Основні напрямки роботи:

 • створення експозицій та виставок з історії Рівненщини;
 • розробка екскурсій на історичну тематику;
 • організація та проведення круглих столів, наукових конференцій;
 • надання методичної допомоги районним та громадським краєзнавчим музеям;
 • збір, обробка та вивчення музейних колекцій;
 • висвітлення історії нашого краю у засобах масової інформації;
 • видання путівників, буклетів, каталогів;
 • написання наукових статей, монографій, колективних праць з історії Рівненщини.

Основні напрямки наукового дослідження:

Приорітетними напрямами наукових пошуків співробітників відділу нової та новітньої історії є актуальні питання історії нашого краю XVI – початку ХХІ ст.; розвиток місцевих осередків освіти, науки, культури; релігійно-церковне життя XVI – початку ХХІ ст.; події Української революції 1917-1921 рр. на теренах Волині; історія Рівненщини у 1921–1939 рр.; масові політичні репресії на теренах Рівненської області у добу радянського тоталітаризму; воєнні події та український національно-визвольний рух у роки Другої світової війни; історія національних меншин краю; діяльності політичних партій та громадських організацій; становлення незалежної Української держави з 1991 року; Революція Гідності та події останньої російсько-української війни.

Ігор Володимирович Марчук 

завідувач відділу

  

Наталія Мирославівна Гавриш

старша наукова співробітниця

Наталя Іллівна Кожушко

старша наукова співробітниця

 

Віталій Юрійович Лисачек

молодший науковий співробітник

                                                              

      Інна Миколаївна Черницька

           старша наукова співробітниця                                  

 

Лідія Дмитрівна Войтюк

наукова співробітниця

Дмитро Сергійович Петрик

старший науковий співробітник

Катерина Миколаївна Гринчковська

молодша наукова співробітниця

Наукова робота відділу

Марчук І.В.

Книги:

 1. Марчук І. Командир УПА-Північ Дмитро Клячківський-«Клим Савур». Монографія. – Рівне, 2009. – 168 с.
 2. Марчук І. Сотник УПА Петро Гудзоватий-«Очеретенко». – Львів, 2011. – 120 с.
 3. Марчук І. Ростислав Волошин. – Львів-Торонто, 2012. – 128 с.
 4. Марчук І. «Ти водив свою сотню до бою…» – Рівне, 2018. – 20 с.

Книги у співавторстві:

 1. Марчук І., Тищенко О. Гурби: квітень 1944-го. – Рівне, 2002. – 48 с.
 2. Марчук І., Музичук С. Українська Повстанча Армія. – Рівне, 2006. – 56 с.
 3. Марчук І., Соболевський А. Підпільна друкарня ОУН імені Тараса Шевченка. – Рівне, 2015. – 24 с.
 4. Марчук І., Марчук Н. Поліська Січ. – Рівне, 2016. – 56 с.
 5. Марчук І., Жив’юк А. Від «Дерманської республіки» до «Дерманської трагедії». – Рівне, 2011. – 160 с.
 6. Марчук І., Переходько Я. Курінний УПА Степан Трофимчук-«Недоля». – Торонто-Львів, 2015. – 118 с.
 7. Марчук І., Іщук О. Брати Бусли. Життя за Україну. – Торонто-Львів, 2011. – 128 с.
 8. Марчук І., Іщук О., Даревич Д. Життя і творчість Ніла Хасевича. – Торонто-Львів, 2011. – 430 с.
 9. Пошукові роботи в ур. Гурби (2002-2009 рр.). Підсумковий звіт. – Рівне, 2009. – 200 с.
 10. Марчук І., Тищенко О. Гурби: квітень 1944-го. – Рівне, 2009. – 204 с.
 11. Ніл Хасевич. Воїн, митець, легенда. / Упорядники А. Криштальський, І. Марчук, І. Нестерук, Н. Пушкар. – Луцьк, 2010. – 100 с.
 12. Марчук І., Марчук Н. «Українське державництво в образотворчому мистецтві на прикладі творчості Ніла Хасевича» просвітницький матеріал Всеукраїнського форуму Міністерства молоді та спорту України. – Рівне, 2016. – 26 с.

Збірники документів:

 1. Літопис УПА. Нова серія. УПА і запілля на ПЗУЗ. 1943-1945. Нові документи. / Упорядники: В. Ковальчук, І. Марчук. – Київ-Торонто, 2010. – Т. 14. – 640 с.

Упорядковані спогади:

 1. Андрощук М. Записки повстанця. – Торонто-Львів, 2011. – 128 с.

Гавриш Н.М.

 Статті і публікації в періодичних виданнях:

 1. Гавриш Н. Бойові дії корпусу Січових стрільців на Рівненщині навесні 1919 р. // Наукові записки РОКМ. Вип. ХV, 2017. — С. 21-26.
 2. Гавриш Н. До історії будівлі рівненської швейної фабрики — колишньої в’язниці // Наукові записки РОКМ. Вип. IХ., Ч. 2, 2011. — С. 34-42.
 3. Гавриш Н. Концтабори для радянських військовополонених у період німецької окупації 1941–1944 рр. у м. Рівне і Рівненській області // Наукові записки РОКМ. Вип. VIІІ, 2010. — С. 130-135.
 4. Гавриш Н. Рівненщина в період Першої світової війни 1914–1918 рр. // Наукові записки РОКМ. Вип. V, 2007. — С. 33-39.
 5. Гавриш Н. Українська національна преса на Рівненщині в період німецької окупації 1941–1944 рр. // Наукові записки РОКМ. Вип. 3, 2005. — С. 1927.
 6. Гавриш Н. Уродженці Рівненщини в таборах для інтернованих вояків армії УНР на території Польщі в 1920–1922 рр. // Наукові записки РОКМ. Вип. VII, 2009. — С. 26-28.
 7. Гавриш Н. Хто похований у парку ім. Т. Шевченка в Рівному? // Наукові записки РОКМ. Вип. ХVI, 2018. — С. 268-275.
 8. Гавриш Н. Фонд партизанської бригади Каплуна С.П.(1943р.) у збірці РОКМ// Наукові записки РОКМ. Вип. Х, 2012. – С. 52-57.
 9. Гавриш Н. Життя та діяльність Т. Боровця («Тараса Бульби»)// Західне Полісся: історія та культура. Матеріали науково-практичної конференції, присвяченої 30-річчю Сарненського історико-етрографічного музею. – Рівне, 2004. – С. 84-101.
 10. Гавриш Н. Остарбайтери з Березнівського району// Літопис Березнівщини. Наукові записки Березнівського краєзнавчого музею. Вип.1, 2011. – С. 139-148.
 11. Гавриш Н. Флорентина Лідія Вронська-Качмарська (1908-1982)// Волинський музей: історія і сучасність. Наук. зб. Вип. 3. – Луцьк, 2004. – С.308-309.
 12. Гавриш Н. Як усе відбувалося. Спогади учасників визволення м. Рівне// Вісті Рівненщини. - №5/31 січня 2014. – С. 5.
 13. – 19. Гавриш Н. До 70-річчя Рівненської області: рік за роком. 1948-1950, 1959-1960,1961-1964,1965-1969,1970,1971-1975,1976-1980// Вісті Рівненщини. -  2009. - №27/2 липня, № 33/13 серпня, № 36/3 вересня, № 37/10 вересня, №39/24 вересня, № 44/29 жовтня, № 45/5 листопада. – C.1.

Кожушко Н.І.

 1. Нарис «Декабристи на Рівненщині» // УРЕ. – К., 1991.
 2. Діячі революційно-визвольного руху першої чверті ХІХ ст. на території краю// Наукові записки РОКМ. вип.І. – Рівне, 1996.
 3. Рівне -720 років. Історико-культурний огляд // Пристендовий проспект до експозиції Рівненського обласного краєзнавчого музею. - Рівне, 2003.
 4. Берестецька битва 1651 р.// Пристендовий проспект до експозиції Рівненського обласного краєзнавчого музею. - Рівне, 2003.
 5. Короленко і Рівненщина // Пристендовий проспект до експозиції Рівненського обласного краєзнавчого музею. - Рівне, 2003.
 6. Каталог до виставки «100 ілюстрацій до творів В.Г.Короленка».- Рівне, 2003.
 7. Давня Русь ( з фондової колекції музею) // Пристендовий проспект до експозиції Рівненського обласного краєзнавчого музею. - Рівне, 2004.
 8. Історія будинку по вул. Драгоманова, 19 мовою архівних джерел // Наукові записки РОКМ. вип.ІІ. – Рівне, 2005.
 9. Царські накази як джерело вивчення історії // Наукові записки РОКМ. вип.ІІІ. – Рівне, 2005.
 10. Край у XIV-XVI ст.// Пристендовий проспект до експозиції Рівненського обласного краєзнавчого музею. - Рівне, 2006.
 11. З історії Рівненської чоловічої гімназії – училища. Директори гімназії // Наукові записки РОКМ. вип.IV. – Рівне, 2006.
 12. Г.Косміаді та Рівненські навчальні заклади (1917-1946) //Наукові записки РОКМ. вип.V. – Рівне, 2007.
 13. Особливий представник уряду Російської імперії (П.А.Косач на Рівненщині) // Наукові записки РОКМ. вип.VІ. – Рівне, 2008.
 14. Пам’ять століть: Магдебурзькому праву Дубно – 500 років. Науково-допоміжний покажчик. – Рівне, 2008. (участь у підготовці видання)
 15. Рівненські гімназійні колеги П.Куліша //Наукові записки РОКМ. вип.VІІ. – Рівне, 2009.
 16. З історії Рівненської чоловічої гімназії(училища). Почесні попечителі //Наукові записки РОКМ. вип.VІІІ. – Рівне, 2010.
 17. Підготовлено збірку матеріалів з історії міста Рівне та видатних уродженців для товариства з обмеженою відповідальністю Видавництво «Альфа-Віт». м. Київ, 2010р.
 18. Матеріали про звіти археологічних розкопок місця літописної Пересопниці для бібліографічного збірника Рівненської обласної бібліотеки.

     - Рівне, 2011р.

 1. З історії Рівненської чоловічої гімназії (училища). Викладачі Закону Божого. //Наукові записки РОКМ. Вип. ІХ.- Рівне, 2011. 
 2. Підготовлена хронологія «Визначні події в історії Рівненщини» для паспорта Рівненської області на сайт Рівненської обласної ради. 2011р.
 3. З історії Рівненської чоловічої гімназії (училища). Викладачі історії. // Наукові записки РОКМ. Вип. Х.- Рівне, 2012.
 4. Рівненські знайомі М.В.Лисенка.//Микола Лисенко і Рівненщина, ред. Б. Столярчука. - Рівне, 2012.
 5. Рівненські колеги по пензлю Т.Шевченка.//Наукові записки РОКМ. Вип. ХІІ. – Рівне, 2014.
 6. Сторінки історії Рівненської чоловічої гімназії. Архітектори.//Наукові записки РОКМ. Вип. ХІІІ. – Рівне, 2015.
 7. З історії Рівненської чоловічої гімназії (училища). Рівненські вчителі Семена Кузнеця (Саймона Сміта). //Наукові записки РОКМ. Вип. ХIV.- Рівне, 2016.

 

Постійно діючі експозиції:

 1. Зали № 5-9 - відділ давньої історії Рівненського обласного краєзнавчого музею ( 1978 – 2015, 2017).
 2. Експозиція відділу давньої історії Радивилівського районного краєзнавчого музею.
 3. Експозиція постійно діючої виставки «Старе Рівне» Рівненського обласного краєзнавчого музею.
 4. Експозиція постійно діючої виставки «Життя та творчість В.Г.Короленка» Рівненського обласного краєзнавчого музею.
 5. Постійно діюча виставка «Волинські шляхи Т.Шевченка та Лесі Українки».
 6. Експозиція комунального закладу «Культурно-археологічного центру «Пересопниця» Рівненської обласної ради. 2011 р.
 7. Постійно діюча виставка «Творці історії». 2017 р.

 

Виставкові тимчасові експозиції:

 1. Книжковий екслібрис XVIII ст. (1986).
 2. Художні промисли краю (1986).
 3. 240 років від дня народження Т.Костюшко (1986).
 4. 145 років від дня народження М.Лисенка (1987).
 5. Т.Шевченко та Рівненщина (1987).
 6. Старе Рівне в світлинах. (1988).
 7. Т.Шевченко та Л.Українка на Рівненщині (1989).
 8. Наша духовна спадщина (1991).
 9. Старовинна фотографія (1995).
 10. Г.Косміаді – митець й вчитель (1995).
 11. 400 років від дня народження Б.Хмельницького ( 1995).
 12. Поле Берестецької битви 1651 р. (1995, 2001).
 13. Дослідник сивої давнини ( до дня народження І.Свєшнікова (1995, 2005).
 14. Ювілеї Л.Українки (1996, 2001, 2007).
 15. Краєвиди Рівненщини (1996).
 16. Т.Шевченко ( виставка офортів) (1996).
 17. До 100-річчя музейної справи на Рівненщині (1996. 2006).
 18. З історії державності України ( 1997).
 19. Спочатку було слово… (1998).
 20. Ювілеї старовинних міст краю ( 2000).
 21. Міський пейзаж (2000).
 22. «Вставай, Україно..» (2001).
 23. Запоріжжя в залишках старовини (2002).
 24. 100 ілюстрацій до творів В.Короленка (2002).
 25. «Від гімназії до музею…» (2004).
 26. Перлини Рівненського краєзнавчого музею (2005).
 27. Культурна спадщина князів Острозьких ( 2005).
 28. Шлях до Конституції (2006).
 29. Ювілеї року (2006).
 30. Рівненщина. 15 років незалежності. (2006).
 31. Історична картографія ( 2007).
 32. М.Костомаров – дослідник волинського краю (2007).
 33. Гетьман Мазепа. Погляд крізь віки (2008).
 34. Хроніка Помаранчевої революції (2007).
 35. За Україну, за її волю (2007, 2009).
 36. Вони пройшли Афган (2008).
 37. Відгомін віків (2009).
 38. Рівненська чоловіча гімназія (училище) – сторінки історії (2009).
 39. Рівненщина в роки незалежності (2010).
 40. Книжковий Всесвіт (2010).
 41. Демократичні традиції в Україні (2010).
 42. Наш біль - Чорнобиль (2011, 2014, 2016).
 43. Рівненщина в роки незалежності (2011, 2012).
 44. Шлях до баскетбольних вершин (2012).
 45. Рівне – 730. Минуле і сучасність (2013).
 46. Відомі літератори – ювіляри року (2013).
 47. Музика крізь віки (2013).
 48. Т. Шевченко. 200 років від дня народження. (2014).
 49. Хрінники. 20 років археологічних досліджень (2014).
 50. За Україну, за її волю. 25 років Народного Руху України (2014).
 51. Археологія – моє життя. (до 100-річчя від дня народження І.К.Свєшнікова) (2015).
 52. Рівненщина. 25 років незалежності України (2016).
 53. Замок/палац у Рівному в світлі археологічних досліджень (2016).
 54. Культурна спадщина Рівненщини. (Історики - дослідники Волині) (2018)

Черницька І.М.

 1. Черницька І. М. Ю.В, Кухаренко та його дослідження на Поліссі. // Наукові записки РОКМ. Вип.XІІІ. Частина 2. – Рівне, 2015. – с.90-92.
 2. Черницька І. М. Марчук І. В. 10 років відділу «Інститут дослідів Волині» Рівненського обласного краєзнавчого музею. //Наукові записки РОКМ. Вип.XIV.- Рівне, 2016. – с. 20-21.
 3. Черницька І. М. Українські грошові знаки 1917-1920 рр. Колекція Рівненського обласного краєзнавчого музею. // Наукові записки РОКМ. Вип.XV. – Рівне, 2017. – с. 153-159.