Основні напрямки роботи:

 • створення експозицій та виставок з історії Рівненщини;
 • розробка екскурсій на історичну тематику;
 • організація та проведення круглих столів, наукових конференцій;
 • надання методичної допомоги районним та громадським краєзнавчим музеям;
 • збір, обробка та вивчення музейних колекцій;
 • висвітлення історії нашого краю у засобах масової інформації;
 • видання путівників, буклетів, каталогів;
 • написання наукових статей, монографій, колективних праць з історії Рівненщини.

Основні напрямки наукового дослідження:

Приорітетними напрямами наукових пошуків співробітників відділу нової та новітньої історії є актуальні питання історії нашого краю XVI – початку ХХІ ст.; розвиток місцевих осередків освіти, науки, культури; релігійно-церковне життя XVI – початку ХХІ ст.; події Української революції 1917-1921 рр. на теренах Волині; історія Рівненщини у 1921–1939 рр.; масові політичні репресії на теренах Рівненської області у добу радянського тоталітаризму; воєнні події та український національно-визвольний рух у роки Другої світової війни; історія національних меншин краю; діяльності політичних партій та громадських організацій; становлення незалежної Української держави з 1991 року; Революція Гідності та події останньої російсько-української війни.

Ігор Володимирович Марчук 

завідувач відділу

  

Наталія Мирославівна Гавриш

старша наукова співробітниця

Валентина Федорівна Данілічева

старша наукова співробітниця

 

Надія Костянтинівна Радіонова

старша наукова співробітниця

                                                                                                            

                                                             Інна Миколаївна Черницька                                     Лідія Дмитрівна Войтюк

                                                           старша наукова співробітниця                                           наукова співробітниця

 

  

Наукова робота відділу

Марчук І.В.

Книги:

 1. Марчук І. Командир УПА-Північ Дмитро Клячківський-«Клим Савур». Монографія. – Рівне, 2009. – 168 с.
 2. Марчук І. Сотник УПА Петро Гудзоватий-«Очеретенко». – Львів, 2011. – 120 с.
 3. Марчук І. Ростислав Волошин. – Львів-Торонто, 2012. – 128 с.
 4. Марчук І. «Ти водив свою сотню до бою…» – Рівне, 2018. – 20 с.

Книги у співавторстві:

 1. Марчук І., Тищенко О. Гурби: квітень 1944-го. – Рівне, 2002. – 48 с.
 2. Марчук І., Музичук С. Українська Повстанча Армія. – Рівне, 2006. – 56 с.
 3. Марчук І., Соболевський А. Підпільна друкарня ОУН імені Тараса Шевченка. – Рівне, 2015. – 24 с.
 4. Марчук І., Марчук Н. Поліська Січ. – Рівне, 2016. – 56 с.
 5. Марчук І., Жив’юк А. Від «Дерманської республіки» до «Дерманської трагедії». – Рівне, 2011. – 160 с.
 6. Марчук І., Переходько Я. Курінний УПА Степан Трофимчук-«Недоля». – Торонто-Львів, 2015. – 118 с.
 7. Марчук І., Іщук О. Брати Бусли. Життя за Україну. – Торонто-Львів, 2011. – 128 с.
 8. Марчук І., Іщук О., Даревич Д. Життя і творчість Ніла Хасевича. – Торонто-Львів, 2011. – 430 с.
 9. Пошукові роботи в ур. Гурби (2002-2009 рр.). Підсумковий звіт. – Рівне, 2009. – 200 с.
 10. Марчук І., Тищенко О. Гурби: квітень 1944-го. – Рівне, 2009. – 204 с.
 11. Ніл Хасевич. Воїн, митець, легенда. / Упорядники А. Криштальський, І. Марчук, І. Нестерук, Н. Пушкар. – Луцьк, 2010. – 100 с.
 12. Марчук І., Марчук Н. «Українське державництво в образотворчому мистецтві на прикладі творчості Ніла Хасевича» просвітницький матеріал Всеукраїнського форуму Міністерства молоді та спорту України. – Рівне, 2016. – 26 с.

Збірники документів:

 1. Літопис УПА. Нова серія. УПА і запілля на ПЗУЗ. 1943-1945. Нові документи. / Упорядники: В. Ковальчук, І. Марчук. – Київ-Торонто, 2010. – Т. 14. – 640 с.

Упорядковані спогади:

 1. Андрощук М. Записки повстанця. – Торонто-Львів, 2011. – 128 с.

Данілічева В.Ф.

Наукові публікації:

 1. Депортації населення з Рівненщини у 30-50-х рр. // Волинь незабутня: тези IV регіон. наук.-практ. конф. «Краєзн. дослідж. з історії Волині. Нові підходи, форми і методи». – Рівне, 1993. – С.69-71.
 2. Поповнення фондів Рівненського краєзнавчого музею матеріалами з історії національних меншостей краю // Волинь незабутня: тези VI регіон. наук.-практ. конф. «Нові краєзн. дослідж. у контексті нац. відродж. України». – Рівне, 1995. – С.63-64.
 3. З історії польської людності на Рівненщині у ХІХ – першої половини ХХ ст. // Наукові записки / Рівнен. обл. краєзн. музей. – Рівне: Рівнен. друк., 1996. – Вип. 1 : 100-річчю музейн. справи на Рівненщині присвяч. – С.52-57.
 4. До питання про народонаселення міста Рівного у ХХ столітті // Національні меншини Правобережної України. Історія та сучасність: наук. зб. – Житомир: Волинь, 1998. – Т.18. – С.38-40.
 5. З історії національних меншин Корця // Корцю – 850 років: наук. зб. матеріалів і тез наук.-краєзн. конф., 13-14 жовт. 2000 р. – Рівне; Корець: Волин. обереги. 2000. – С.46-47.
 6. З історії католицизму на Волині // Християнство в історії України : зб. наук. пр. – Рівне, 2001. – С.36-41.
 7. Синагоги Рівненщини – пам’ятки історії та культури єврейського населення краю // Доля єврейської духовної та матеріальної спадщини в ХХ столітті: матеріали ІХ міжнар. наук. конф., Київ, 28-30 серп. 2001 р. / Ін-т юдаїки; Нац. б-ка України ім. В. Вернадського: зб. наук. пр. – К., 2002. – С.335-338.
 8. Якуб Гофман – вчитель, дослідник, громадський діяч // Психолого-педагогічні основи гуманізації навчально-виховного процесу в школі та ВНЗ. – Рівне, 2003. – Вип. 4, с. 11. – С.20-22.
 9. Кураторіум Волинського шкільного округу // Наукові записки / Рівнен. обл. краєзн. музей. – Рівне, 2005. – Вип. 2: до 165-річчя заснування Рівнен. гімназії. – С.32-33.
 10. До історії шкільництва Рівного у міжвоєнний період (20-30-і рр. ХХ ст.) / Наукові записки / Рівнен. обл. краєзн. музей. – Рівне: Волин. обереги, 2006. – Вип. 4: [присвяч. 100-річчю з часу заснування першого музею в м.Рівне]. – С.204-208.
 11. Німці на Волині // Наукові записки / Рівнен. обл. краєзн. музею. – Рівне, 2010. – Вип. 8: [140-річчю від дня народж. Ф.Р. Штейнгеля присвяч.]. – С.145-148.
 12. Музей Миру // Університетські музеї: європейський досвід та українська практика : зб. пр. Міжнар. наук.-практ. конф. (6-7 жовт. 2011 р., м. Київ / Укр. ком. Міжнар. ради музеїв, М-во освіти і науки, молоді та спорту України. – К.: Ніжин, 2012. – С.90-96.
 13. Історія волинських чехів: фондова колекція Рівнененського обласного краєзнавчого музею // Чехи і Дубенщина: матеріали Міжнар. наук.-теорет. конф. – Дубно, 2011. – С.59-61.
 14. Рівненщина туристична: історія та сучасність // Наукові записки / Рівнен. обл. краєзн. музею. – Рівне, 2011. – Вип. 9, ч. 2. – С. 50-56.
 15. Голландці в історії Рівненщини // Наукові записки / Рівнен. обл. краєзн. музей. – Рівне, 2012. – Вип. 10: [до 80-річчя з дня народж. Г. Бухала]. – С.69-72.
 16. До історії Рівного 20-30-х рр. ХХ ст. // Наукові записки / КЗ «Рівнен. обл. краєзн. музей» РОР. – Рівне, 2013. – Вип. 11: [присвяч. розв. музейн. справи та краєзнавства Волині]. – С.39-42.
 17. Історія волинських чехів: фондова колекція Рівненського обласного краєзнавчого музею // Матеріали міжнародної науково-практичної конференції. Дубно, 2011, С.59-61.
 18. До 71-ї річниці Малинської трагедії / Наукові записки Рівненського обласного краєзнавчого музею. Випуск ХІІ. Частина 2. - Рівне: ПП Дятлик М. С., 2014. – С 17-21.
 19. Свято обжинок 1937 р. в с.Дядьковичі / Наукові записки Рівненського обласного краєзнавчого музею. Випуск ХІІІ. Частина 2. - Рівне: ПП Дятлик М. С., 2015.
 20. Експедиційне обстеження колишніх чеських сіл на Рівненщині // Матеріали міжнародної науково-практичної історико-краєзнавчої конференції. Дубно, 2016, - С.88-94.
 21. Рівне у 1917 р. / Наукові записки Рівненського обласного краєзнавчого музею. Випуск ХV. - Рівне: ПП Дятлик М. С., 2017. - С.56-57.
 22. Волинська акція: маловідома сторінка історії Матеріали міжнародної наукової історико-краєзнавчої конференції присвяченій 150-річчю переселенню чехів на Волинь, 100-річчю утворення Чехословаччини та 75-річчю Малинської трагедії. Дубно, 2018. - С.61-65.
 23. Волинь зберегти від забуття / Зб. наук. праць РОКМ. Вип. XVІ: Матеріали наукової конференції «Наша спадщина: де минуле зустрічається з майбутнім» – Рівне: ПП Дятлик М., 2018. – С.286-288.

Науково-публіцистичні статті

 1. Німецькі поселення на Волині / В. Данілічева, Л. Леонова // Сім днів. – 1996. – 17 серп.
 2. Чехи на Волині // Сім днів. – 1997. – 21 лип.
 3. За сто років населення Рівного збільшилось у 10 разів // Вечірнє Рівне. – 1997. – 17 трав.
 4. У спогадах історії міста // Рівне вечірнє. – 1997. – 15 листоп.
 5. Брати Бичківські: життя розвело по різних стежках // Вечірнє Рівне. – 1997. – 5 трав.
 6. Польські осадники на Волині // Сім днів. – 1998. – 12 жовт.
 7. До 70-річчя Рівненської області: рок за роком / Вісті Рівненщини. 2009 (30 квітня; 4 червня; 11 червня; 18 червня; 25 червня; 9 липня; 23 липня).
 8. Від батька до сина. Пам’яті отця Валентина Середи / Острога, №2 (7-8), ІІІ-IV кв., 2013. - С.24-25.
 9. Рівненське коріння має всесвітньовідомий композитор і диригент Леонард Бернстайн / Сім днів. 28 листопада 2013, С.13.
 10. Свідки польської культури / Волинський монітор. 18 грудня 2014 р. - С.8-9.
 11. Голландська сторінка в історії Рівного / Сім днів. 14 квітня 2016. – С.13.
 12. У Рівному розмовляли про польських осадників / Волинський монітор . - №4. – 25 лютого 2016. – С.7.
 13. До історії протестантизму на Рівненщині / Сім днів. 8 лютого 2018.
 14. Поштівка на Поштову / Рівне вечірнє. 18 липня 2019.

Книга

Заяц Н. М., Данілічева В. Ф. Історія Рівного в спогадах і не тільки... – Рівне, 2018.

Гавриш Н.М.

 Статті і публікації в періодичних виданнях:

 1. Гавриш Н. Бойові дії корпусу Січових стрільців на Рівненщині навесні 1919 р. // Наукові записки РОКМ. Вип. ХV, 2017. — С. 21-26.
 2. Гавриш Н. До історії будівлі рівненської швейної фабрики — колишньої в’язниці // Наукові записки РОКМ. Вип. IХ., Ч. 2, 2011. — С. 34-42.
 3. Гавриш Н. Концтабори для радянських військовополонених у період німецької окупації 1941–1944 рр. у м. Рівне і Рівненській області // Наукові записки РОКМ. Вип. VIІІ, 2010. — С. 130-135.
 4. Гавриш Н. Рівненщина в період Першої світової війни 1914–1918 рр. // Наукові записки РОКМ. Вип. V, 2007. — С. 33-39.
 5. Гавриш Н. Українська національна преса на Рівненщині в період німецької окупації 1941–1944 рр. // Наукові записки РОКМ. Вип. 3, 2005. — С. 1927.
 6. Гавриш Н. Уродженці Рівненщини в таборах для інтернованих вояків армії УНР на території Польщі в 1920–1922 рр. // Наукові записки РОКМ. Вип. VII, 2009. — С. 26-28.
 7. Гавриш Н. Хто похований у парку ім. Т. Шевченка в Рівному? // Наукові записки РОКМ. Вип. ХVI, 2018. — С. 268-275.
 8. Гавриш Н. Фонд партизанської бригади Каплуна С.П.(1943р.) у збірці РОКМ// Наукові записки РОКМ. Вип. Х, 2012. – С. 52-57.
 9. Гавриш Н. Життя та діяльність Т. Боровця («Тараса Бульби»)// Західне Полісся: історія та культура. Матеріали науково-практичної конференції, присвяченої 30-річчю Сарненського історико-етрографічного музею. – Рівне, 2004. – С. 84-101.
 10. Гавриш Н. Остарбайтери з Березнівського району// Літопис Березнівщини. Наукові записки Березнівського краєзнавчого музею. Вип.1, 2011. – С. 139-148.
 11. Гавриш Н. Флорентина Лідія Вронська-Качмарська (1908-1982)// Волинський музей: історія і сучасність. Наук. зб. Вип. 3. – Луцьк, 2004. – С.308-309.
 12. Гавриш Н. Як усе відбувалося. Спогади учасників визволення м. Рівне// Вісті Рівненщини. - №5/31 січня 2014. – С. 5.
 13. – 19. Гавриш Н. До 70-річчя Рівненської області: рік за роком. 1948-1950, 1959-1960,1961-1964,1965-1969,1970,1971-1975,1976-1980// Вісті Рівненщини. -  2009. - №27/2 липня, № 33/13 серпня, № 36/3 вересня, № 37/10 вересня, №39/24 вересня, № 44/29 жовтня, № 45/5 листопада. – C.1.

Радіонова Н.К.

 1. Громадсько-політична діяльність Антона Нивинського на Волині (1890-1945 рр.) // Наукові записки, РКМ. Вип IV. – Рівне: Волинські обереги, 2006. – С.200-203.
 2. «Далекий світ» - рідний світ української письменниці Галини Журби (1888-1979 рр.) // Наукові записки РОКМ. Вип 3. До 150-річниці від дня народження Д. Яворницького – Рівне: Волинські обереги, 2005. – С.128-130.
 3. «Поетка вогняних меж». Українська поетеса і громадська діячка Олена Теліга (1907-1942 рр.) // Волинський музей: історія і сучасність. Наук. збірник. Матеріали третьої Всеукраїнської конференції. Вип. 3.– Луцьк, 2004. – С.370-372.
 4. «Далекий світ» - рідний світ української письменниці Галини Журби (1888-1979 рр.) // Погорина. – Вип. №12-13. – Рівне: Овід, 2010. – С.396-398.
 5. До 70-річчя Рівненської області: рік за роком 1990-1992 // Вісті Рівненщини. – 2009. - № 48. – 26 листопада. – С.1
 6. До 70-річчя Рівненської області: рік за роком. 1993-1999 // Вісті Рівненщини. – 2009. - № 49. – 3 грудня. – С.1.
 7. До 70-річчя Рівненської області: рік за роком. 1980-1989 // Вісті Рівненщини. – 2009. - № 47. – 19 листопада. – С.1.

Черницька І.М.

 1. Черницька І. М. Ю.В, Кухаренко та його дослідження на Поліссі. // Наукові записки РОКМ. Вип.XІІІ. Частина 2. – Рівне, 2015. – с.90-92.
 2. Черницька І. М. Марчук І. В. 10 років відділу «Інститут дослідів Волині» Рівненського обласного краєзнавчого музею. //Наукові записки РОКМ. Вип.XIV.- Рівне, 2016. – с. 20-21.
 3. Черницька І. М. Українські грошові знаки 1917-1920 рр. Колекція Рівненського обласного краєзнавчого музею. // Наукові записки РОКМ. Вип.XV. – Рівне, 2017. – с. 153-159.