Відділ історії Рівненського обласного краєзнавчого музею складається з двох секторів: давньої історії та новітньої історії. У відділі працює 9 наукових співробітників. Основні напрямки роботи:

 • створення нових сучасних експозицій з історії Рівненщини;
 • розробка екскурсій на історичну тематику;
 • організація та проведення круглих столів, наукових конференцій;
 • надання методичної допомоги районним та громадським краєзнавчим музеям;
 • збір, обробка та вивчення музейних колекцій;
 • висвітлення історії нашого краю у засобах масової інформації;
 • видання путівників, буклетів, каталогів;
 • написання наукових статей, монографій, колективних праць з історії Рівненщини.

Основними напрямками науково-дослідницької роботи сектору давньої історії є: історія Рівненщини від найдавніших часів і до початку ХХ ст.; духовна та матеріальна культура; розвиток економіки та торгівлі; особливості релігійного життя краю; історія освітніх закладів Волині.

 Працівники сектору новітньої історії досліджують історичні події на Рівненщини у період 1914-2019 рр. Пріоритетні напрямки науково-дослідної роботи: події Української революції 1917-1921 рр. на теренах Волині; український національно-визвольний рух 40-50 рр. ХХ ст.; історія національних меншин краю; діяльності політичних партій та громадських організацій; участь місцевих жителів у бойових діях під час Першої та Другої світових воєн; розвиток місцевих осередків освіти, науки, культури.

Крім того, пріоритетним напрямком роботи співробітників відділу є участь у видавничих проектах музею, створення стаціонарних і пересувних виставок. Чільне місце займає співпраця з громадськими організаціями і творчими спілками, архівними установами.

Наукові співробітники беруть активну участь у міжнародних, республіканських, обласних, міських науково-практичних, краєзнавчих конференціях, «круглих столах», співпрацюють з місцевими засобами масової інформації.

 

Ігор Володимирович Марчук 

завідувач відділу

ОСВІТА. Львівський національний університет ім. Івана Франка

   Спеціаліст, кваліфікація – викладач історії.

   У період з 1991 по 1996 рік навчався на історичному факультеті Львівського національного університету імені І. Франка, з 1999 по 2004 рік навчався в аспірантурі цього вишу (спеціальність 07.00.06 «Історіографія, джерелознавство та спеціальні історичні дисципліни»). З 2003 року працює в Рівненському обласному краєзнавчому музеї на різних посадах: молодший науковий співробітник, науковий співробітник відділу історії; заступник директора з наукової роботи; завідувач відділу «Інститут дослідів Волині»; завідувач відділу історії.

   Автор понад 100 наукових та науково-популярних статей. Брав участь у створенні літературного музею Уласа Самчука, виставок «Музейний арсенал», «Життя та творчість Ніла Хасевича», «До 100-річчя тризуба та гривні»,«Відома і невідома війна. До 100-річчя завершення бойових дій Першої світової війни 1914-1918 рр. у Європі» та ін. Керував пошуковою експедицією в урочищі Гурби Здолбунівського району на місці найбільшого бою між загонами Української повстанської армії та Внутрішніми військами НКВС.

   3 2002 року член Рівненської обласної організації Національної спілки краєзнавців України.

   3 2005 року працює у складі Науково-редакційної групи «Реабілітовані історією. Рівненська область». Цей науково-дослідний проект виконує урядову програму дослідження політичних репресій на Рівненщині, сприяє збереженню історичної пам’яті та організовує заходи з увічнення пам’яті жертв державного терору радянської доби.

 Книги:

 1. Марчук І. Командир УПА-Північ Дмитро Клячківський-«Клим Савур». Монографія. – Рівне, 2009. – 168 с.
 2. Марчук І. Сотник УПА Петро Гудзоватий-«Очеретенко». – Львів, 2011. – 120 с.
 3. Марчук І. Ростислав Волошин. – Львів-Торонто, 2012. – 128 с.
 4. Марчук І. «Ти водив свою сотню до бою…» – Рівне, 2018. – 20 с.

Книги у співавторстві:

 1. Марчук І., Тищенко О. Гурби: квітень 1944-го. – Рівне, 2002. – 48 с.
 2. Марчук І., Музичук С. Українська Повстанча Армія. – Рівне, 2006. – 56 с.
 3. Марчук І., Соболевський А. Підпільна друкарня ОУН імені Тараса Шевченка. – Рівне, 2015. – 24 с.
 4. Марчук І., Марчук Н. Поліська Січ. – Рівне, 2016. – 56 с.
 5. Марчук І., Жив’юк А. Від «Дерманської республіки» до «Дерманської трагедії». – Рівне, 2011. – 160 с.
 6. Марчук І., Переходько Я. Курінний УПА Степан Трофимчук-«Недоля». – Торонто-Львів, 2015. – 118 с.
 7. Марчук І., Іщук О. Брати Бусли. Життя за Україну. – Торонто-Львів, 2011. – 128 с.
 8. Марчук І., Іщук О., Даревич Д. Життя і творчість Ніла Хасевича. – Торонто-Львів, 2011. – 430 с.
 9. Пошукові роботи в ур. Гурби (2002-2009 рр.). Підсумковий звіт. – Рівне, 2009. – 200 с.
 10. Марчук І., Тищенко О. Гурби: квітень 1944-го. – Рівне, 2009. – 204 с.
 11. Ніл Хасевич. Воїн, митець, легенда. / Упорядники А. Криштальський, І. Марчук, І. Нестерук, Н. Пушкар. – Луцьк, 2010. – 100 с.
 12. Марчук І., Марчук Н. «Українське державництво в образотворчому мистецтві на прикладі творчості Ніла Хасевича» просвітницький матеріал Всеукраїнського форуму Міністерства молоді та спорту України. – Рівне, 2016. – 26 с.

Збірники документів:

 1. Літопис УПА. Нова серія. УПА і запілля на ПЗУЗ. 1943-1945. Нові документи. / Упорядники: В. Ковальчук, І. Марчук. – Київ-Торонто, 2010. – Т. 14. – 640 с.

Упорядковані спогади:

 1. Андрощук М. Записки повстанця. – Торонто-Львів, 2011. – 128 с.

 

Оксана Володимирівна Яремчук

завідувачка сектора новітньої історії

   У 2005 році закінчила Рівненський державний   гуманітарний університет.

Спеціальність: Педагогіка і методика середньої освіти.

Кваліфікація: вчитель української мови і літератури, зарубіжної літератури та історії.

   У Рівненському обласному краєзнавчому музеї працює з 15 жовтня 2006р. спочатку на посадах молодшого наукового співробітника сектору новітньої історії  відділу історії, наукового та старшого наукового співробітника того ж відділу. На даний момент – завідувачка сектору новітньої історії.

   Брала участь у створенні тимчасових виставок Рівненського краєзнавчого музею, а також пересувних виставок у Рівному та інших містах України. У січні 2016 р. під її керівництвом створено постійно діючу виставку «Творці історії».

   Була учасницею конференцій та круглих столів РОКМ, Національного історико - меморіального заповідника «Поля берестецької битви», Рівненського ОІППО, он-лайн конференції «Рівненщина туристична».

   Проводить збір та комплектацію музейних фондів експонатами  різної тематики.

   З метою популяризації музею розробила виїзні екскурсії: «Віртуальна мандрівка вулицями старого міста», «Наш край у роки Другої світової війни», «Революція, яка змінила Україну і кожного з нас», «Рівняни – учасники АТО та ООС»; висвітлює історію краю у засобах масової інформації.

   Бере участь у нічній театралізованій екскурсії «В гостях у князя Любомирського», проведенні фольклорно – етнографічного свята «Музейні гостини».

   Активно співпрацює з громадськими волонтерськими організаціями, що дає можливість комплектувати фондову колекцію з теми – «Рівняни – учасники Революції Гідності, АТО та ООС».

   Підвищувала рівень фахової музейної підготовки у творчих лабораторіях  Рівненського факультету державної академії керівних кадрів культури і мистецтв України, отримала свідоцтво про підвищення кваліфікації (2010, 2011р.).

Статті:

 1. Яремчук О.В. «Розвиток транспорту на Волині у кінці ХІХ – поч. ХХ ст.»// Наукові записки РОКМ. Вип. ІХ. Ч.2. – Рівне, 2011.- С.312-317
 2. Яремчук О. В. «Саме вони були першими»// Берестецька битва в історії України: Матеріали науково – практичної конференції, присвяченої 360-річчю берестецької битви.- Рівне, 2011.- С. 162-166
 3. Яремчук О.В. «Творці історії у РОКМ»// Наукові записки РОКМ. Вип. ХVІ. – Рівне, 2018.- С.145-148

 

 

Валентина Федорівна Данілічева

старший науковий співробітник

   Історик, закінчила історичний факультет Київського державного університету ім. Т.Г. Шевченка в 1975 р.  У РОКМ з 1971 р. (зав.відділом, завсектором, старший науковий співробітник).

1998-2014 рр. за сумісництвом: ст. викладач, завідувач Музею Миру МЕГУ ім. ак. Степана Дем’янчука. Автор та співавтор стаціонарних та тимчасових експозицій РОКМ та громадських музеїв.

    Бере участь у комплектуванні фондової колекції музею.

    Нагороджена ПочесноюГрамотою Міністерства культури України, 2015 рік.

Теми наукових досліджень: "Рівненщина в новітню добу", "Рівненщина вміжвоєнний період 1921 – 1939 рр", "Національні меншини Волині:історія та сучасність".

Наукові публікації:

 1. Депортації населення з Рівненщини у 30-50-х рр. // Волинь незабутня: тези IV регіон. наук.-практ. конф. «Краєзн. дослідж. з історії Волині. Нові підходи, форми і методи». – Рівне, 1993. – С.69-71.
 2. Поповнення фондів Рівненського краєзнавчого музею матеріалами з історії національних меншостей краю // Волинь незабутня: тези VI регіон. наук.-практ. конф. «Нові краєзн. дослідж. у контексті нац. відродж. України». – Рівне, 1995. – С.63-64.
 3. З історії польської людності на Рівненщині у ХІХ – першої половини ХХ ст. // Наукові записки / Рівнен. обл. краєзн. музей. – Рівне: Рівнен. друк., 1996. – Вип. 1 : 100-річчю музейн. справи на Рівненщині присвяч. – С.52-57.
 4. До питання про народонаселення міста Рівного у ХХ столітті // Національні меншини Правобережної України. Історія та сучасність: наук. зб. – Житомир: Волинь, 1998. – Т.18. – С.38-40.
 5. З історії національних меншин Корця // Корцю – 850 років: наук. зб. матеріалів і тез наук.-краєзн. конф., 13-14 жовт. 2000 р. – Рівне; Корець: Волин. обереги. 2000. – С.46-47.
 6. З історії католицизму на Волині // Християнство в історії України : зб. наук. пр. – Рівне, 2001. – С.36-41.
 7. Синагоги Рівненщини – пам’ятки історії та культури єврейського населення краю // Доля єврейської духовної та матеріальної спадщини в ХХ столітті: матеріали ІХ міжнар. наук. конф., Київ, 28-30 серп. 2001 р. / Ін-т юдаїки; Нац. б-ка України ім. В. Вернадського: зб. наук. пр. – К., 2002. – С.335-338.
 8. Якуб Гофман – вчитель, дослідник, громадський діяч // Психолого-педагогічні основи гуманізації навчально-виховного процесу в школі та ВНЗ. – Рівне, 2003. – Вип. 4, с. 11. – С.20-22.
 9. Кураторіум Волинського шкільного округу // Наукові записки / Рівнен. обл. краєзн. музей. – Рівне, 2005. – Вип. 2: до 165-річчя заснування Рівнен. гімназії. – С.32-33.
 10. До історії шкільництва Рівного у міжвоєнний період (20-30-і рр. ХХ ст.) / Наукові записки / Рівнен. обл. краєзн. музей. – Рівне: Волин. обереги, 2006. – Вип. 4: [присвяч. 100-річчю з часу заснування першого музею в м.Рівне]. – С.204-208.
 11. Німці на Волині // Наукові записки / Рівнен. обл. краєзн. музею. – Рівне, 2010. – Вип. 8: [140-річчю від дня народж. Ф.Р. Штейнгеля присвяч.]. – С.145-148.
 12. Музей Миру // Університетські музеї: європейський досвід та українська практика : зб. пр. Міжнар. наук.-практ. конф. (6-7 жовт. 2011 р., м. Київ / Укр. ком. Міжнар. ради музеїв, М-во освіти і науки, молоді та спорту України. – К.: Ніжин, 2012. – С.90-96.
 13. Історія волинських чехів: фондова колекція Рівнененського обласного краєзнавчого музею // Чехи і Дубенщина: матеріали Міжнар. наук.-теорет. конф. – Дубно, 2011. – С.59-61.
 14. Рівненщина туристична: історія та сучасність // Наукові записки / Рівнен. обл. краєзн. музею. – Рівне, 2011. – Вип. 9, ч. 2. – С. 50-56.
 15. Голландці в історії Рівненщини // Наукові записки / Рівнен. обл. краєзн. музей. – Рівне, 2012. – Вип. 10: [до 80-річчя з дня народж. Г. Бухала]. – С.69-72.
 16. До історії Рівного 20-30-х рр. ХХ ст. // Наукові записки / КЗ «Рівнен. обл. краєзн. музей» РОР. – Рівне, 2013. – Вип. 11: [присвяч. розв. музейн. справи та краєзнавства Волині]. – С.39-42.
 17. Історія волинських чехів: фондова колекція Рівненського обласного краєзнавчого музею // Матеріали міжнародної науково-практичної конференції. Дубно, 2011, С.59-61.
 18. До 71-ї річниці Малинської трагедії / Наукові записки Рівненського обласного краєзнавчого музею. Випуск ХІІ. Частина 2. - Рівне: ПП Дятлик М. С., 2014. – С 17-21.
 19. Свято обжинок 1937 р. в с.Дядьковичі / Наукові записки Рівненського обласного краєзнавчого музею. Випуск ХІІІ. Частина 2. - Рівне: ПП Дятлик М. С., 2015.
 20. Експедиційне обстеження колишніх чеських сіл на Рівненщині // Матеріали міжнародної науково-практичної історико-краєзнавчої конференції. Дубно, 2016, - С.88-94.
 21. Рівне у 1917 р. / Наукові записки Рівненського обласного краєзнавчого музею. Випуск ХV. - Рівне: ПП Дятлик М. С., 2017. - С.56-57.
 22. Волинська акція: маловідома сторінка історії Матеріали міжнародної наукової історико-краєзнавчої конференції присвяченій 150-річчю переселенню чехів на Волинь, 100-річчю утворення Чехословаччини та 75-річчю Малинської трагедії. Дубно, 2018. - С.61-65.
 23. Волинь зберегти від забуття / Зб. наук. праць РОКМ. Вип. XVІ: Матеріали наукової конференції «Наша спадщина: де минуле зустрічається з майбутнім» – Рівне: ПП Дятлик М., 2018. – С.286-288.

Науково-публіцистичні статті

 1. Німецькі поселення на Волині / В. Данілічева, Л. Леонова // Сім днів. – 1996. – 17 серп.
 2. Чехи на Волині // Сім днів. – 1997. – 21 лип.
 3. За сто років населення Рівного збільшилось у 10 разів // Вечірнє Рівне. – 1997. – 17 трав.
 4. У спогадах історії міста // Рівне вечірнє. – 1997. – 15 листоп.
 5. Брати Бичківські: життя розвело по різних стежках // Вечірнє Рівне. – 1997. – 5 трав.
 6. Польські осадники на Волині // Сім днів. – 1998. – 12 жовт.
 7. До 70-річчя Рівненської області: рок за роком / Вісті Рівненщини. 2009 (30 квітня; 4 червня; 11 червня; 18 червня; 25 червня; 9 липня; 23 липня).
 8. Від батька до сина. Пам’яті отця Валентина Середи / Острога, №2 (7-8), ІІІ-IV кв., 2013. - С.24-25.
 9. Рівненське коріння має всесвітньовідомий композитор і диригент Леонард Бернстайн / Сім днів. 28 листопада 2013, С.13.
 10. Свідки польської культури / Волинський монітор. 18 грудня 2014 р. - С.8-9.
 11. Голландська сторінка в історії Рівного / Сім днів. 14 квітня 2016. – С.13.
 12. У Рівному розмовляли про польських осадників / Волинський монітор . - №4. – 25 лютого 2016. – С.7.
 13. До історії протестантизму на Рівненщині / Сім днів. 8 лютого 2018.

Книга

Заяц Н. М., Данілічева В. Ф. Історія Рівного в спогадах і не тільки... – Рівне, 2018.

Наталія Мирославівна Гавриш 

 старший науковий співробітник 

   Закінчила Рівненський педагогічний інститут (філологічний факультет).  У музеї працює з 1986 р., спочатку -  у Меморіальному музеї - квартирі М. І. Кузнецова, з 1997р. – у відділі історії. Досліджує теми «Рівненщина в період Першої світової війни», «Рівненщина в період Другої світової війни», «Рівненщина в роки Української революції 1917-1921 рр.». Брала участь у створенні  постійно діючих виставок « А за ту волю золоту пролляла Волинь кров свою»(про боротьбу за Українську державу в першій половині ХХ ст.), «Творці історії» (про участь мешканців Рівненщини в Революції Гідності, АТО й ОСС). Була керівником робочої групи багатьох тимчасових виставок із досліджуваної тематики.

 Статті і публікації в періодичних виданнях:

 1. Гавриш Н. Бойові дії корпусу Січових стрільців на Рівненщині навесні 1919 р. // Наукові записки РОКМ. Вип. ХV, 2017. — С. 21-26.
 2. Гавриш Н. До історії будівлі рівненської швейної фабрики — колишньої в’язниці // Наукові записки РОКМ. Вип. IХ., Ч. 2, 2011. — С. 34-42.
 3. Гавриш Н. Концтабори для радянських військовополонених у період німецької окупації 1941–1944 рр. у м. Рівне і Рівненській області // Наукові записки РОКМ. Вип. VIІІ, 2010. — С. 130-135.
 4. Гавриш Н. Рівненщина в період Першої світової війни 1914–1918 рр. // Наукові записки РОКМ. Вип. V, 2007. — С. 33-39.
 5. Гавриш Н. Українська національна преса на Рівненщині в період німецької окупації 1941–1944 рр. // Наукові записки РОКМ. Вип. 3, 2005. — С. 1927.
 6. Гавриш Н. Уродженці Рівненщини в таборах для інтернованих вояків армії УНР на території Польщі в 1920–1922 рр. // Наукові записки РОКМ. Вип. VII, 2009. — С. 26-28.
 7. Гавриш Н. Хто похований у парку ім. Т. Шевченка в Рівному? // Наукові записки РОКМ. Вип. ХVI, 2018. — С. 268-275.
 8. Гавриш Н. Фонд партизанської бригади Каплуна С.П.(1943р.) у збірці РОКМ// Наукові записки РОКМ. Вип. Х, 2012. – С. 52-57.
 9. Гавриш Н. Життя та діяльність Т. Боровця («Тараса Бульби»)// Західне Полісся: історія та культура. Матеріали науково-практичної конференції, присвяченої 30-річчю Сарненського історико-етрографічного музею. – Рівне, 2004. – С. 84-101.
 10. Гавриш Н. Остарбайтери з Березнівського району// Літопис Березнівщини. Наукові записки Березнівського краєзнавчого музею. Вип.1, 2011. – С. 139-148.
 11. Гавриш Н. Флорентина Лідія Вронська-Качмарська (1908-1982)// Волинський музей: історія і сучасність. Наук. зб. Вип. 3. – Луцьк, 2004. – С.308-309.
 12. Гавриш Н. Як усе відбувалося. Спогади учасників визволення м. Рівне// Вісті Рівненщини. - №5/31 січня 2014. – С. 5.
 13. – 19. Гавриш Н. До 70-річчя Рівненської області: рік за роком. 1948-1950, 1959-1960,1961-1964,1965-1969,1970,1971-1975,1976-1980// Вісті Рівненщини. -  2009. - №27/2 липня, № 33/13 серпня, № 36/3 вересня, № 37/10 вересня, №39/24 вересня, № 44/29 жовтня, № 45/5 листопада. – C.1.

 

 

Надія Костянтинівна Радіонова 

старший науковий співробітник

   Закінчила Львівський політехнічний інститут, 1974 р. – курси екскурсоводів при Рівненському бюро подорожей та екскурсій. У 1975 - 1979 рр.  працювала штатним екскурсоводом Рівненського бюро подорожей та екскурсій. У музеї працює з 1980 р., спочатку – у Меморіальному музеї-квартирі М.І. Кузнецова, з 1997 р. – у відділі історії. Досліджує теми: «Мешканці Рівненщини – учасники ліквідації наслідків аварії на ЧЕАС», «Боротьба мешканців Рівненщини за незалежність України.1988-1991рр.», «Рівненщина в період незалежності», «Участь мешканців Рівненщини в Революції Гідності, АТО та ОСС». Займається науковим комплектуванням фондів з даної тематики, була керівником робочої групи багатьох тимчасових виставок. Брала участь у створенні постійно діючої виставки «Творці історії» (про участь мешканців Рівненщини в Революції Гідності, АТО та ОСС).

Публікації:

 1. Громадсько-політична діяльність Антона Нивинського на Волині (1890-1945 рр.) // Наукові записки, РКМ. Вип IV. – Рівне: Волинські обереги, 2006. – С.200-203.
 2. «Далекий світ» - рідний світ української письменниці Галини Журби (1888-1979 рр.) // Наукові записки РОКМ. Вип 3. До 150-річниці від дня народження Д. Яворницького – Рівне: Волинські обереги, 2005. – С.128-130.
 3. «Поетка вогняних меж». Українська поетеса і громадська діячка Олена Теліга (1907-1942 рр.) // Волинський музей: історія і сучасність. Наук. збірник. Матеріали третьої Всеукраїнської конференції. Вип. 3.– Луцьк, 2004. – С.370-372.
 4. «Далекий світ» - рідний світ української письменниці Галини Журби (1888-1979 рр.) // Погорина. – Вип. №12-13. – Рівне: Овід, 2010. – С.396-398.
 5. До 70-річчя Рівненської області: рік за роком 1990-1992 // Вісті Рівненщини. – 2009. - № 48. – 26 листопада. – С.1
 6. До 70-річчя Рівненської області: рік за роком. 1993-1999 // Вісті Рівненщини. – 2009. - № 49. – 3 грудня. – С.1.
 7. До 70-річчя Рівненської області: рік за роком. 1980-1989 // Вісті Рівненщини. – 2009. - № 47. – 19 листопада. – С.1.

Ольга Володимирівна Морозова 

завідувачка сектора давньої історії

   З 2001 р. працює в музеї на посаді молодшого наукового співробітника відділу етнографії. У 2002 переведена на посаду наукового співробітника у сектор давньої історії відділу історії, де працює і досі на посаді завідувача сектором. За цей час брала активну участь у створенні нових експозицій за тематикою відділу: «Край у давнину», «Київська Русь», «Берестецька битва» та тематичних виставок. До кола її наукових інтересів входять питання історії благодійництва на території краю, вивчення колекції стародруків та книг з бібліотеки Любомирських з фондів музею.

   Морозова О. В. бере участь в організації наукових конференції музею (створення наукового збірника), а також у проведенні свят «Об’єднані серця» (свято для дітей-інвалідів), «Музейні гостини», «Символ року» тощо.

   У 2015 р. на базі Національної академії керівних кадрів культури і мистецтв (Рівненський центр підвищення кваліфікації працівників культури) проходила стажування.

Наукові роботи:

 1. Луц В., Морозова О. Рівненський обласний краєзнавчий музей 1940-1941 рр. (за документами Державного архіву Рівненської області) // Наукові записки Рівненського обласного краєзнавчого музею. Вип. ХІІІ. Ч.2. – Рівне. – 2015. – С. 169-187.
 2. Луц В., Морозова О. Забута стаття про О. М. Дверницького // Минуле і сучасне Волині та Полісся: Володимир-Волинський в історії України та Волині. Зб. наук. праць. Матеріали XIV Волинської наук. істор. краєзн. конф., присвяченої 13-й річниці Незалежності України і 680-й річниці надання Володимиру-Волинському Магдебурзького права. – Луцьк, 2004. – С. 94-98.
 3. Морозова О. Благодійна діяльність у Корці // Корцю - 850 років. Матеріали і тези науково-краєзнавчої конференції 13-14, жовтня 2000р. Корець, 2000. - 0,2 д.а.
 4. Морозова О. Благодійництво в освіті // Вісник Державної академії керівних кадрів культури і мистецтв. – 2002. –
 5. Морозова О. Благодійництво в гімназії // Наукові записки РОКМ. Вип. 2., 2005. — С. 67-68.
 6. Морозова О. В. Історична реконструкція у контексті збереження культурної спадщини // Стан та перспективи розвитку культурологічної науки в Україні: ІV Всеукраїнської науково-практичної конференція, м. Миколаїв, 27-28 березня 2018 р.: програма конференції.- Миколаїв: Миколаївська філія КНУКіМ, 2018. - Ч. 1. - 22 с. - С.8. - Режим доступу : http://old.mfknukim.mk.ua/images/00.03.2018/konferencia_kultura/konferenciia2018_naukovci_programa.pdf
 7. Морозова О. В. Різновекторність історичних реконструкцій у контексті збереження культурної спадщини: науково-практична конференція «Традиційна культура в умовах глобалізації: збереження автентичності та розвиток креативних індустрій», м. Харків, 22-23 червня 2018 р.
 8. Морозова О. Виховні заходи, як розвиток духовно-творчого потенціалу молоді // Проблеми реалізації духовно-творчого потенціалу молоді: Пошуки, перспективи. Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції Рівне, 17-18 жовтня 1996. Вип.1. – Рівне, 1996. - 0,2 д.а. (у сп.)
 9. Морозова О. Віч-на-віч з історією // Вільне слово. - 1999. - 1 грудня.(у сп.)
 10. Морозова О. Етнокультурне коріння традицій сімейного виховання (на матеріалах, записаних у Житомирській області) // Слово молодим дослідникам. 36.матеріалів і тез міжвузівської конференції. 28-29 листопада 1996 р. – Рівне, 1996 - 0,2 д.а. (у сп.)
 11. Морозова О. Міфологічні персонажі двох поем// Слово молодим дослідникам. Зб. матеріалів і тез міжвузівської науково-практичної конференції. Рівне, 1998. - 0,2 д.а. (у сп.)
 12. Морозова О. Народні свята та обряди Старокостянтинівського повіту, записані П.П.Чубинським// Старокостянтинів і край у просторі часу. Матеріали краєзнавчої науково-практичної конференції. Хмельницький, 1997. - 0,2 д.а. (у сп.)
 13. Морозова О. Наукові записки Рівненського обласного краєзнавчого музею. Бібліографічний покажчик // Наукові записки РОКМ. Вип. ХVI., 2018. — С. 305-328.
 14. Морозова О. Товариства взаємодопомоги бідним учням як форма благодійної діяльності// Наукові записки РОКМ. Вип. VI., 2008. — С. 65-67.
 15. Морозова О. Фотоальбом рівненських навчальних закладів // Наукові записки РОКМ. Вип. VIІІ., 2010. — С. 210-215.
 16. Морозова О. Функції символіки у контексті зимової обрядовості // Проблеми успадкування зимових звичаїв та обрядів. Матеріали III Міжнародної конференції. Рівне, 1997.
 17. Морозова О. Церковне благодійництво на Дубенщині // Дубно і світ. Матеріали міжнародної ювілейної науково-теоретичної конференції. 25-26 серпня 2000 р. Дубно, 2000.
 18. Морозова О.В. Інноватика сучасних музейних проектів: вітчизняний та зарубіжний досвід / О.В. Морозова, Т.П. Морозова // Українська культура: минуле, сучасне, шляхи розвитку: науковий збірник / упоряд. і наук. ред. В.Г. Виткалов; редкол. : Ю.П. Богуцький, С.В. Виткалов, С.М. Волков та ін.; наук.-бібліогр. редагування наукової бібліотеки РДГУ. - Рівне : РДГУ, 2017. - Вип. 25. - 239 с. - С. 149-154. (0,6 д.а.).
 19. Морозова О.В. Кластерний підхід до культурно-мистецьких проектів у музейному просторі міста (На прикладі Рівненського обласного краєзнавчого музею) / О.В. Морозова, Т.П. Морозова // Культурологічний альманах: вип. 7 : зб. наук. публікацій ІІІ Міжнародної наукової культурологічної конференції “Управління культурними проектами і креативна індустрія”, м. Київ, 2 березня 2018 року. - Вінниця :ТОВНілан-ЛТД, 2018. - С. 71-74.
 20. Морозова О.В. Матеріалізація задуму культурно-мистецького проекту в умовах пітчингу // Українська культура ; минуле, сучасне, шляхи розвитку ; наук. зб. – Вип. 23. – Рівне : РДГУ, 2016. - С.117-123.
 21. Отчет Городецкого музея Волынской губернии барона Ф. Р. Штейнгель за первыйгод с 25 ноября 1896 г. по 25 ноября 1897 г. // Вип. ХІV., 2016. —С. 219-236. [підготовка тексту за сучасною орфографією В. Луц, О. Морозова]
 22. Отчет Городецког омузея Волынской губернии барона Ф. Р. Штейнгель за второй год с 25 ноября 1897 г. по 25 ноября 1898 г. // Вип. ХІV., 2016. —С. 237-253. [підготовка тексту за сучасною орфографією В. Луц, О. Морозова]
 23. Отчет Городецкого музея Волынской губернии барона Ф. Р. Штейнгель с 26 ноября 1898 г. по 26 ноября 1904 г. // Вип. ХІV., 2016. —С. 254-278. . [підготовка тексту за сучасною орфографією В. Луц, О. Морозова]
 24. Рівненська гімназія. 1839-1921. Історія. Спогади. Документи. / Упоряд. В. Луц, О. Морозова. – Рівне: Дятлик, 2014. – 340 c/

Наталія Іллівна Кожушко 

старший науковий співробітник

    Закінчила Київський державний університет ім. Т.Г. Шевченка. Спеціальність – історія. Кваліфікація – історик - археолог, музеєзнавець.

    Брала участь у виконанні таких наукових проектів, як дослідження поля Берестецької битви 1651 року в складі археологічної експедиції РОКМ під керівництвом І.К. Свєшнікова та у музеєфікації історико-меморіального комплексу «Козацькі могили», археологічному дослідженні літописних давньоруських міст Муравиця та Пересопниця, обстеженні й дослідженні пам’яток культури, які зберігаються в культових установах краю, науковій розробці та побудові нової експозиції сектору давньої історії відділу історії обласного краєзнавчого музею, обстеженні й  дослідженні архітектурних пам’яток та виготовленні наукових реконструкцій.

    Неодноразово нагороджувалася почесними відзнаками Міністерства культури України, Рівненської обласної ради, міської Ради Рівного, обласного управління культури і туризму та  адміністрації музею.

Наукові краєзнавчі й музеєзнавчі праці

Публікації

 1. Нарис «Декабристи на Рівненщині» // УРЕ. – К., 1991.
 2. Діячі революційно-визвольного руху першої чверті ХІХ ст. на території краю// Наукові записки РОКМ. вип.І. – Рівне, 1996.
 3. Рівне -720 років. Історико-культурний огляд // Пристендовий проспект до експозиції Рівненського обласного краєзнавчого музею. - Рівне, 2003.
 4. Берестецька битва 1651 р.// Пристендовий проспект до експозиції Рівненського обласного краєзнавчого музею. - Рівне, 2003.                  
 5. Короленко і Рівненщина // Пристендовий проспект до експозиції Рівненського обласного краєзнавчого музею. - Рівне, 2003. 
 6. Каталог до виставки «100 ілюстрацій до творів В.Г.Короленка».- Рівне, 2003.                 
 7. Давня Русь ( з фондової колекції музею) // Пристендовий проспект до експозиції Рівненського обласного краєзнавчого музею. - Рівне, 2004.
 8. Історія будинку по вул. Драгоманова, 19 мовою архівних джерел // Наукові записки РОКМ. вип.ІІ. – Рівне, 2005.
 9.  Царські накази як джерело вивчення історії // Наукові записки РОКМ. вип.ІІІ. – Рівне, 2005.
 10. Край у XIV-XVI ст.// Пристендовий проспект до експозиції Рівненського обласного краєзнавчого музею. - Рівне, 2006. 
 11. З історії Рівненської чоловічої гімназії – училища. Директори гімназії // Наукові записки РОКМ. вип.IV. – Рівне, 2006.
 12.   Г.Косміаді та Рівненські навчальні заклади (1917-1946) //Наукові записки РОКМ. вип.V. – Рівне, 2007.
 13.    Особливий представник уряду Російської імперії (П.А.Косач на Рівненщині) // Наукові записки РОКМ. вип.VІ. – Рівне, 2008.
 14. Пам’ять століть: Магдебурзькому праву Дубно – 500 років. Науково-допоміжний покажчик. – Рівне, 2008. (участь у підготовці видання)
 15.    Рівненські гімназійні колеги П.Куліша //Наукові записки РОКМ. вип.VІІ. – Рівне, 2009.
 16.  З історії Рівненської чоловічої гімназії(училища). Почесні попечителі //Наукові записки РОКМ. вип.VІІІ. – Рівне, 2010.
 17.  Підготовлено збірку матеріалів з історії міста Рівне та видатних уродженців для товариства з обмеженою відповідальністю Видавництво «Альфа-Віт». м. Київ, 2010р.
 18.  Матеріали про звіти археологічних розкопок місця літописної Пересопниці для бібліографічного збірника Рівненської обласної бібліотеки.

     - Рівне, 2011р.

 1.  З історії Рівненської чоловічої гімназії (училища). Викладачі Закону Божого. //Наукові записки РОКМ. Вип. ІХ.- Рівне, 2011. 
 2.  Підготовлена хронологія «Визначні події в історії Рівненщини» для паспорта Рівненської області на сайт Рівненської обласної ради. 2011р.
 3.  З історії Рівненської чоловічої гімназії (училища). Викладачі історії. // Наукові записки РОКМ. Вип. Х.- Рівне, 2012.
 4.  Рівненські знайомі М.В.Лисенка.//Микола Лисенко і Рівненщина, ред. Б. Столярчука. - Рівне, 2012.
 5.  Рівненські колеги по пензлю Т.Шевченка.//Наукові записки РОКМ. Вип. ХІІ. – Рівне, 2014.
 6.  Сторінки історії Рівненської чоловічої гімназії. Архітектори.//Наукові записки РОКМ. Вип. ХІІІ. – Рівне, 2015.
 7.  З історії Рівненської чоловічої гімназії (училища). Рівненські вчителі Семена Кузнеця (Саймона Сміта). //Наукові записки РОКМ. Вип. ХIV.- Рівне, 2016.

Постійно діючі експозиції:

 1. Зали № 5-9 - відділ давньої історії Рівненського обласного краєзнавчого музею ( 1978 – 2015, 2017).
 2. Експозиція відділу давньої історії Радивилівського районного краєзнавчого музею.
 3. Експозиція постійно діючої виставки «Старе Рівне» Рівненського обласного краєзнавчого музею.
 4. Експозиція постійно діючої виставки «Життя та творчість В.Г.Короленка» Рівненського обласного краєзнавчого музею.
 5. Постійно діюча виставка «Волинські шляхи Т.Шевченка та Лесі Українки».
 6. Експозиція комунального закладу «Культурно-археологічного центру «Пересопниця» Рівненської обласної ради. 2011 р.
 7. Постійно діюча виставка «Творці історії». 2017 р.

Виставкові тимчасові експозиції:

 1. Книжковий екслібрис XVIII ст. (1986).
 2. Художні промисли краю (1986).
 3. 240 років від дня народження Т.Костюшко (1986).
 4. 145 років від дня народження М.Лисенка (1987).
 5. Т.Шевченко та Рівненщина (1987).
 6. Старе Рівне в світлинах. (1988).
 7. Т.Шевченко та Л.Українка на Рівненщині (1989).
 8. Наша духовна спадщина (1991).
 9. Старовинна фотографія (1995).
 10. Г.Косміаді – митець й вчитель (1995).
 11. 400 років від дня народження Б.Хмельницького ( 1995).
 12. Поле Берестецької битви 1651 р. (1995, 2001).
 13. Дослідник сивої давнини ( до дня народження І.Свєшнікова (1995, 2005).
 14. Ювілеї Л.Українки (1996, 2001, 2007).
 15. Краєвиди Рівненщини (1996).
 16. Т.Шевченко ( виставка офортів) (1996).
 17. До 100-річчя музейної справи на Рівненщині (1996. 2006).
 18. З історії державності України ( 1997).
 19. Спочатку було слово… (1998).
 20. Ювілеї старовинних міст краю ( 2000).
 21. Міський пейзаж (2000).
 22. «Вставай, Україно..» (2001).
 23. Запоріжжя в залишках старовини (2002).
 24. 100 ілюстрацій до творів В.Короленка (2002).
 25. «Від гімназії до музею…» (2004).
 26. Перлини Рівненського краєзнавчого музею (2005).
 27. Культурна спадщина князів Острозьких ( 2005).
 28. Шлях до Конституції (2006).
 29. Ювілеї року (2006).
 30. Рівненщина. 15 років незалежності. (2006).
 31. Історична картографія ( 2007).
 32. М.Костомаров – дослідник волинського краю (2007).
 33. Гетьман Мазепа. Погляд крізь віки (2008).
 34. Хроніка Помаранчевої революції (2007).
 35. За Україну, за її волю (2007, 2009).

 

Інна Миколаївна Черницька 

науковий співробітник

Освіта:Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова.

Спеціальність: Історія та правознавство.

Кваліфікація: магістр історії, викладач історії та вчитель правознавства.

У Рівненському обласному краєзнавчому музеї працює з 2013 року на посаді молодшого наукового співробітника, а згодом наукового співробітника відділу «Інститут дослідів Волині» та відділу історії.

Брала участь у створенні постійно діючих та тимчасових виставок Рівненського обласного краєзнавчого музею.

Бере участь у підготовці та проведенні масових заходів у музеї: фольклорно-етнографічного свята «Музейні гостини», «Осіння толока», музейних конференцій тощо.

У 2015 році підвищувала рівень фахової музейної підготовки на базі Рівненського центру підвищення кваліфікації та перепідготовки працівників культури  Національної академії керівних кадрів культури та мистецтв.

У 2018 році брала участь роботі семінару-практикуму «Патріотично-просвітницька місія сучасного музею» за напрямами: «Національно-патріотична місія сучасного музею», «Травматична історія ХХ століття», «Український визвольний рух ХХ ст.: особливості музейних (ре)конструкцій» та «Сучасні події на Сході України: нарації, інтерпретації, репрезентації», організованому Міністерством культури України та Національним музеєм історії України у Другій світовій війні. Отримала сертифікат про підвищення кваліфікації.

Статті:

 1. Черницька І. М. Ю.В, Кухаренко та його дослідження на Поліссі. // Наукові записки РОКМ. Вип.XІІІ. Частина 2. – Рівне, 2015. – с.90-92.
 2. Черницька І. М. Марчук І. В. 10 років відділу «Інститут дослідів Волині» Рівненського обласного краєзнавчого музею. //Наукові записки РОКМ. Вип.XIV.- Рівне, 2016. – с. 20-21.
 3. Черницька І. М. Українські грошові знаки 1917-1920 рр. Колекція Рівненського обласного краєзнавчого музею. // Наукові записки РОКМ. Вип.XV. – Рівне, 2017. – с. 153-159.

 

Надія Іванівна Шаюн

старший науковий співробітник

У Рівненському краєзнавчому музеї працює з 20 жовтня 2011року.

Підвищувала рівень фахової музейної підготовки в творчих лабораторія Інституту підвищення кваліфікації працівників культури (2012р), про що отримала відповідне свідоцтво.

Активно бере участь у музейних заходах, виставках, проектах, а також у комплектуванні фондової колекції. Проводить оглядові та тематичні екскурсії, а також приймає участь у нічній театралізованій екскурсії : «В гостях у князя Любомирського».

За час роботи у музеї науковцем було розроблено ряд методичних матеріалів:

 1. «Бурштин – сонячний камінь Полісся».
 2. Оглядова екскурсія по музею I поверх.
 3. Оглядова екскурсія по музею II поверх.
 4. Тематична екскурсія «Пам’ятки культурної спадщини м. Рівного».

Статті:

 1. Шаюн Н. Проблематика охорони пам’яток культури на прикладі будівлі Рівненського обласного краєзнавчого музею // Наукові записки РОКМ. Вип. ХVI., 2018. — С. 12-14
 2. Шаюн Н. Бурштин — сонячний камінь, чи сльози землі Волинської? // Наукові записки РОКМ. Вип. Х., 2012. — С. 229-231.

Тимчасові виставки:

 1. «Обдароване дитинство»-2017р, «Обдароване дитинство»-2018р.
 2. «Рівненській телерадіовежі – 50».

Займається дослідженням тем: «Волинська вишивка» та «Давня Русь за напрямками : освіта, релігія, ремесла, військова справа.»

Тел.: +38(0362)63-40-77 сектор Новітньої історії

+38(0362)63-40-77 сектор Давньої історії