Пріоритетний напрямок роботи сектору – експедиційна робота (збір та фото- фіксація пам’яток матеріальної культури. Працівники сектору неодноразово обстежували територію Рівненщини, брали участь в експедиціях у Чорнобильську Зону  (Чорнобильський та Поліський р-ни Київської обл., Овруцький р-н Житомирської обл.) та до переселенців із територій, уражених радіацією.

Теми досліджень: народні промисли та ремесла, календарні звичаї та обряди, побут та ремесла, народний одяг мешканців Рівненщини тощо; релігійні конфесії краю, книги кириличного друку фондової збірки РОКМ.

Напрямки наукової діяльності: наукове опрацювання зібраних матеріалів, написання наукових статей, участь у наукових конференціях, участь у випуску наукових збірників, написання монографій, опрацювання фондових колекцій.

Працівники сектору здійснюють екскурсійне обслуговування відвідувачів (у тому числі проводять виїздні екскурсії), читають лекції, беруть участь у масових заходах.

Кожного року працівники сектору створюють виставки на різноманітну тематику.

    

 

 

Тетяна Петрівна Пархоменко

завідувачка сектору

Алла Миколаївна Українець

старша наукова співробітниця

 

Олексій Анатолійович Нагорнюк

старший науковий співробітник

 Людмила Яківна Шахматова

старша наукова співробітниця

Наукова робота відділу

Українець А.М.

Наукові праці:

 1989

Статті із збірників

Порівняльний аналіз орнаментації тканин та керамічних виробів / А. Українець // Матеріали 1-го республіканського симпозіуму гончарства. – Опішня, 1989. – С. 10–12.

 1990

 Статті із періодичних видань

 1. У гості до стародруків : [у Ровен. краєзн. музеї діє виставка до 480-річчя від дня народж. І. Федорова] / А. Українець // Діалог[Рівне]. – 1990. – 13 квіт. – С. 4.
 2. Щоб не згасло народне горнило / А. Українець // Зміна[Рівне]. – 1990. – 24 листоп. – С. 3
 3. Про відкриття етнографічної виставки у Рівненському обласному краєзнавчому музеї.

 1991

 Статті із збірників

Народне вбрання мешканців Рівненської області / А. М. Українець // Велика Волинь:минуле і сучасне: тези регіон. наук. конф., 14–16 листоп. 1991 р. – Рiвне, 1991.–C. 100–103.

 Статті із періодичних видань

 1. Гармонія народного вбрання / А. Українець // Червон. прапор[Рівне]. – 1991. – 13 листоп. – С. 3.
 2. Зберегти народні перлини / А. Українець ; записав В. Кузьменко // Сарнен. новини. – 1991. – 23 трав. – С.1.
 3. Рівненські ярмарки : історія / А. Українець // Волинь[Рівне]. – 1991. – 20 верес. – С. 4.
 4. Яка вона, волинська писанка ? / А. Українець // Рівне. – 1991. – 6 квіт. – С.1, 4.

1992

 Редагування та упорядкування

Волинська писанка : [метод. матеріали] / підгот. малим п-вом «Садиба Валевських» ; [текст] А. Українець ; худож. О. Лаворик. – Рівне : Рівнен. обл. друк., [1992]. – [12 с. : кольор. схеми-сітки].

 Статті із збірників

Етнографічні дослідження на Волині (за матеріалами фондів № 366 і 160 Ф. Штейнгеля і Я. Гофмана) / А. М. Українець // Минуле і сучасне Волині. Краєзнавство : історія, здобутки, перспективи : тези доп. і повідомл. ІІ регіон. «Велика Волинь» і VІ обл. іст.-краєзн. конф., 8–10 жовт. 1992 р. – Луцьк, 1992. – C. 91–92.

 Статті із періодичних видань

 1. Свячене яєчко / А. Українець // Вільне слово[Рівне]. – 1992. – 25 квіт. – С. 2.
 2.  «Щоб нащадки знали…»: [бесіда з керівником Дубровиц. фольклор.-етногр. експедиції А. М. Українець] / бесіду вів І. Пащук // Вільне слово[Рівне]. – 1992. – 5 верес. – С. 3.

 1993

 Статті із збірників

 1. Народне гончарствоРівненщини/ А. М. Українець //Волинь незабутня: тези IV регіон. наук.-практ. конф. «Краєзн. дослідж. з історії Волині. Нові підходи, форми і методи». – Рiвне, 1993. – C. 46–48.
 2. Порівняльний аналіз орнаментаціїтканих та керамічних виробів (на матеріалах фондових колекцій Рівненського краєзнавчого музею) / А. М. Українець // Українське гончарство : нац. культурологіч. щорічник : наук. зб. – К. : Молодь, 1993. – Вип. 4. – С. 267–273.
 3. «Скарби предивних узорів і гармонія барв...» (на основі фондових колекцій вишивок та писанок Рівненського краєзнавчого музею) / А. М. Українець // Велика Волинь: минуле і сучасне : тези міжнар. наук. краєзн. конф., м. Житомир,9–11 верес. 1993 р. – Житомир, 1993. – C. 162–163.

 1994

 Статті із збірників

 1. Дубровицькі серпанки/ А. Українець // Велика Волинь: минуле й сучасне : (матеріали. наук. краєзн. конф., жовт. 1994 р.). – Хмельницький ; Ізяслав ;Шепетівка, 1994. – С. 378–379.
 2. Колекція волинського одягу Санкт-Петербурзького музею етнографії народів СРСР/ А. Українець // Волинь і волинське зарубіжжя : тези доп. та повідомл. Міжнар. наук. конф., м. Луцьк, 16–18 черв. 1994 р. – Луцьк, 1994. – C. 196–198.
 3. Поліські гончарі / А. М. Українець // Проблеми збереження матеріальної і духовної культури Полісся : тези доп. наук.-практ. конф., м. Сарни,1–2 листоп. 1994 р. / Сарнен. іст.-етнограф. музей. – Сарни, 1994. – С. 9–10.

 Статті із періодичних видань

«Хто шукає – той знаходить» [розповідь А. Українець про пошукові роботи в Корец. р-ні експедиції наук. працівників обласного краєзнавчого музею та місцевих краєзнавців] / розмову вів І. Пащук // Вільне слово[Рівне]. – 1994. – 20 серп. – С. 3.

 1995

 Статті із збірників

 1. Духовна сутність волинського мистецтва вишивки / А. Українка // Українська народна творчість у поняттях міжнародної термінології : II Гончарівські читання : тези доп. – Київ, 1995. – С. 71–72.
 2. Культ предків у різдвяних обрядах українців / А. Українець // Проблеми збереження різдвяно-новорічного фольклору : (матеріали і тези наук. конф.) / упоряд. М. Федоришин ; ред. Я. Поліщук. – Рівне, 1995. – С. 57–60.

 1996

 Статті із збірників

 1. Леся Українка – знавець народного вбрання Волині / А. М. Українець // Леся Українка та родина Косачів в контексті української культури : тези та матеріали Всеукр. наук.-практ. конф., с. Колодяжне,24–25 лют. 1996 р. – Луцьк : Ініціал, 1996. – С. 37–38.
 2. Народний одяг мешканців Рівненщини: (корот. іст. огляд) / А. М. Українець // Наукові записки / Рівнен. обл. краєзн. музей. – Рівне, 1996. – Вип. 1: 100-річчю музейної справи на Рівненщині присвяч. – C. 95–102.

 1997

 Статті із періодичних видань

Свято «обжинок» в с. Дядьковичах Рівненського повіту (до історії Дядьковицької «Просвіти» 1937 р. / А. Українець // Дзвін[Рівне]. – 1997. – 5 груд. – С. 3.

 1998

 Статті із збірників

 1. Поліські сорочки / А. Українець // Нар. творчість та етногр. [Київ]. – 1998. – № 7. – С. 11.
 2. Рівненщина в дослідженнях польських етнографів (20–30-і рр. ХХ ст.) / А. Українець // Слов’янський вісник : міжвідом. наук. зб. – Рівне, 1998. – Вип. 1. – С. 81–84.
 3. Фольклорно-етнографічні фонди музею / А. Українець, О. Макарова, Т. Оласюк, Т. Пархоменко // Етнокультура Волинського Полісся і Чорнобильська трагедія / Рівнен. держ. ін.-т культури ; упоряд. С. І. Шевчук. – Рівне : Волин. обереги, 1998. – Вип. 3 : Зарічнен. р-н Рівнен. обл. – С. 280–285.

 Статті із періодичних видань

 1. Ой на городі купалиця / А. М. Українець // Вісті Рівненщини. – 1998. – 8 лип. – С. 4.
 2. Поліські сорочки / А. Українець // Вільне слово[Рівне]. – 1998. – 29 серп. – С. 3.
 3. Радивилівська районна[краєзнавча] організація / А. Українець // Вільне слово[Рівне]. – 1998. – 24 черв. – С. 3.

 2000

 Статті із збірників

Народне гончарство Рівненщини / А. Українець // Корцю – 850 років : наук. зб. матеріалів і тез наук.-краєзн. конф., м. Корець,13–14 жовт. 2000 р. / ред. і упоряд. І. Пащук. – Корець ; Рiвне : Волин. обереги, 2000. – C. 72–74.

 Статті із періодичних видань

 1. Експедиції у зону відчуження: [бесіда з А. Українець про етнокультурну експедицію] / А. Українець ; розмовляв І. Пащук // Вільне слово[Рівне]. – 2000. – 26 квітн. – С. 6.
 2. Майстри унікальних ремесел [Рівненщини] / А. Українець // Вісті Рівненщини. – 2000. – 22 верес. – С. 2.
 3. Навіщо волинянці корона? / А. М. Українець // Нова Волинь[Рівне 14 вер. – С.4.
 4. Рівненські гостини. [у Рівнен. обл. краєзн. музеї відбулися дев’яті «Музейні гостини»] / А. Українець // Укр. культура [Київ]. – 2000. – № 9/10. – С. 13.
 5. Таємниці Волинської писанки / А. Українець // Мед. вісн. – 2000. – 28 квіт. – С.5.

 2001

 Статті із збірників

Народний одяг мешканців Рокитнівського району / А. Українець // Етнокультурна спадщина Рівненського Полісся : матеріали комплексн. наук. експедицій Рівнен. фольклор.-етногр. т-ва / Етнокультур. центр «Веснянка» Рівнен. міськ Палацу дітей та молоді [та ін.] ; упоряд. В. Ковальчук. – Рівне : Волин. обереги, 2001. – Вип. 1. – C. 10–26.

 Статті із періодичних видань

 1. Подяка Прем’єр-міністра / А. Українець // Вільне слово[Рівне]. – 2001. – 14 листоп. – С. 3.
 2. Про вручення І. Пащуку подяки Прем’єр-міністра України за особистий внесок у розвиток краєзнавства.

 2002

 Статті із збірників

 1. Бджільництво на Рівненському Поліссі. До характеристики сучасного стану / А. Українець // Етнокультурна спадщина Рівненського Полісся / Етнокультур. центр «Веснянка» Рівнен. міськ Палацу дітей та молоді [та ін.] ; ред.-упоряд. В. Ковальчук. – Рівне : Перспектива, 2002. –Вип. 2. – C. 46–51.
 2. Бджільництво на Рівненському Поліссі. До характеристики сучасного стану / А. Українець // Минуле і сучасне Волині і Полісся: край на межі тисячоліть : матеріали Х наук. іст.-краєзн. конф., Старий Чарторийськ, Маневичі, Четвертня та Новомалинськ, 2000–2002 рр. – Луцьк, 2002. – С. 225–226.
 3. Веснянка «Через наше сельце» / [записала в 1998 р. Українець А. М. в с. Познань Рокитнівського району від Колодіч Д. Я. 1926 р. ; нотація Гапон Л. Д.] // Етнокультурна спадщина Рівненського Полісся : матеріали комплексних наукових експедицій Рівненського фольклорно-етнографічного товариства / Рівнен. фольклор.-етногр. т-во; ред.-упоряд. В. Ковальчук. – Рівне : [б. в.], 2002. – Вип. 2. – С. 60.
 4. Етнографічні спостереження Ю. Крашевського / А. М. Українець // Юзеф Ігнаци Крашевський як явище світової культури : наук. зб. «Велика Волинь» : пр. Житомир. наук.-краєзн. т-ва дослідників Волині. Т. 28. – Житомир : Волинь, 2002. – С. 60–63.
 5. Колекція народного одягу з Гощанського району в зібранні Рівненського краєзнавчого музею / А. М. Українець // Гощанське Погориння: давнина і сучасність : наук. зб. матеріалів наук.-краєзн. конф., присвяч. 850-річчю Гощі, 14–15 черв. 2002 р. – Рівне : Перспектива, 2002. – С. 135–142.
 6. Народний одяг Волині в документальних та іконописних джерелах ХVІ–ХVІІI ст. / А. М. Українець // Народознав. зошити [Київ]. – 2002. – № 3/4. – С. 245–252.
 7. Рівненське Полісся: до питання фіксації пам’яток традиційної народної культури / А. М. Українець // Минуле і сучасне Волині і Полісся: край на межі тисячоліть : матеріали Х наук.-практ. конф. Старий Чарторийськ, Маневичі, Четвертня та Новомалинськ (2000–2002 рр.) : зб. наук. праць. – Луцьк, 2002. – С. 226–227.
 8. Рівненське Полісся: до питання фіксації та збереження пам’яток традиційної народної культури в сучасних умовах / А. Українець // Етнокультурна спадщина Рівненського Полісся / Рівнен.фольклор.-етногр. т-во ; ред.-упоряд. В. Ковальчук. – Рівне : Перспектива, 2002. – Вип. 2. – C. 5–8.
 9. Щедрівка « Ой на святий день» / [записала в 1998 р. А. Українець в с. Познань Рокитнів. р-ну від Колодич Д. Я. 1926 р. ; нотація Гапон Л. Д.] // Етнокультурна спадщина Рівненського Полісся: матеріали комплексних наукових експедицій Рівненського фольклорно-етнографічного товариства / Рівнен. фольклор.-етногр. т-во ; ред.-упоряд. В. Ковальчук. – Рівне : [б. в.], 2002. – Вип. 2. – С. 35.
 10. Щедрівка «Щодрий вечор» [записала в 1998 р. А. Українець в с. Познань Рокитнів.р-ну від Колодич Д. Я. 1926 р. н. ; нотація Гапон Л. Д.] // Етнокультурна спадщина Рівненського Полісся: матеріали комплексних наукових експедицій Рівненського фольклорно-етнографічного товариства / Рівнен. фольклор.-етногр. т-во ; ред.-упоряд. В. Ковальчук. – Рівне : [б. в.], 2002. – Вип. 2. – Вип. 2. – С. 31.

 2003

 Редагування та упорядкування

 1. Етнокультурна спадщина Рівненського Полісся / Етнокультур. центр «Веснянка» Рівнен. міськ. Палацу дітей та молоді ; ред.-упоряд. В. Ковальчук ; редкол.: А. Українець [таін.]. – Рівне : Перспектива, 2003. – Вип. 3. – 136 с.
 2. Етнокультурна спадщина Рівненського Полісся / Етнокультур. центр «Веснянка» Рівнен. міськ. Палацу дітей та молоді ; упоряд. В. Ковальчук ; редкол.: А. Українець [та ін.]. – Рівне : Перспектива, 2003. – Вип. 4. – 256 с.
 3. Обрядові страви жителів Володимирецького району : (за матеріалами експедицій) / А. Ляшко; наук. ред. А. М. Українець // Етнокультурна спадщина Рівненського Полісся / упоряд. В. Ковальчук. – Рівне : Перспектива, 2003. – Вип. 4. – С. 136–139.

  Статті із збірників

 1. Давньоруський одяг Погориння / А. Українець // Нар. творчість та етногр.[Київ]. – 2003. – № 4. – С. 102–108. – Бібліогр.
 2. Два кольори мої, два кольори / А. Українець, Т. Пархоменко // Рівне – 720 : від давнини до сучасності : в 2 кн. Кн. 2 / голов. ред. Г. Сербін ; упоряд.: Г. Бухало, В. Шанюк, С. Шевчук. – Рівне : Волин. обереги, 2003. – С. 71–75.
 3. Народна медицина: традиції й сучасність / Ю. Наконечна, А. Українець // Етнокультурна спадщина Рівненського Полісся / Етнокультур. центр «Веснянка» Рівнен. міськ. Палацу дітей та молоді ; ред.-упоряд. В. Ковальчук ; редкол.: А. Українець [та ін.]. – Рівне : Перспектива, 2003. – Вип. 3. – C. 43–52: фото.
 4. Розвиток традицій поліської вишивки в сучасному вишивальному мистецтві Рівненщини / Н. Жмура, А. Українець // Етнокультурна спадщина Рівненського Полісся / Етнокультур. центр «Веснянка» Рівнен. міськ. Палацу дітей та молоді ; ред.-упоряд. В.Ковальчук ; редкол.: А. Українець [та ін.]. – Рівне : Перспектива, 2003. – Вип. 3. – C. 69–76.
 5. Торгівля тканинами, хутром та шкірою на Волині у ХVІ–ХVІІ ст. / А. М. Українець // Минуле і сучасне Волині й Полісся : нар. культура – шлях до себе: матеріали Волин. обл. наук.-практ. конф., 10–11 квіт. 2003 р. – Луцьк, 2003. – С. 116–118.
 6. Трійця: поминальні мотиви в традиційній обрядовості мешканців Західного Полісся / А. М. Українець // Минуле і сучасне Волині та Полісся : Ковель і ковельчани в історії України та Волині : матеріали ХІІ Всеукр. наук. іст.-краєзн. конф., присвяч. 12-й річниці незалежності України і 485-й річниці надання Ковелю Магдебурз. права, м. Ковель, 23–24 жовт. 2003 р. – Луцьк, 2003. – Ч. 2. – С. 153–155.

 2004

 Редагування та упорядкування

Західне Полісся: історія і культура: матеріали наук.-практ. конф., присвяч. 30-річчю Сарнен. іст.-етногр. музею, м. Сарни, 3–4 груд. 2004 р. / Рівнен. обл. краєзн. музей, Сарнен. іст.-етногр. музей ; ред. і упоряд. А. Українець. – Рівне, 2004. – Вип. 1. –273 с. : іл.

 Статті із збірників

 1. Одяг волинян в документальних та іконописних джерелах XVI–XVIII ст. / А. Українець // Народознавчі зошити[Київ]. – 2004. – Вип. 2/3. – С. 18–28.
 2. Особливості народно-побутової культури мешканців Сарненського району (за матеріалами експедицій 2000–2001 рр.) / А. Українець // Західне Полісся: історія і культура :матеріали наук.-практ. конф., присвяч. 30-річчю Сарнен. іст.-етногр. музею, 3–4 груд. 2004 р., м. Сарни / Рівнен. обл. краєзн. музей, Сарнен. іст.-етногр. музей ; ред. і упоряд. А. Українець. – Рівне, 2004. – Вип. 1. – C. 108–122.
 3. Торгівля тканинами та одягом на Волині в кінці ХV – середині ХVІІ ст. / А. М. Українець // Український костюм у часі і просторі : матеріали міжнар. конф., 16–18 груд. 2004 р. – К., 2004. – С. 124–134.

 2005

 Редагування та упорядкування

 1. Веремчук Т. Нескорений дух повстанської пісні : повстанські пісні Рівненщини за матеріалами фольклор. експедицій літератур.-твор. гуртка «Світанок» ЗОШ № 13 в 1991–2003 рр. / Т. Веремчук ; наук. ред. А. Українець; літератур. ред. І. Мізюк ; муз. ред. Л. Гапон ; післямова Г. Бухала. – Рівне : Волин. обереги, 2005. – 112 с. : іл.
 2. Весільні обряди Рівненщини. Фольклорно-етнографічні записи XIX – поч. XX ст. / З. Доленга-Ходаковський, П. Чубинський, В. Кравченко, С. Двораковський ; упоряд. М. Борейка ; пер. А. Українець (С. 99–126), Т. Кіяк. – Рівне : Волин. обереги, 2004. – 140 с. : іл.
 3. Етнокультурна спадщина Полісся / Етнокультур. центр «Веснянка» Рівнен. міськ. Палацу дітей та молоді ; упоряд. В. Ковальчук ; редкол.: А. Українець [та ін.]. – Рівне : Перспектива, 2005. – Вип. 6. – 200 с. : іл., ноти.
 4. Наукові записки / Рівнен.обл. краєзн. музей; редкол.: О. Булига, А. Українець [та ін.]. – Рівне: Волин. обереги, 2005. – Вип. 3 : матеріали наук. конф., присвяч. 150-річчю від дня народж. Д. І. Яворницького. – 188 с.

 Статті із збірників

 1. Гончарство на території [Дубровицького] району / А. Українець // Дубровиці – 1000 років: зб. матеріалів наук.-краєзн. конф., присвяч. 1000-річчю перш. писемної згадки про м. Дубровицю, 16–17 верес. 2005 р. – Рівне, 2005. – C. 107–113.
 2. Експедиційне обстеження [Дубровицького] району в 1991–1992 рр. / А. Українець // Дубровиці-1000 років : зб. матеріалів наук.-краєзн. конф.,присвяч. 1000-річчю перш. писемної згадки про м. Дубрoвицю, 16–17 верес. 2005 р. / ред. і упоряд. І. Г. Пащук. – Рівне, 2005. – C. 142–144.
 3. На гостини до музею / А. М. Українець // Минуле і сучасне Волині й Полісся: нар. мистецтво і духовність : матеріали Другої Волин. наук.-етногр. конф., м. Луцьк, 12–13 трав. 2005 р. – Луцьк, 2005. – С. 61–62.
 4. Особливості декорування народного одягу Південної Рівненщини (кінець ХІХ – початок ХХ ст.) / А. Українець // Етнокультурна спадщина Полісся / Етнокультур. центр «Веснянка» Рівнен. міськ. Палацу дітей та молоді ; упоряд. В. Ковальчука ; редкол.: А. Українець [та ін.]. – Рівне : Перспектива, 2005. – Вип. 6. – C. 135–142..
 5. Сіамська принцеса Катерина Десницька й Рівненщина / А. Українець, М. Пашковський // Наукові записки / Рівнен. обл. краєзн. музей ; редкол.: О. Булига, А. Українець [та ін.]. – Рівне : Волин. обереги, 2005. – Вип. 3 : матеріали наук. конф., присвяч. 150-річчю від дня народж. Д. І. Яворницького. – С. 173–175.

 2006

 Редагування, упорядкування, рецензування

 1. Західне Полісся: історія та культура : матеріали краєзн. конф., присвяч. 60-літтю утворення Зарічнен. р-ну та 20-літтю аварії на Чорнобильській АЕС / Рівнен. обл. краєзн. музей, Рівнен. обл. краєзн. т-во Всеукр. спілки краєзн. ; ред. та упоряд. А. Українець. – Рівне : О. Зень, 2006. – Вип. 2. – 304 с. : іл., ноти.
 2. Народні джерела : майстри декоративно-ужиткового мистецтва м. Рівне / авт. і упоряд. В. Кисиленко ; ред. А. Українець ; фото О. Харвата. – Рівне, 2006. – 24 с.
 3. Наукові записки/ Рівнен. обл. краєзн. музей ; голов. ред. О. Булига ; ред. кол.: А. Українець [та ін.]. – Рівне : Волин. обереги, 2006. – Вип. 4 : [присвяч. 100-річчю з часу заснування першого музею в м. Рівне]. – 304 с.
 4. Цапун Р. Будичани. Традиційна спадщина: Чуднів. р-н Житомир. обл. / Р. Цапун ; рецензенти: А. Українець [та ін.]. – Рівне : О. Зень, 2006. – 100 с. : іл.

 Статті із збірників

 1. Етнографічне обстеження Рівненського Полісся (1987–2001 рр.) / А. Українець // Поліссєзнавство: наукові фольклорно-етнологічні та мистецтвознавчі студії / Ін-т мистецтв Рівнен. держ. гуманітар. ун-ту [та ін.]. ; упоряд. С. Шевчук ; муз. ред.Т. Прокопович. – Рівне : Волин. обереги, 2006. – C. 113–120.
 2. Жіночі головні убори мешканців Рівненського Полісся (кін. ХІХ –поч. ХХ ст.) / А. М. Українець // Народознавчі зошити [Київ]. – 2006. – № 3/4. – С. 451–456.
 3. Комплектування етнографічної колекції Рівненського обласного краєзнавчого музею / А. Українець, Т. Пархоменко //Наукові записки / Рівнен. обл. краєзн. музей ; голов. ред. О. Булига ; ред. кол.: А. Українець [та ін.]. – Рівне : Волин. обереги, 2006. – Вип. 4 : [присвяч. 100-річчю з часу заснування першого музею в м. Рівне]. – С. 32–37.
 4. Матеріали експедиційного обстеження Зарічненського району у 80–90-ті роки ХХ ст. / А. Українець // Західне Полісся:історія та культура : матеріали краєзн. конф., присвяч. 60-літтю утворення Зарічнен. р-ну та 20-літтю аварії на Чорнобильській АЕС. – Рівне : О. Зень, 2006. – Вип. 2. – C. 120–128.
 5. Про маловідоме зі знанням справи / А. М. Українець // Цапун Р. Будичани. Традиційна спадщина. Чуднівський район Житомирської області / Р. Цапун ;рецензенти: А. Українець [та ін.].– Рівне : О. Зень, 2006. – С. 10–12.
 6.  

Статті із періодичних видань

 1. Таємниці Волинської писанки / А. Українець // Сім днів[Рівне]. – 2006. – 21 квіт. – C. 9.
 2. Чорнобиль, якого ми не знаємо / А. Українець, Л. Марчук // Рівне Час. – 2006. – 13 квіт. – C. 7.

 2007

 Статті із збірників

Хто похований у Рясниках, або як на волинських теренах славний рід Ушинських поріднив не менш славних Дорошенків, Врангелів та Скоропадських / А. Українець // Погорина: літ.-краєзн. журн. Рівненщини / гол. ред. Є. Цимбалюк. – Рівне : Рівнен. друк., 2007. – Вип. 2/3. – C. 219–225.

 Статті із періодичних видань

Хто похований у Рясниках [Гощанського району], або маловідома історія про відому родину [Ушинських] / А. Українець // Вільне слово[Рівне]. – 2007. – 17 квіт. – C. 6 ; Продовж. // Там само. – 24 квіт. – С. 6 ; 8 трав. – С. 6 ; 15 трав. – С. 6.

 2008

 Редагування та упорядкування

 1. Етнокультурна спадщина Полісся / Етнокультур. центр «Веснянка» Рівнен. міськ. Палацу дітей та молоді ; ред.-упоряд. В. П. Ковальчук; редкол.: А. Українець [та ін.].– Рівне : Рівнен. друк., 2008. – Вип. 7. – 304 с. : іл., ноти.
 2. Нагорнюк О. Вузькоколійка. 106 кілометрів Полісся = The narrow-gauge railway. 106 kilometres of Polissya [Фотоальбом]/ авт. проекту О. Нагорнюк ; редагування А. Українець ; пер. англ. Н. Гришка. – [Рівне], 2008. – 60 с.
 3. Поспеловский Д. Память и время : (история семьи Ушинских-Поспеловских) / Д. Поспеловский ; сост.: Б. Столярчук ; ред.: Н. Гавриш, А. Украинец ; предисловие: А. Украинец. – Ривне : О. Зень, 2008. – 260 с.

 Статті із збірників

Весільне вбрання мешканців Рівненщини поч. ХХ ст. / А. Українець // Етнокультурна спадщина Полісся / Етнокультур. центр «Веснянка» Рівнен. міськ. Палацу дітей та молоді ; ред.-упоряд. В. П. Ковальчук ; редкол.: А. Українець [та ін.]. – Рівне : Рівнен. друк., 2008. – Вип.7. – C. 83–91 : фото. – Бібліогр.

 2009

 Редагування та упорядкування

 1. Західне Полісся: історія та культура : матеріали краєзн. конф., присвяч. 35-річчю утворення Сарнен. іст.-етногр. музею та 100-річчю від дня народж. письмен. Б. Шведа / Рівнен. обл. краєзн. музей, Сарнен. іст.-етногр. музей ; ред.-упоряд. А. Українець. – Рівне : О. Зень, 2009. – Вип. 3. – 160 с.
 2. Сарненський історико-етнографічний музей / авт. ідеї проекту і тексту Р. Тишкевич, А. Українець. – Рівне, 2009. – 6 с.

 Статті із збірників

 1. Дорогобуж у спогадах найстарішої мешканки села Марти Штаб / записала А. Українець // Дорогобужу на Волині – 925 (1084–2009) : іст. розвідки дослідників краю / ред.-упоряд. Б. Столярчук-Попенко. – Рівне : О. Зень, 2009. – С. 353–361.
 2. Народний одяг / А. Українець // Етнокультура Рівненського Полісся / Рівнен. обл. центр нар. творчості ; упоряд. В. Ковальчук. – Рівне : ДМ, 2009. – C. 29–62.
 3. Особливості народного вбрання мешканців Сарненського району [Рівненської області] (за матеріалами експедиції Держ. наук. центру захисту культ. спадщини від техногенних катастроф МНС України) / А. Українець // Західне Полісся: історія та культура : матеріали краєзн. конф., присвяч. 35-річчю утворення Сарнен. іст.-етногр. музею та 100-річчю від дня народж. письмен. Б. Шведа / Рівнен. обл. краєзн. музей ; Сарнен. іст.-етногр. музей ; ред.-упоряд. А. Українець ; фото В. Скібінського, А. Похилюка. – Рівне : О. Зень, 2009. – Вип. 3. – C. 97–105.

 2010

 Статті із збірників

 1. Вишивка Рівненського Полісся кінця ХІХ – початку ХХ століття в контексті художньої практики доби / А. Українець // Декоративно-прикладне мистецтво Рівненщини : (колектив. моногр.) / упоряд. і наук. ред. Виткалов В. Г. – Рівне : ДМ, 2010. – C. 22–34 : фото. – Бібліогр.
 2. Давньоукраїнський одяг Погориння / А. Українець // Погорина : літ.-краєзн. журн. Рівненщини. – Рівне, 2010. – Вип. 12/13. – C. 368–375.
 3. Доброчинна діяльність барона Ф. Р. Штейнгеля / А. Українець // Наукові записки / Рівнен. обл. краєзн. музей ; голов. ред. О. С. Булига. – Рівне : О. Зень, 2010. – Вип. 8 : 140 років від дня народж. Ф. Штейнгеля. – C. 34–42 .

2011

 Редагування та упорядкування

 1. Літопис Березнівщини : наук зап. Березнів. краєзн. музею / ред.-упоряд. Н. Трохлюк ; редкол.: А. Українець, Г. Охріменко. – Рівне: О. Зень, 2011. – Вип. 1. – 224 с.
 2. Тульський-Нелюбович Г. Історія родини Тульських-Нелюбовичів і Рівненське Полісся. Ч. 1 : Доки не сів міцно в сідло (подається в скороченому вигляді) / Г. Тульський-Нелюбович ; упоряд. В. Тумаш ; редагування А. Українець ; пер. з пол. О. Нагорнюк ; світлини: В. Скібінського, О. Нагорнюка, А. Українець. – Рівне : О. Зень, 2011. – 128 с..

 Статті із збірників

 1. Народний одяг мешканців Березнівського району: (за матеріалами експедиц. дослідж.) / А. М. Українець // Літопис Березнівщини : наук. зап. Березнів. краєзн. музею / ред.-упоряд. Н. Трохлюк ; редкол.: А. Українець, Г. Охріменко. – Рівне : О. Зень, 2011. – Вип. 1. – С. 45–64 .
 2. Спогади про одну експедицію / А. Українець // Любов ніколи не перестає…: до п’ятидесятиріччя Любові Галухи. – Рівне, 2011. – С. 32–33.

 2012

Редагування та упорядкування

Західне Полісся: історія та культура : Володимирец. р-н Рівнен. обл. /Рівнен. обл. краєзн. музей, Держ. наук. центр захисту культур. спадщини від техногенних катастроф ДАЗВ України ; ред.-упоряд. А. Українець. – Рівне : О. Зень, 2012. – Вип. 4. – 200 с.

 Статті із збірників

 1. Виготовлення серпанкового полотна на Рівненщині / А. Українець // Збірник наукових праць Державного наукового центру захисту культурної спадщини від техногенних катастроф / Держ. наук. центр захисту культурн. спадщини від техногенних катастроф. – К., 2012. – Вип. 1. – С. 109–127.
 2. Народне вбрання мешканців Володимирецького району / А. Українець // Західне Полісся: історія та культура : Володимирец. р-н Рівнен. обл. / Рівнен. обл. краєзн. музей, Держ. наук. центр захисту культурн. спадщини від техногенних катастроф ДАЗВ України ; ред.-упоряд. А. Українець. – Рівне : О. Зень, 2012. – Вип. 4. – С. 100–120.
 3. Традиційний народний одяг Рівненського Полісся / А. Українець // Збірник наукових праць Державного наукового центру захисту культурної спадщини від техногенних катастроф / Держ. наук. центр захисту культурної спадщини від техногенних катастроф. – К., 2012. – Вип. 1.– С. 280–307.

 2013

Статті із збірників

 1. Від вчительського педагогічного інституту до Рівненського державного гуманітарного університету: етапи розвитку та сьогодення: (рецензія: Рівненський державний гуманітарний університет: історія та розвиток (1940–2010 рр.) / за ред. проф. Р. М. Постоловського. -   Рівне : Волин. обереги, 2012. – 316 с.) / А. Українець // Острозький краєзнавчий збірник / Держ. іст.-культ. заповідник м. Острога, Остроз. наук.-краєзн. т-во « Спадщина» ім. Князів Острозьких ; за ред. М. Манько, М. Данилюк, Т. Глушман. – Острог : Нац. ун-т «Остроз. акад.», 2013. – Вип. 6. – C. 470–471.
 2. Розвиток традиційних видів декоративно-ужиткового мистецтва Рівненщини в наш час / А. Українець // Наукові записки / КЗ «Рівнен. обл. краєзн. музей» РОР. – Рівне, 2013. – Вип. 11. – C. 229–232.
 3. Формування колекції народного одягу з Гощанського району у збірці Рівненського обласного краєзнавчого музею // Минуле і сучасне Волині і Полісся. Народна культура і музеї : матеріали IV Всеукр. наук.-етногр. конф., присвяч. 80-річчю від дня народж. Олекси Ошуркевича,м. Луцьк, 16–17 квіт. 2013 р. – Луцьк, 2013. – С. 64–69.

 2015

 Редагування та упорядкування

Літопис Березнівщини : наук зап. Березнів. краєзн. музею / ред.-упоряд. Н. Трохлюк ; редкол.: А. Українець, Г. Охріменко. – Рівне: О. Зень, 2015. – Вип. 2. – 192 с. : фото.

 Статті із збірників

Деякі штрихи до портрета І. К. Свєшнікова / А. Українець // Наукові записки / Рівнен. обл. краєзн. музей / КЗ «Рівнен. обл. краєзн. музей» РОР. – Рівне : ДМ, 2015. – Вип. 13, ч. 1. : матеріали наук. конф. присвяч.100-річчю від дня народж. І. К. Свєшнікова. – C. 77–79.

 2016

 Статті із збірників

Експедиційні дослідження мешканців Рівненщини на межі ХХ – ХХІ століть / А. Українець // Наукові записки / Рівнен. обл. краєзн. музей / КЗ «Рівнен. обл. краєзн. музей» РОР. – Рівне : ДМ, 2016. – Вип. 14: матеріали наук. конф. присвяч. 120-річчю музейної справи на Рівненщині. – C. 28–33 .

 2017

Редагування, упорядкування та консультування

Лауреати регіональної краєзнавчої премії «За відродження Волині» : до 25-річчя від дня заснування премії : наук.-допом. біобібліогр. покажч. / Рівнен. обл. універс. наук. б-ка, Рівнен. обл. орг. Нац. спілки краєзн. України ; уклад.: Н. М. Кожан, І. А. Козюхно ; наук. ред.: О. Л. Промська ; ред.: З. М.Тирак ; консультанти: А. А. Жив’юк, А. М. Українець, Б. Й. Столярчук ; відп. за вип.: В. П. Ярощук. – Рівне : Волин. обереги, 2017. – 164 с. – (Серія «Дослідники Рівненського краю»).

 Статті із збірників

 1. До історії створення Рівненського краєзнавчого товариства / А. Українець // Лауреати регіональної краєзнавчої премії «За відродження Волині» : до 25-річчя від дня заснування премії : наук.-допом. біобібліогр. покажч. / Рівнен. обл. універс. наук. б-ка, Рівненобл. орг. Нац. спілки краєзнавців України ; уклад.: Н. М. Кожан, І. А. Козюхно ; наук. ред.: О. Л. Промська ; ред.: З. М.Тирак ; консультанти: А. А. Жив’юк, А. М. Українець, Б. Й. Столярчук ; відп. за вип.: В. П. Ярощук. – Рівне : Волин. обереги, 2017. – С. 129–131. – (Серія «Дослідники Рівненського краю»).
 2. Інформація про обробку льоноволокна, виготовлення та використання серпанкових тканин та головні убори мешканців с. Крупове / А. Українець // Уляна Кот – майстриня, берегиня традиційної української культури / ред.-упоряд. Б. Й. Столярчук. – Рівне : О. Зень, 2017. – С. 154–158.
 3. Народний одяг мешканців XVIII – середини XIX ст. / А. Українець // Минуле і сучасне Волині й Полісся. Етнографічне музейництво в Україні і на Волині : наук. зб. / Волин. краєзн. музей, Волин. обл. орг. Нац. спілки краєзнавців України. – Луцьк, 2017. – Вип. 61 : матеріали П’ятої Волин. наук.-етногр. конф., м. Луцьк,27–28 квіт. 2017 р. – С. 129–134.

 

Пархоменко Т.П.

 1. Пархоменко Т. Символіка вогню в українських купальських звичаях // Діячі науки і культури рідного краю: Матеріали і тези науково-практичної конференції студентів, аспірантів та молодих викладачів вузів м. Рівного 23-25 травня 1994 р. – Рівне, 1994. – С.49-51.
 2. Пархоменко Т. Вогонь у пісенній поезії рідного краю (за зразками календарно-звичаєвої поезії) // Діячі науки і культури рідного краю: Матеріали і тези науково-практичної конференції студентів, аспірантів та молодих викладачів вузів м. Рівного 22-29 травня 1995 р. – Рівне, 1995. – С.20-22.
 3. Пархоменко Т. Вогонь у звичаях поліщуків // Слово молодим дослідникам: Збірник матеріалів і тез міжвузівської науково-теоретичної конференції 28-29 листопада 1996 р. – Рівне, 1996. – С. 81-85.
 4.  Пархоменко Т. Символ вогню у зимовій поезії Волинського Полісся // Проблеми успадкування зимових народних звичаїв та обрядів: Збірник матеріалів і тез Другої науково-практичної конференції 19-21 січня 1996 р. – Рівне, 1996. – С.125-131.
 5. Макарова О., Оласюк Т., Пархоменко Т., Українець А. Фольклорно-етнографічні фонди музею // Етнокультура Волинського Полісся. Випуск ІІІ. Зарічненський район Рівненської області.- Рівне, 1998 – С. 280-285.
 6. Пархоменко Т. Використання воску в народному знахарстві / Етнокультурна спадщина Рівненського Полісся. Вип. І. — Рівне: Волинські обереги, 2001. — С.27-38. 112 с
 7. Пархоменко Т. Ритуальне використання обрядових страв з медом у різдвяно-новорічному циклі свят / Етнокультурна спадщина Рівненського Полісся. Вип. II. - Рівне: "Перспектива", 2002. -С.9-21. 120 с.
 8. Колядка "На твойму дворе" Зап. в 1998 р. Пархоменко Т. П. в с.Глинне Рокитнівського р-ну від Ходакевич М. Ф., 1934 р.н., Рябушиць Т. С, 1952 р.н. Нотація Гапон Л. Д. С.24. / Етнокультурна спадщина Рівненського Полісся. Вип. II. - Рівне: "Перспектива", 2002. -120 с.
 9. Колядка "На твойму дворі дуб зеленистой" Зап. в 1999 р. Пархоменко Т. П. в с.Нетреба Рокитнівського р-ну від Козел А. С, 1928 р.н. Нотація Гапон Л. Д. С.27. / Етнокультурна спадщина Рівненського Полісся. Вип. II. — Рівне: "Перспектива", 2002. -120 с.
 10. Веснянка "Ой виходьте, веснянки" Зап. в 1998 р. Пархоменко Т. П. в с.Глинне Рокитнівського р-ну від Ходакевич М. Ф., 1934 р.н. Нотація Гапон Л. Д. С.58. / Етнокультурна спадщина Рівненського Полісся. Вип. II. - Рівне: "Перспектива", 2002. -120 с.
 11. Веснянка "Гей весна, гей красна" Зап. в 1998 р. Пархоменко Т. П. в с.Познань Рокитнівського р-ну від Колодіч Д.Я., 1926 р.н. Нотація Гапон Л. Д. С.59. / Етнокультурна спадщина Рівненського Полісся. Вип. II. - Рівне: "Перспектива", 2002. -120 с.
 12. Пархоменко Т. Про традиції колодкового бджільництва на Рівненському та Київському Поліссі // Актуальні проблеми вітчизняної та всесвітної історії: Наукові записки Рівненського державного гуманітарного університету: Актуальні проблеми вітчизняної та всесвітньої історії. Випуск 1. – Рівне: РДГУ, 2000. - С.120-130.
 13. Пархоменко Т. Поетичні образи бджоли в колядній пісенності Українського Полісся // Народна творчість та етнографія. – 2001. - №1-2. – С.70-73.
 14. Пархоменко Т. Ритуальне використання продуктів бджільництва у великодній обрядовості // Народознавчі зошити. – 2000. - №5-6. – С.842-850.
 15. Пархоменко Т. Ритуальне використання продуктів бджільництва в поховально-поминальній обрядовості // Народознавчі зошити. – 2001. - №2. – С.
 16. Пархоменко Т. Медовий Спас // Ого. –2002. - 16 серпня. - №64. – С.13.
 17. Пархоменко Т. Ритуальне використання продуктів бджільництва в родинних обрядах / Етнокультурна спадщина Рівненського Полісся. Вип. III. - Рівне: "Перспектива", 2003. - С.17-27. 136 с.
 18. Пархоменко Т. Використання продуктів бджільництва в поминальних обрядах Зелених свят / Етнокультурна спадщина Рівненського Полісся. Вип. IV / Упорядкування В. П. Ковальчука. -Рівне: "Перспектива", 2003.-256 с.С.112-118.
 19. Пархоменко Т. Традиції соломоплетіння на Рівненщині / Етнокультурна спадщина Полісся. Вип. V / Упорядкування В. П. Ковальчука. - Рівне: "Перспектива", 2004. - 256 с. -С.11-17
 20. Пархоменко Т. Традиційна новорічна обрядовість Житомирського та Рівненського Полісся / Етнокультурна спадщина Полісся. Вип. VI / Упорядкування В. П. Ковальчука. - Рівне: Перспектива, 2005. - 200 с. С.51-55
 21. Пархоменко Т. Традиції весільних обрядів Рівненського Полісся / Етнокультурна спадщина Полісся. Вип. VII / Упорядкування В. П. Ковальчука. - Рівне: Перспектива, 2006. - 304 с. С.61-68.
 22. Веснянка "Ой по весни да по весняний" - зап. 26.11.1999 р. Т. П. Пархоменко в с.Балашівка Березнівського р-ну від А. О. Прокопчук, 1939 р.н. Транскрипція Ю. П. Рибака С.81 Ковальчук В. П. Народна музика Рівненського Полісся: Обрядові пісні / Ред. Ю. П. Рибак. -Рівне: Волинські обереги, 2008. - 188 с.
 23. Пархоменко Т. Календарно-обрядові пісні Березнівщини / Запис Тетяни Пархоменко, транскрипція Людмили Гапон, Наталії Боярської. Т. П. літопис Березнівщини: Наукові записки Березнівського музею. Випуск І. – Рівне: О. Зень, 2011. – 224 с. С.178-199.
 24. Пархоменко Т. Календарні звичаї та обряди / Етнокультура Рівненського Полісся / Упор. В. П. Ковальчук. - Рівне: ПП ДМ. 2009. - 376 с. С.119-192.
 25. Пархоменко Т. Експедиційна робота відділу етнографії РОКМ (1996-2004) / Наукові записки Рівненського обласного краєзнавчого музею. До 165-річчя заснування Рівненської гімназії. Випуск 2. - (Матеріали наукової конференції 23.11.2004 р.) - Рівне: Волинські обереги, 2005. -70 с.С.54-57.
 26. Пархоменко Т. Традиційна купальська обрядовість Рівненщини / Наукові записки Рівненського обласного краєзнавчого музею. До 150-річчя від дня народження Д. І. Яворницького. Випуск 3. - (Матеріали наукової конференції 24-25.11.2005 р.) - Рівне: Волинські обереги, 2005. - 188 с С.98-105.
 27. Українець А., Пархоменко Т. Комплектування етнографічної колекції Рівненського обласного краєзнавчого музею / Наукові записки Рівненського обласного краєзнавчого музею. Випуск 4. - (Матеріали наукової конференції 25-26.10.2006 р.) - Рівне: Волинські обереги, 2006. - 304 с. С.32-37.
 28. Пархоменко Т. Особливості виготовлення сітчастих поясів. Пояс у народних віруваннях і звичаях / Наукові записки Рівненського обласного краєзнавчого музею. Випуск 6. - Рівне: видавець Олег Зень, 2008. - 276 с. С.239-245.
 29. Пархоменко Т. Використання хлібної діжки в традиційній обрядовості українців / Наукові записки Рівненського обласного краєзнавчого музею. Випуск 7. - Рівне: видавець Олег Зень, 2009.-196 с. С.116-121.
 30. Пархоменко Т. Глиняний посуд у народних звичаях та обрядах / Наукові записки Рівненського обласного краєзнавчого музею. Випуск VIII. - Рівне: видавець Олег Зень, 2010. - 338 с С.243-247.
 31. Пархоменко Т. Традиційний водний транспорт українців / Наукові записки Рівненського обласного краєзнавчого музею. Випуск IХ. Ч.2. – Рівне, 2011. – 324 с. – С.193-202.
 32. Пархоменко Т. Традиційні сільськогосподарські знаряддя праці в експозиції Рівненського обласного краєзнавчого музею / Наукові записки Рівненського обласного краєзнавчого музею. Випуск Х. - Рівне: видавець Олег Зень, 2012. - 256 с С.161-165.
 33. Пархоменко Т. Бджільництво в контексті святкування Трійці на Поліссі / Минуле і сучасне Волині та Полісся: Ковель і ковельчани в історії України та Волині. Матеріали XII Всеукраїнської наукової історико-краєзнавчої конференції, присвяченої 12-й річниці Незалежності України і 485-й річниці надання Ковелю Магдебурзького права. Збірник наукових праць. У 2-х частинах. 4.2. - Луцьк: Надстир'я, 2003. - 2003. - 194 с. С.141-143.
 34. Пархоменко Т. Ритуальне застосування свічки в весільних обрядах / Минуле і сучасне Волині й Полісся: народна культура — шлях до себе. Збірник наукових праць. Випуск 11. Матеріали Волинської обласної науково-етнографічної конференції, м.Луцьк, 10-11 квітня 2003 року. -Луцьк, 2003. - 140 с. С. 108-109.
 35. Пархоменко Т. Оберегове застосування свічки та льону в народних віруваннях та обрядах Західного Полісся / Західне Полісся: історія та культура. Науковий збірник. Випуск 1. Матеріали науково-практичної конференції, присвяченої 30-річчю Сарненського історико-етнографічного музею, м. Сарни, 3-4 грудня 2004 року. - Рівне, 2004. - 273 с. С.140-148.
 36. Пархоменко Т. Ритуальне застосування свічки у весільних обрядах //
  Народна творчість та етнографія, 2004. № 5. - С.89-92.
 37. Пархоменко Т. Фольклорно-етнографічні обстеження Зарічненського району студентами Рівненського державного інституту культури / Західне Полісся: історія та культура. Випуск 2. Матеріали краєзнавчої конференції, присвяченої 60-літтю утворення Зарічненського району та 20-літтю аварії на Чорнобильській АЕС / Упорядкування А. М. Українець. - Рівне: видавець Зень О. М., 2006. - 304 с. С.145-157.
 38. Пархоменко Т. Регіональна специфіка лісових промислів Житомирщини / Музейна справа на Житомирщині: Праці Житомирського науково-краєзнавчого товариства дослідників Волині. -Т.ЗЗ. -Житомир: Косенко, 2005. - 476 с. С. 108-113.
 39. Пархоменко Т. Пояс у народних віруваннях і звичаях / Декоративно-прикладне мистецтво Рівненщини: колективна монографія / упорядник і науковий редактор – проф. Виткалов В.Г. – Рівне: ПП ДМ, 2010. – 224 с. С.77-83.
 40. Українець А., Пархоменко Т. Два кольори мої, два кольори // Рівне-720: від давнини до сучасності. Книга ІІ. – Рівне: Волинські обереги, 2003. – С.71-75.
 41. Українець А., Пархоменко Т., Нагорнюк О. «Музейні гостини-2012»: До 20-ої річниці свята / Буклет. Рівненський обласний краєзнавчий музей. – Рівне, 2012. – 8 с.
 42. Судові справи Дубенського магістрату першої половини ХVIII ст. як об’єкт етнографічного вивчення (за записами В. Антоновича) / Наукові записки Рівненського обласного краєзнавчого музею. Випуск ХІІ. Частина 2. - Рівне: ПП Дятлик М. С., 2014. – С.89-96.
 43. Дзвоники-бубонці в колекції Рівненського обласного краєзнавчого музею / Наукові записки Рівненського обласного краєзнавчого музею. Випуск ХІІІ. Частина 2. - Рівне: ПП Дятлик М. С., 2015. – С.110-115.
 44. Традиційний народний календар мешканців Правобережного Полісся (за записами польових досліджень) - в тезах конференції Р.А.Омеляшка за 2015 р. (Київ)
 45. Пархоменко Т. Елементи традиційного народного одягу мешканців с. Буянки Ріпкинського р-ну й с. Великий Листвин Городнянського р-ну Чернігівської області./ Зб. наук. праць РОКМ. Вип. XVІ: Матеріали наукової конференції «Наша спадщина: де минуле зустрічається з майбутнім» – Рівне: ПП Дятлик М., 2018. – С.215-221


Нагорнюк О.А.

 1. Архаїчні надгробки на Поліссі. (За матеріалами з с. Зелень Дубровицького району Рівненської області) / Західне Полісся. Історія та культура. Випуск 2. Матеріали краєзнавчої конференції, присвяченої 60-літтю утворення Зарічненського району та 20-літтю аварії на Чорнобильській АЕС / Упорядкування А. М. Українець. Рівне: видавець Зень О. М., 2006. – 304 с.: іл., ноти. с. 158 – 172.
 2.  Надгробок як макрознак (конструктивні особливості, символіка і функції надгробків в поховально-поминальній традиції Західного Полісся) // Народознавчі зошити, 2006. Зошит 3 – 4 (69 - 70). Травень – серпень. с. 438 – 445.
 3.  Матеріали до картографування явищ поховально-поминальної атрибутики та уявлень, пов’язаних з кладовищами Середнього Полісся / Наукові записки. Випуск VI. – Рівне: видавець Олег Зень, 2008 – 276 с, 241 іл, 6 табл. с. 235 – 239.
 4.  Образ храму в народних уявленнях (за матеріалами з Рівненського Полісся) / Західне Полісся. Історія та культура. Випуск III. Матеріали краєзнавчих конференцій, присвячених 35-річчю Сарненського історико-етнографічного музею та 100-річчю від дня народження письменника Бориса Шведа / Редактор-упорядник Алла Українець. – Рівне: Видавець О. Зень, 2009. – 160 с. : 49 іл. с. 64 - 75.
 5.  Archaiczne nagrobki drewniane na Polesiu / Cmentarze jako znak kultury pogranicza polsko-wschódniosłowiańskiego. Red. Feliks Czyżewski, Wydawnictwo uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin, 2011. S. 133 – 142.
 6. Народна топографія Рівненського Полісся / Етнокультура Рівненського Полісся / Упор. В. П. Ковальчук. – Рівне: ПП ДМ, 2009. – 376 с.: з іл., нот., с. 239 – 264.
 7.  Знак скісного хреста в традиційній культурі Полісся / Збірник наукових праць Державного наукового центру захисту культурної спадщини від техногенних катастроф : зб. наук. праць. – К. : ДНЦЗКСТК, 2012. – Вип. 1. – 348 с. : іл.
 8.  Напади татар на поліські села в XV – XVII століттях у світлі народних переказів / Наукові записки. Випуск VІІI. – Рівне: видавець Олег Зень, 2010. – 338 с., 185 іл., 1 табл. с. 227 – 237.
 9.  Конструктивні особливості надгробків-«хаток» північної Волині та Полісся / Архітектурна спадщина Волині. Зб. наук. праць. Вип. 3. / За ред. П. А. Ричкова. – Рівне : ПП ДМ, 2012. – 315 с.; іл. с. 191 – 195.
 10.  Урочище Старець поблизу с. Луко як приклад трансформації уявлень, пов’язаних із померлими раптовою смертю / Західне Полісся. Історія та культура. Випуск IV. Володимирецьк. р-н Рівнен. обл. / ред.-упоряд. Алла Українець. – Рівне: О. Зень, 2012. – 200 с. : 129 іл. с. 137 – 145.
 11.  Картографування явищ поховально-поминальної атрибутики на межі Західного і Середнього Полісся / Проблеми етномузикології : Збірник наукових статей з географ. атласом : Вип. 6 / Ред.-упор. Ірина Клименко; НМАУ ім. П. І. Чайковського; ПНДЛ по вивченню нар. муз. творчості (Лабораторія етномузикології, м. Київ). – Київ, 2011. 120 с. з іл., нот. + Атлас 14 с. + 1 електрон. опт. диск (DVD). – (Серія «Слов’янська мелогеографія»: Кн. 2), с. 104 – 111.
 12. Архаїчні надгробки на Поліссі. (За матеріалами з с. Зелень Дубровицького району Рівненської області) / Західне Полісся. Історія та культура. Випуск 2. Матеріали краєзнавчої конференції, присвяченої 60-літтю утворення Зарічненського району та 20-літтю аварії на Чорнобильській АЕС / Упорядкування А. М. Українець. Рівне: видавець Зень О. М., 2006. – 304 с.: іл., ноти. с. 158 – 172.
 13.  Надгробок як макрознак (конструктивні особливості, символіка і функції надгробків в поховально-поминальній традиції Західного Полісся) // Народознавчі зошити, 2006. Зошит 3 – 4 (69 - 70). Травень – серпень. с. 438 – 445.
 14.  Матеріали до картографування явищ поховально-поминальної атрибутики та уявлень, пов’язаних з кладовищами Середнього Полісся / Наукові записки. Випуск VI. – Рівне: видавець Олег Зень, 2008 – 276 с, 241 іл, 6 табл. с. 235 – 239.
 15.  Образ храму в народних уявленнях (за матеріалами з Рівненського Полісся) / Західне Полісся. Історія та культура. Випуск III. Матеріали краєзнавчих конференцій, присвячених 35-річчю Сарненського історико-етнографічного музею та 100-річчю від дня народження письменника Бориса Шведа / Редактор-упорядник Алла Українець. – Рівне: Видавець О. Зень, 2009. – 160 с. : 49 іл. с. 64 - 75.
 16.  Archaiczne nagrobki drewniane na Polesiu / Cmentarze jako znak kultury pogranicza polsko-wschódniosłowiańskiego. Red. Feliks Czyżewski, Wydawnictwo uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin, 2011. S. 133 – 142.
 17. Народна топографія Рівненського Полісся / Етнокультура Рівненського Полісся / Упор. В. П. Ковальчук. – Рівне: ПП ДМ, 2009. – 376 с.: з іл., нот., с. 239 – 264.
 18.  Знак скісного хреста в традиційній культурі Полісся / Збірник наукових праць Державного наукового центру захисту культурної спадщини від техногенних катастроф : зб. наук. праць. – К. : ДНЦЗКСТК, 2012. – Вип. 1. – 348 с. : іл.
 19.  Напади татар на поліські села в XV – XVII століттях у світлі народних переказів / Наукові записки. Випуск VІІI. – Рівне: видавець Олег Зень, 2010. – 338 с., 185 іл., 1 табл. с. 227 – 237.
 20.  Конструктивні особливості надгробків-«хаток» північної Волині та Полісся / Архітектурна спадщина Волині. Зб. наук. праць. Вип. 3. / За ред. П. А. Ричкова. – Рівне : ПП ДМ, 2012. – 315 с.; іл. с. 191 – 195.
 21.  Урочище Старець поблизу с. Луко як приклад трансформації уявлень, пов’язаних із померлими раптовою смертю / Західне Полісся. Історія та культура. Випуск IV. Володимирецьк. р-н Рівнен. обл. / ред.-упоряд. Алла Українець. – Рівне: О. Зень, 2012. – 200 с. : 129 іл. с. 137 – 145.
 22.  Картографування явищ поховально-поминальної атрибутики на межі Західного і Середнього Полісся / Проблеми етномузикології : Збірник наукових статей з географ. атласом : Вип. 6 / Ред.-упор. Ірина Клименко; НМАУ ім. П. І. Чайковського; ПНДЛ по вивченню нар. муз. творчості (Лабораторія етномузикології, м. Київ). – Київ, 2011. 120 с. з іл., нот. + Атлас 14 с. + 1 електрон. опт. диск (DVD). – (Серія «Слов’янська мелогеографія»: Кн. 2), с. 104 – 111.

  Публікації в періодичних виданнях:

  1. Спасмівка- ластівка // Вісті Рівненщини.- 1993- 17 вересня. – С.3
  2. Нехай святиться імя твоє // Діалог. -1993.- №4.- С.8.
  3. В імя воскресіння // Сім днів.- 1995.- 17-24 жовтня. – С.8.
  4. Католицькі храми у Рівному // Сум днів. -1996.- 23 листопада. – С.7.
  5. Свято Свят, Торжество Торжеств // Волинь. -2001.- 20 квітня. – С.8
  6. Різдво // Діалог .- 1991. – 4 січня. - С. 3

Шахматова Л.Я.

 1. Святі Волині // Тези наукової конференції до 100-річчя Волинського єпархіального давньосхоивща. 18-20 травня 1993 року.- Житомир, 1993. – С.9-11.
 2. Стоколос Н.Г., Шахматова Л.Я. Мелетій Смотрицький: ідеї і справи другого волинського періоду життя // Словянський вісник. Міжвідомчий науковий збірник. Випуск І. – Рівне, 1998.- С.143-147.
 3. Маловідомі сторінки з історії католицизму та його храмів у м. Рівному (др.. пол. ХІХ ст.. 30-і р.р. ХХ ст.// Волинь незабутня. Тези У наукової конференції. – Рівне, 1994. – С. 20-32.
 4. Шахматова Л.,  Стоколос Н. « Римско-католический костел, назьіваемьій каплицею..» До історії спорудження та функціонування каплиці в імя святого Станіслава в контексті суспільно-політичного життя м. Рівне (1856-1939) // Наукові записки Рівненського обласного краєзнавчого музею. До 165 –річчя заснування Рівненської гімназії. Випуск 2.- Рівне, 2005. –С. 24-27.
 5. Небесна заступниця поліського краю свята діва Юліанія ( князівна Гольшанська) // Дубровиці – 1000 років. Збірник матеріалів науково- краєзнавчої конференції, присвяченої 1000- річчю першої писемної згадки про м. Дубровицю, проведеної 16-17 вересня 2005 р. – Рівне, 2005.- С.56-60.
 6. Музейний літопис (директорат та зав. фондами (1944-.1985) // Наукові записки Рівненського обласного краєзнавчого музею. Випуск ІУ.Матеріали наукової конференції 25-26.10.2006. – Рівне: Волинські обереги, 2006. - С.29-32.
 7. Повернення на Батьківщину (Пересопницьке Євангеліє в книжковій колекції Рівненського краєзнавчого музею)// Наукові записки Рівненського обласного краєзнавчого музею. 140 - річчю від дні народження Федора Рудольфовича Штейнгеля присвячується. Випус УІІІ.- Рівне: видавець Олег Зень, 2010. – С. 315-319. 

 Публікації в періодичних виданнях:

 1. Спасмівка- ластівка // Вісті Рівненщини.- 1993- 17 вересня. – С.3
 2. Нехай святиться імя твоє // Діалог. -1993.- №4.- С.8.
 3. В імя воскресіння // Сім днів.- 1995.- 17-24 жовтня. – С.8.
 4. Католицькі храми у Рівному // Сум днів. -1996.- 23 листопада. – С.7.
 5. Свято Свят, Торжество Торжеств // Волинь. -2001.- 20 квітня. – С.8
 6. Різдво // Діалог .- 1991. – 4 січня. - С. 3

 

Тел.: 63-40-77