• Сектор мистецтв здійснює роботу, направлену на вивчення, збереження, популяризацію та використання пам’яток матеріальної та духовної культури, творів мистецтва, які мають культурну цінність; дослідження музейних колекцій, здійснення їх наукової обробки; опрацювання тем, пов’язаних з культурою та мистецтвом Рівненщини.
 • Сектор займається створенням експозицій та виставок.
 • Сектор співпрацює з видавництвами, редакціями, засобами масової інформації з питань культури, мистецтва, музейної діяльності, збереження мистецької спадщини Рівненщини.

 

Тетяна Володимирівна Міненко

завідувачка сектору

 

Віктор Данилович Луц

старший науковий співробітник

Оксана Миколаївна Лозяк

старша наукова співробітниця

Наукова робота відділу

Міненко Т.В.

 1. Міненко Т. В. Забуті пам’ятки. Парафіяльний костел святого Лаврентія в Тайкурах. //  Наукові записки РОКМ. Вип. Х., 2012. – С. 132-136.
 2. Міненко Т. В. Тайкури – володіння князя Юрія Вишневецького.// Наукові записки РОКМ. Вип. ХІІІ., Ч. 2., 2015. – С. 42-45.
 3. Міненко Т. В. Покровська церква с.Тайкури як об’єкт історико-культурної спадщини краю. //  Актуальні питання культурології. Альманах наукового товариства «Афіна» кафедри культурології. Вип. 12. – С.110-113.
 4. Міненко Т. В. Постать Людвіга Котлара у розвитку музичної освіти Рівненщини. //  Актуальні питання культурології. Альманах наукового товариства «Афіна» кафедри культурології. Вип. 13. – С.83-86.
 5. Міненко Т. В., Міненко Р. Є. Каталог «Документи Центрального Державного історичного архіву м. Києва, що стосуються м. Рівне». 2013р.
 6. Міненко Т. В. Буклет «Тайкури – таємні гори». 2012р.

Луц В.Д.

Список наукових праць

 1. Wołyńskie ikony XIII-XVI wieku. // Przegląd Wschodni. – Warszawa, 2001 –T. VII. Z. 3.– S. 749-774.
 2. Архітектура в іконописі Волині ХV-XVI століть // Архітектурна спадщина Волині. – Зб. наук. праць. Вип. 1. – Рівне : ПП МД, 2008. – С.133-139.
 3. Архітектурний стафаж в іконописі Волині XVII – XVIII ст. // Архітектурна спадщина Волині. – Зб. наук. праць. Вип. 2. – Рівне : ПП МД, 2010. – С.136-148.
 4. Виставка «Народний іконопис Волині» (Ікони Рівненського Полісся) // Пам’ятки України. – 1998. – № 1. - С. 23-26.
 5. Волинські експедиції Данила Щербаківського // Матеріали ювілейної наук. конф. : Національний художній музей України. Історія. Сучасний стан. Проблеми розвитку. - К., 1999. – С. 13-15.
 6. Волинські ікони страшного Суду // Волинська ікона: дослідження та реставрація. Наук. зб. Вип. 19. Матеріали ХІХ міжнар. наук. конф., м. Луцьк, 24-25 жовтня 2012 року. – Луцьк, 2012. – С. 36-43.
 7. Волинські ікони ХІІІ-ХVI століть // Українська культура : минуле, сучасне, шляхи розвитку. Зб. наук. праць. Наукові записки Рівненського державного гуманітарного ун-ту. Вип. 5. - Рівне, 2000. – С. 65-86.
 8. Волинські краєзнавці у спогадах Миколи Петрова // Пам’ятки сакрального мистецтва Волині на межі тисячоліть: питання дослідження збереження та реставрації : Матеріали VI міжнародної конференції, м. Луцьк, 1-3 грудня 1999 р. – Луцьк, 1999. –С. 22-23.
 9. Волинські сторінки у спогадах Миколи Петрова // Історія релігій в Україні: Матеріали ІХ міжнародної конф. 11-13 травня 1999 р. Кн. 1 (А-М). – Львів, 1999. – С. 209-212.
 10. Датовані волинські ікони ХVІ- першої половини ХVIII ст. з колекції Рівненського краєзнавчого музею// Волинська ікона: питання історії вивчення, дослідження та реставрації. Тези та матеріали ІІ міжнародної наук. конф. – Луцьк, 1995. –С. 51-54.
 11. Дерев’яні різьбленні хрести ХV-XVIII століть з Волинського давньосховища // Волинська ікона: дослідження та реставрація. – Науковий зб. Вип. 16.- Луцьк : Надстир’я, 2009. – С.134-140.
 12. З історії вивчення та колекціонування волинського іконопису // Слов’янський вісник: Міжвідомчий наук. зб. Вип. І – Рівне, 1998. – С. 182-187.
 13. З листування Ореста Фотинського // Пам’ятки сакрального мистецтва Волині на межі тисячоліть: питання дослідження збереження та реставрації : Матеріали VI міжнародної конф., м. Луцьк, 1-3 грудня 1999 р. – Луцьк, 1999. -С. 8-12.
 14. Збірка волинських ікон Рівненського краєзнавчого музею // Родовід. – 1994. – № 8.- С. 38-51.
 15. Ікона Богородиці із Зимненського монастиря // Волинська ікона: питання історії вивчення, дослідження та реставрації. Доповіді та матеріали ІV наук. конф., м. Луцьк, 17-13 грудня 1997 р. – Луцьк, 1997. – С. 49.
 16. Ікона Богородиці Одигітрії з Троїцького монастиря // Zamojczyzna i Wołyń w minionym tysiącleciu Historia, kultura, sztuka- Konferencja naukowa. – Zamosc, 2000. –S. 117-119.
 17. Ікони Волині XІII – XVIII ст. з колекції Рівненського обласного краєзнавчого музею
 18. Ікони Волині ХІІІ-ХVI століття в збірці Рівненського краєзнавчого музею. Ч. 2. – Рівне, 1996.
 19. Іконописна майстерня Острога першої половини ХVII ст. // Волинська ікона: питання історії вивчення дослідження та реставрації. Тези та матеріали ІІ міжнародної наук. конф. – Луцьк, 1996. – C. 32-33.
 20. Інвентарні описи Дерманського монастиря XVI-XVII в науковому доробку Володимира Вуйцика // Волинська ікона: дослідження та реставрація. Наук. зб. Вип. 10. – Луцьк : Надстр’я, 2003. -С. 164-168.
 21. Історичні матеріали про православні храми північних районів Рівненщини в «Описании церквей и приходов Минской епархии» // Волинь незабутня: Тези ІV регіональної науково-практичної конференції 23-24 лютого 1993 р. – Рівне, 1993. - С. 28-30.
 22. Культурно-мистецьке життя Рівного початку ХХ століття в листуванні Миколи Біляшівського // Наукові записки Рівненського обласного краєзнавчого музею. Вип. 4. – Рівне : Волинські обереги, 2006. ­– С. 223-224.
 23. Матеріали до історії музейних збірок волинського іконопису // Волинська ікона: питання історії вивчення, дослідження та реставрації. Доповіді та матеріали V наук. конф., м. Луцьк, 27-28 серпня 1998 р. – Луцьк,1998. – С. 22-32.
 24. Митрополит Андрей Шептицький та дослідження і колекціонування волинських старожитностей // Волинська ікона: питання історії вивчення, дослідження та реставрації. Доповіді та матеріали V наук. конф., м. Луцьк, 27-28 серпня 1998 р. – Луцьк, 1998. – С. 36-45.
 25. Народна ікона Рівненського Полісся // Волинська ікона: питання історії, вивчення, дослідження та реставрації. Тези та матеріали наукової конференції присвяченої 90-річчю П. М. Жолтовського. – Луцьк, 1994. – С. 30-33
 26. Невідомі пам’ятки сфрагістики і металопластики Волині домонгольської доби // Пам’ятки сакрального мистецтва Волині на межі тисячоліть. Наук. зб. Вип.7. – Луцьк : Настир’я, 2000. – С. 22-24.
 27. Опис Троїцького монастиря у Межирічі Острозькому 1862 року // Пам’ятки сакрального мистецтва Волині. Наук. зб. Вип. 8. – Луцьк : Надстир’я, 2001. – С. 122-134.
 28. Портрет Романа Федороровича Сангушка // Український портрет XVI- XVIII століть. Каталог - альбом. – К. : Артанія Нова, 2004. – С. 114-115.
 29. Рівненський обласний краєзнавчий музей. До 100-річчя першого музею в Рівному. – Рівне : Волинські обереги, 2006.
 30. Рівненський обласний краєзнавчий музей. Путівник. – Рівне. 2014. – 24 с.
 31. Рівненський обласний краєзнавчий музей. Путівник. – Рівне. 2016. – 28 с.
 32. Спогади академіка Миколи Петрова // Сакральне мистецтво Волині. Наук. зб. Вип. 9 – Луцьк, 2002. –С. 80-94
 33. Термінологічний словник іконописних термінів // Волинська ікона: питання історії вивчення дослідження та реставрації. Тези та матеріали ІІ міжнародної наук. конф. – Луцьк, 1995. – С. 55-56.
 34. Щоденники волинських експедицій Данила Щербаківського // Пам’ятки сакрального мистецтва Волині на межі тисячоліть: питання дослідження збереження та реставрації : Матеріали VI міжнародної конф., м. Луцьк, 1-3 грудня 1999 р. – Луцьк, 1999. - С. 12-22.

 

Книги та статті написані у співавторстві:

 1. Братушко Ю., Лугіна Л., Луць В., Цитович В. Деякі особливості матеріалів живопису волинських ікон // Реставрація музейних пам’яток в сучасних умовах. Проблеми та шляхи їх вирішення Міжнародна наук.-практ. конф. Тези та матеріали доповідей. 27-29 травня 1998. – К., 1998. – С. 16-19.
 2. Братушко Ю., Лугіна Л., Луць В., Цитович В. Фізико-хімічні та стратиграфічні дослідження живопису волинських ікон // Волинська ікона : питання історії вивчення, дослідження та реставрації. Доповіді та матеріали ІV наукової конференції, м. Луцьк, 17-13 грудня 1997 р. - Луцьк,1997. – С. 98-107.
 3. Дубно. Карта-путівник. (Колектив авторів) – Тернопіль, 2003.
 4. Луц В., Леонова Л. Рівненський обласний краєзнавчий музей в період другої світової війни (1941–1944). (За документами Державного архіву Рівненської області) // Вип. ХVI., 2018. — С. 169-186.
 5. Луц В., Леонова Л.. Пожежа палацу Любомирських у Рівному на сторінках місцевої преси і документів з Державного архіву Рівненської області // Архітектурна спадщина Волині. – Зб. наук. праць. Вип. 3. – Рівне: ПП МД, 2012. – С.170-176.
 6. Луц В., Леонова Л. Резиденція князів Радзивілів у селі Шпанів (За матеріалами ДАРО) // Архітектурна спадщина Волині. – Зб. наук. праць. Вип. 6. – Рівне : Дятлик М., 2018. – С. 169-176
 7. Луц В., Морозова О. Забута стаття про О. М. Дверницького // Минуле і сучасне Волині та Полісся: Володимир-Волинський в історії України та Волині. Зб. наук. праць. Матеріали XIV Волинської наук. істор. краєзн. конф., присвяченої 13-й річниці Незалежності України і 680-й річниці надання Володимиру-Волинському Магдебурзького права. – Луцьк, 2004. – С. 94-98.
 8. Луц В., Морозова О. Рівненський обласний краєзнавчий музей 1940-1941 рр. (за документами Державного архіву Рівненської області) // Наукові записки Рівненського обласного краєзнавчого музею. Вип. ХІІІ. Ч.2. – Рівне. – 2015. – С. 169-187.
 9. Луць В., Откович З. Волинські ікони з Львівської картинної галереї (ЛКГ) та Харківського художнього музею (ХХМ) // Волинська ікона : питання історії вивчення, дослідження та реставрації. Тези та матеріали ІІ міжнародної наукової конференції. - Луцьк, 1995. –С. 24-34.
 10. Мистецька спадщина [князів Острозьких] // Ричков П. А., Луц В. Д. Архітектурно-мистецька спадщина князів Острозьких. –К. : Техніка, 2002.
 11. Мистецька спадщина [Почаївської лаври] // Ричков П. А., Луц В. Д. Почаївська Свято-Успенська лавра. - К. : Техніка, 2000. – 136 с.
 12. Мистецькі скарби Володимирського краю // Ричков П. А., Луц В. Д. Сакральне мистецтво Володимира-Волинського. –К. : Техніка, 2004.
 13. Острог. Карта-путівник. (Колектив авторів) – Тернопіль, 2006.
 14. Острог. Путівник. (Колектив авторів) – Тернопіль, 2004.
 15. Острожчина. Карта-путівник. (Колектив авторів) – Тернопіль, 2004.
 16. Отчет Городецкого музея Волынской губернии барона Ф. Р. Штейнгель за первый год с 25 ноября 1896 г. по 25 ноября 1897 г. // Вип. ХІV., 2016. — С. 219-236. [підготовка тексту за сучасною орфографією В. Луц, О. Морозова]
 17. Отчет Городецкого музея Волынской губернии барона Ф. Р. Штейнгель за второй год с 25 ноября 1897 г. по 25 ноября 1898 г. // Вип. ХІV., 2016. — С. 237-253. [підготовка тексту за сучасною орфографією В. Луц, О. Морозова]
 18. Отчет Городецкого музея Волынской губернии барона Ф. Р. Штейнгель с 26 ноября 1898 г. по 26 ноября 1904 г. // Вип. ХІV., 2016. — С. 254-278. [підготовка тексту за сучасною орфографією В. Луц, О. Морозова]
 19. Рівне. Карта-путівник. (Колектив авторів) – Тернопіль, 2003.
 20. Рівненська гімназія. 1839-1921. Історія. Спогади. Документи. / Упоряд. В. Луц, О. Морозова. – Рівне: Дятлик, 2014. –340.
 21. Харват О., Луц В. Анатолій Мартиненко. Живопис. Графіка. – Рівне: Вид-во «У харватері істини», 2013.– 135 с.
 22. Харват О., Луц В. Рівне в мистецтві художників 18-21 ст. – Рівне: Вид-во «У харватері істини», 2015.
 23. Харват О., Луц В. Шляхами Великої Волині. – Рівне: Вид-во «У харватері істини», 2012. – 288 с.
 24. Харват О., Луц В., Бендюк М. 150 святинь Великої Волині. – Рівне: Вид-во «У харватері істини», 2011. – 225 с.
 25. Чернігів. Карта-путівник. (Колектив авторів) – Тернопіль, 2003.

 

Художнє оформлення, дизайн книг, путівників:

 1. Наукові записки Рівненського обласного краєзнавчого музею. До 165-річчя заснування Рівненської гімназії. Вип 2. – Рівне. – 2005. – 70 с.
 2. Прищепа О.П. Вулицями Рівного: сторінки історії. – Рівне : ПП ДМ, 2006. – 223 с.
 3. Прищепа О.П., Прищепа Б. А. Історичне краєзнавство Волині. – Рівне : ПП ДМ, 2008. – 352 с.
 4. Архітектурна спадщина Волині. – Зб. наук. праць. Вип. 1. – Рівне : ПП МД, 2008.
 5. Етнокультура Рівненського Полісся. – Рівне : ПП ДМ, 2009. – 376 с.
 6. Архітектурна спадщина Волині. – Зб. наук. праць. Вип. 2. – Рівне : ПП МД, 2010.
 7. Декоративно-прикладне мистецтво Рівненщини. – Рівне : ПП ДМ, 2010. – 224 с.
 8. Прищепа О.П. Міста Волині у другій половині ХІХ – на початку ХХ ст. – Рівне : ПП ДМ, 2010. – 287 с.
 9. Иваненко А. Г. Живые краски времени. Часть 1: Воспоминания о детстве. – Ровно: Гедеон Принт, 2010. – 94 с.
 10. Иваненко А. Г. Живые краски времени. Часть 2: Творчество. – Ровно: Гедеон Принт, 2010. – 125 с.
 11. Прищепа Б А. Дорогобуж на Горині у Х – ХІІІ ст. – Рівне : ПП ДМ, 2011. – 250 с.
 12. Стоколос Н. Г., Шеретюк Р. М. Драма церкви (До історії скасування Греко-Уніатської Церкви в Російській імперії та викорінення її духовно-культурних надбань). – Рівне : ПП ДМ, 2011. – 348 с.
 13. Архітектурна спадщина Волині. – Зб. наук. праць. Вип. 3. – Рівне : ПП МД, 2012.
 14. Візітів Ю. М. «Сокольство – це віра, братерство і гарт» «Sokolstwo – to wiara, braterstwo i hart». – Рівне: ПП ДМ, 2012. – 224 с.
 15. Виткалов С. В. Рівненщина: Культурно-мистецький потенціал в парадигмах сучасності. – Рівне: ПП ДМ, 2012. – 416 с.
 16. Данильчук Г. Ф. Рівне у долях його мешканців. – Рівне : ПП ДМ, 2012. – 192 с.
 17. Озимчук О. Б. Історія Стародавньої Греції та Риму в термінах, іменах та назвах. – Рівне : ПП ДМ, 2012. – 224 с., іл.
 18. Народна творчість. Культурно-просвітницький вісник. – 2012. - №1.
 19. Стоколос Н. Г., Шеретюк Р. М. Драма церкви (До історії скасування Греко-уніатської Церкви в Російській імперії та викорінення її духовно-культурних надбань). 2-е вид. – Рівне : ПП ДМ, 2012. – 348 с.
 20. Шеретюк Р. Греко-уніатська Церква в контексті етноконфесійної політики Російської імперії на Правобережній Україні (кінець XVIII – ХІХ ст.) – Рівне : Волинські обереги, 2012. – 432 с.
 21. Михайлишин О. Л. Архітектура і містобудування Західної Волині 1921-1939 рр. Монографія. – Рівне: Дятлик М., 2013. – 352 с.
 22. Иваненко А. Г. Сказочные дали. Приглашение. – Ровно: ФОП Нестеров С.Б., 2014. – 342 с.
 23. Рівненська гімназія. 1839-1921. Історія. Спогади. Документи. / Упоряд. В. Луц, О. Морозова. – Рівне: Дятлик, 2014. –340.
 24. Архітектурна спадщина Волині. – Зб. наук. праць. Вип. 4. – Рівне : ПП МД, 2014.
 25. Луц В. Рівненський обласний краєзнавчий музей. Путівник. – Рівне, 2014. – 24 с.
 26. Наукові записки Рівненського обласного краєзнавчого музею. Зб. наук. праць. Випуск XII. Частина 1: Матеріали наук. конф. присвячені 200-річчю від дня народження Т. Г. Шевченка. – Рівне: ПП Дятлик М. – 2014. – 149 с.
 27. Наукові записки Рівненського обласного краєзнавчого музею. Зб. наук. праць. Випуск XII. Частина – Рівне: ПП Дятлик М. – 2014. – 143 с.
 28. Харват О., Луц В. Рівне в мистецтві художників 18-21 ст. – Рівне: Вид-во «У харватері істини», 2015.
 29. Наукові записки Рівненського обласного краєзнавчого музею. Вип. ХІІІ. Ч.1: Матеріали наукової конференції присвяченої 100-річчю від дня народження Ігоря Кириловича Свєшнікова. – Рівне : Дятлик М., 2015. – 292 с.
 30. Наукові записки Рівненського обласного краєзнавчого музею. Зб. наук. праць. Випуск XIIІ. Ч. – Рівне : Дятлик М., 2015. – 190 с.
 31. Дмитренко Т. Земля Дубенська. Вічний поклик історії. – Рівне : Дятлик М., 2015.– 416 с.
 32. Прищепа Б. Погоринські міста в Х–ХІІІ ст. – Рівне: ПП Дятлик, 2016. – 297 с.
 33. Доброчинська В. Рівненська українська гімназія (1923-1933); культурно-освітній феномен на тлі доби. –Рівне: ПП Дятлик М., 2016- 224 с.
 34. Тишкевич Р. Сарни. Краєзнавчий нарис.–Рівне: ПП Дятлик М., 2016- 231 с.
 35. Архітектурна спадщина Волині. – Зб. наук. праць. Вип. 5. – Рівне : ПП Дятлик М., 2016.
 36. Наукові записки Рівненського обласного краєзнавчого музею. Вип. ХІV. Ч.1: Матеріали наукової конференції присвяченої 120-річчю музейної справи на Рівненщині. – Рівне : Дятлик М., 2016. – 285 с.
 37. Наукові записки Рівненського обласного краєзнавчого музею. Вип. ХV. Ч.1: Матеріали наукової конференції присвяченої 120-річчю музейної справи на Рівненщині. – Рівне : Дятлик М., 2016. – 285 с.
 38. Наукові записки Рівненського обласного краєзнавчого музею. Вип. ХVІ. Ч.1: Матеріали наукової конференції присвяченої 120-річчю музейної справи на Рівненщині. – Рівне: Дятлик М., 2016. – 285 с.
 39. Шеретюк Р. Стоколос Н. «Pietas et Litterae» («Благочестя та освіта») Культурно-освітня діяльність ордену піарів на Волині (кінець ХІІ-перша третина ХІХ ст.). – Рівне, 2018.
 40. Архітектурна спадщина Волині. – Зб. наук. праць. Вип. 6. – Рівне : ПП Дятлик М., 2018.