Відділ охорони культурної спадщини Рівненського обласного краєзнавчого музею здійснює роботу по вивченню, збереженню та використанню пам’яток культурної спадщини на території Рівненської області,керуючись у своїй діяльності Конституцією України про культуру, Законом України «Про охорону культурної спадщини», Законом України «Про археологічну спадщину»,Законом України «Про культуру», Законом України «Про національний архівний фонд та архівні установи»,Законом України "Про поховання та похоронну справу", постановами і розпорядженнями Верховної Ради України, постановами колегії Міністерства культури України і постановами та розпорядженнями Рівненської обласної ради. Працівники відділу беруть участь у науково-практичних конференціях, наукових читаннях, круглих столах, а також входять до складу архітектурно-містобудівної ради при управлінні містобудування та архітектури виконавчого комітету Рівненської міської ради.

Відділ охорони культурної спадщини:

 • Веде облік, паспортизацію і фотофіксацію пам’яток історії, археології, монументального мистецтва. Складає списки пам’ятників, облікові картки, паспорти і іншу документацію по профілю.
 • Здійснює контроль та надає методичну і практичну допомогу місцевим органам культури в питаннях обліку, охорони, популяризації і використання пам’яток.
 • У межах своєї компетенції відділ організовує виконання вимог чинного законодавства України, здійснює систематичний контроль за їх виконанням.
 • Наповнює україномовну Вікіпедію статтями про пам’ятки культурної спадщини Рівненської області.
 • Збирає інформацію та складає перелік про розміщені на території Рівненської області меморіальні дошки на честь учасників антитерористичної операції.
 • Збирає та вносить дані для інтерактивної карти в рамках Всеукраїнського науково-просвітницького, історико-краєзнавчого проекту «Місця пам′яті Української революції».
 • Подає в установленому порядку річну статистичну звітність.

Ірина В’ячеславівна Васильєва

завідувачка відділом

Статті:

 1. Пам′ятки монументального мистецтва та історії Рівненської області. які увічнюють ім′я Т.Г.Шевченка. Наукові записки Рівненського обласного краєзнавчого музею. Випуск ХІІ. Рівне 2014. Сс.90-95
 2. Переможці премії імені Ігоря Свєшнікова у галузі охорони культурної спадщини краю. Наукові записки. Рівненського обласного краєзнавчого музею. Випуск ХIІІ. Рівне. 2015. Сс.84-89
 3. Пам′ятні місця Української революції на Рівненщині. Наукові записки. Рівненського обласного краєзнавчого музею. Випуск ХV. Рівне. 2017. Сс.144-148

Оксана Юріївна Сикліцька

старший науковий співробітник

   Навчалась у національному університеті «Острозька Академія» Спеціальність – культурологія.

   З 2003 р. працювала у Дубенському історико-культурному заповіднику, звідки переведена у 2006 р. науковим працівником до Рівненського обласного краєзнавчого музею.

   Підвищувала рівень фахової музейної підготовки в творчих лабораторія Інституту підвищення кваліфікації працівників культури (2006р), про що отримала відповідне свідоцтво.

   До оголошеного в Україні року культурної спадщини розробила у 2018 р тематичну екскурсію «Пам’ятки культурної спадщини м. Рівного».

Статті:

 1. Про життя дубенських євреїв (краєзнавча картотека І.Лозов′юка). Матеріали міжнародної наукової історико-краєзнавчої конференції, присвяченої українсько-єврейським взаєминам на Дубенщині.-Д.2006. – Сс.6-9.
 2. Військо Острозької ординації. Наукові записки.Рівненського обласного краєзнавчого музею. Випуск VI.Рівне. 2008
 3. Історія заснування та архітектурні особливості монастирів м. Дубно XVI-XVIIст.Наукові записки. Випуск VIII.Рівне. 2010.С.283
 4. Творчий доробок Пінзеля: його значимість та вплив на творчість послідовників. Лицар ордена культури. Матеріали наукової історико-краєзнавчої конференції, присвяченої 90-річчю від дня народження Б.Г.Возницького.С.54-57.
 5. Нерухомі пам'ятки історії та монументального мистецтва місцевого значення Рівненської області, внесені до державного реєстру після2000-х рр. Наукові записки. Рівненського обласного краєзнавчого музею. Випуск ХV. Рівне. 2017. Сс. 10-12.

Олексій Юрійович Черницький

старший науковий співробітник

У 2005 році закінчив історичний факультет Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова.

У Рівненському обласному краєзнавчому музеї працює з 2005 року на різних посадах: молодший науковий співробітник, науковий співробітник, старший науковий співробітник.

Статті:

 1. Черницький О.Ю., Пастернак В.В., Бойко В.Б., Карелін А.Л. Розвідки у Васильківському районі Київської області. //Археологічні відкриття в Україні 2002-2003 рр.: Збірка наукових праць / За ред. Н.О. Гаврилюк. – Вип. 6. – Київ: ІА НАН України; Шлях, 2004.- с.248-250.
 2. Ткач В., Вашета М., Черницький О. Результати археологічної розвідки біля с.Устя.

Наталія Володимирівна Марчук

молодший науковий співробітник

Статті:

 1. Марчук І., Марчук Н. Уряд Бориса Мартоса в Рівному // Наукові записках Рівненського обласного краєзнавчого музею. – Вип. 15. – Рівне, 2017. – С. 87-89.
 2. Марчук І., Марчук Н. Поліська Січ. – Рівне: О. Зень, 2016. – 56 с.
 3. Марчук І., Марчук Н. «Українське державництво в образотворчому мистецтві на прикладі творчості Ніла Хасевича». Просвітницький матеріал Всеукраїнського форуму Міністерства молоді та спорту України, спрямованого на утвердження національно-патріотичної свідомості. – Рівне2016. – 26 с.