2011. – 250 с.
 12. Стоколос Н. Г., Шеретюк Р. М. Драма церкви (До історії скасування Греко-Уніатської Церкви в Російській імперії та викорінення її духовно-культурних надбань). – Рівне : ПП ДМ, 2011. – 348 с.
 13. Архітектурна спадщина Волині. – Зб. наук. праць. Вип. 3. – Рівне : ПП МД, 2012.
 14. Візітів Ю. М. «Сокольство – це віра, братерство і гарт» «Sokolstwo – to wiara, braterstwo i hart». – Рівне: ПП ДМ, 2012. – 224 с.
 15. Виткалов С. В. Рівненщина: Культурно-мистецький потенціал в парадигмах сучасності. – Рівне: ПП ДМ, 2012. – 416 с.
 16. Данильчук Г. Ф. Рівне у долях його мешканців. – Рівне : ПП ДМ, 2012. – 192 с.
 17. Озимчук О. Б. Історія Стародавньої Греції та Риму в термінах, іменах та назвах. – Рівне : ПП ДМ, 2012. – 224 с., іл.
 18. Народна творчість. Культурно-просвітницький вісник. – 2012. - №1.
 19. Стоколос Н. Г., Шеретюк Р. М. Драма церкви (До історії скасування Греко-уніатської Церкви в Російській імперії та викорінення її духовно-культурних надбань). 2-е вид. – Рівне : ПП ДМ, 2012. – 348 с.
 20. Шеретюк Р. Греко-уніатська Церква в контексті етноконфесійної політики Російської імперії на Правобережній Україні (кінець XVIII – ХІХ ст.) – Рівне : Волинські обереги, 2012. – 432 с.
 21. Михайлишин О. Л. Архітектура і містобудування Західної Волині 1921-1939 рр. Монографія. – Рівне: Дятлик М., 2013. – 352 с.
 22. Иваненко А. Г. Сказочные дали. Приглашение. – Ровно: ФОП Нестеров С.Б., 2014. – 342 с.
 23. Рівненська гімназія. 1839-1921. Історія. Спогади. Документи. / Упоряд. В. Луц, О. Морозова. – Рівне: Дятлик, 2014. –340.
 24. Архітектурна спадщина Волині. – Зб. наук. праць. Вип. 4. – Рівне : ПП МД, 2014.
 25. Луц В. Рівненський обласний краєзнавчий музей. Путівник. – Рівне, 2014. – 24 с.
 26. Наукові записки Рівненського обласного краєзнавчого музею. Зб. наук. праць. Випуск XII. Частина 1: Матеріали наук. конф. присвячені 200-річчю від дня народження Т. Г. Шевченка. – Рівне: ПП Дятлик М. – 2014. – 149 с.
 27. Наукові записки Рівненського обласного краєзнавчого музею. Зб. наук. праць. Випуск XII. Частина – Рівне: ПП Дятлик М. – 2014. – 143 с.
 28. Харват О., Луц В. Рівне в мистецтві художників 18-21 ст. – Рівне: Вид-во «У харватері істини», 2015.
 29. Наукові записки Рівненського обласного краєзнавчого музею. Вип. ХІІІ. Ч.1: Матеріали наукової конференції присвяченої 100-річчю від дня народження Ігоря Кириловича Свєшнікова. – Рівне : Дятлик М., 2015. – 292 с.
 30. Наукові записки Рівненського обласного краєзнавчого музею. Зб. наук. праць. Випуск XIIІ. Ч. – Рівне : Дятлик М., 2015. – 190 с.
 31. Дмитренко Т. Земля Дубенська. Вічний поклик історії. – Рівне : Дятлик М., 2015.– 416 с.
 32. Прищепа Б. Погоринські міста в Х–ХІІІ ст. – Рівне: ПП Дятлик, 2016. – 297 с.
 33. Доброчинська В. Рівненська українська гімназія (1923-1933); культурно-освітній феномен на тлі доби. –Рівне: ПП Дятлик М., 2016- 224 с.
 34. Тишкевич Р. Сарни. Краєзнавчий нарис.–Рівне: ПП Дятлик М., 2016- 231 с.
 35. Архітектурна спадщина Волині. – Зб. наук. праць. Вип. 5. – Рівне : ПП Дятлик М., 2016.
 36. Наукові записки Рівненського обласного краєзнавчого музею. Вип. ХІV. Ч.1: Матеріали наукової конференції присвяченої 120-річчю музейної справи на Рівненщині. – Рівне : Дятлик М., 2016. – 285 с.
 37. Наукові записки Рівненського обласного краєзнавчого музею. Вип. ХV. Ч.1: Матеріали наукової конференції присвяченої 120-річчю музейної справи на Рівненщині. – Рівне : Дятлик М., 2016. – 285 с.
 38. Наукові записки Рівненського обласного краєзнавчого музею. Вип. ХVІ. Ч.1: Матеріали наукової конференції присвяченої 120-річчю музейної справи на Рівненщині. – Рівне: Дятлик М., 2016. – 285 с.
 39. Шеретюк Р. Стоколос Н. «Pietas et Litterae» («Благочестя та освіта») Культурно-освітня діяльність ордену піарів на Волині (кінець ХІІ-перша третина ХІХ ст.). – Рівне, 2018.
 40. Архітектурна спадщина Волині. – Зб. наук. праць. Вип. 6. – Рівне : ПП Дятлик М., 2018.

Семенович Олена Леонідівна

Список наукових праць 

 1. Семенович О.Л. Непізнані шляхи Невіркова: краєзнавчий аспект// Наукові записки РОКМ. – Вип. ІІІ, 2005. – С. 148-150.
 2. Семенович О.Л. Краєзнавчі публікації ХІХ – першої третини ХХ століття у фондах і бібліотеці Рівненського обласного краєзнавчого музею// Наукові записки РОКМ. – Вип. VІІ, 2009. – С. 154-164.
 3. Семенович О.Л. Музейні установи в системі освіти, культури і туризму (на прикладі Рівненського обласного краєзнавчого музею)// Актуальні питання культурології: Альманах наукового товариства «Афіна» кафедри культурології: У 2-х т. – Випуск 8. – Рівне: РДГУ, 2009. – Т.1. – С. 173-177.
 4. Семенович О.Л. Чорнобильська трагедія у творчості художника Олександра Лаворика// Наукові записки РОКМ. – Вип. VIII, 2010. – С. 273-277.
 5. Семенович О.Л. Орнаментика Пересопницького Євангелія: характерні риси// Наукові записки РОКМ. – Вип. ІХ., Ч.1., 2011. – С. 42-46.
 6. Семенович О.Л. Відтворені реліквії// Берестецька битва в історії України: Матеріали науково-практичної конференції, присвяченої 360-річчю Берестецької битви. – Рівне, 2011. – С. 106-110.
 7. Семенович О.Л. Зустріч з іконою в процесі її творення// Наукові записки РОКМ. – Вип. Х., 2012. – С. 196-200.
 8. Семенович О.Л. З історії чудотворної ікони Заставницької (з смт. Гоща Рівненської області)// Волинська ікона: дослідження та реставрація. Науковий збірник. Вип. 19. Матеріали ХІХ міжнародної наукової конференції, м. Луцьк, 24-25 жовтня 2012 року. – Луцьк, 2012. – С. 128-132.
 9. Семенович О.Л. Ікона «Тим, хто врятував світ»// Наукові записки РОКМ. – Вип. ХІ., 2013. – С. 202-206.
 10. Семенович О.Л. Мистецький літопис краю у творчості художника Валентина Колосова (за матеріалами фондів РОКМ)// Наукові записки РОКМ. – Вип. ХІІ., Ч.2., 2014. – С. 114-118.
 11. Семенович О.Л. Відгомін козацької слави у творчості художника Олександра Лаворика (за матеріалами фондів РОКМ)// Наукові записки РОКМ. – Вип. ХІІІ., Ч.1., 2015. – С. 159-161.
 12. Семенович О.Л. Лаворик Наталія Филимонівна// Енциклопедія сучасної України. - Т. 16. - К., 2016. - С. 372.
 13. Семенович О.Л., Столярчук Б.Й. Лаворик Олександр Ростиславович// Енциклопедія сучасної України. - Т. 16. - К., 2016. - С. 372-373.
 14. Семенович О.Л. Ікони, повернуті в храми// Християнська сакральна традиція: Віра, Духовність, Мистецтво: збірник матеріалів Х міжнародної конференції. – Львів: ЛПБА УПЦ КП, 2017. – С. 157-170.
 15. Семенович О.Л. Пам’ятки сакральної дерев’яної скульптури XVII – поч. ХІХ ст. у збірці РОКМ// Наукові записки РОКМ. – Вип. XVI., 2018. – С. 194-207.
 16. Семенович О.Л. Ікона Божої Матері «Одигітрія Дорогобузька»// Християнська сакральна традиція: Віра, Духовність, Мистецтво: збірник матеріалів ХІ міжнародної конференції. – Львів: ЛПБА УПЦ КП, 2018. – С. 195-202.
 17. Семенович О.Л. Ангел-охоронець майдану Тарас Більчук// Нове життя/ Здолбунівська районна громадсько-політична газета. – № 90-91. - 23 листопада 2018. – С. 3.

Тетяна Володимирівна Міненко

Список наукових праць

 1. Міненко Т. В. Забуті пам’ятки. Парафіяльний костел святого Лаврентія в Тайкурах. //  Наукові записки РОКМ. Вип. Х., 2012. – С. 132-136.
 2. Міненко Т. В. Тайкури – володіння князя Юрія Вишневецького.// Наукові записки РОКМ. Вип. ХІІІ., Ч. 2., 2015. – С. 42-45.
 3. Міненко Т. В. Покровська церква с.Тайкури як об’єкт історико-культурної спадщини краю. //  Актуальні питання культурології. Альманах наукового товариства «Афіна» кафедри культурології. Вип. 12. – С.110-113.
 4. Міненко Т. В. Постать Людвіга Котлара у розвитку музичної освіти Рівненщини. //  Актуальні питання культурології. Альманах наукового товариства «Афіна» кафедри культурології. Вип. 13. – С.83-86.
 5. Міненко Т. В., Міненко Р. Є. Каталог «Документи Центрального Державного історичного архіву м. Києва, що стосуються м. Рівне». 2013р.
 6. Міненко Т. В. Буклет «Тайкури – таємні гори». 2012р.