Ольга Володимирівна Морозова

завідувачка сектору

 

Андрій Васильович Літвіненко

провідний інженер-програміст

  

Наукова робота сектору

Морозова О.В.

 1. Луц В., Морозова О. Рівненський обласний краєзнавчий музей 1940-1941 рр. (за документами Державного архіву Рівненської області) // Наукові записки Рівненського обласного краєзнавчого музею. Вип. ХІІІ. Ч.2. – Рівне. – 2015. – С. 169-187.
 2. Луц В., Морозова О. Забута стаття про О. М. Дверницького // Минуле і сучасне Волині та Полісся: Володимир-Волинський в історії України та Волині. Зб. наук. праць. Матеріали XIV Волинської наук. істор. краєзн. конф., присвяченої 13-й річниці Незалежності України і 680-й річниці надання Володимиру-Волинському Магдебурзького права. – Луцьк, 2004. – С. 94-98.
 3. Морозова О. Благодійна діяльність у Корці // Корцю - 850 років. Матеріали і тези науково-краєзнавчої конференції 13-14, жовтня 2000р. Корець, 2000. - 0,2 д.а.
 4. Морозова О. Благодійництво в освіті // Вісник Державної академії керівних кадрів культури і мистецтв. – 2002. –
 5. Морозова О. Благодійництво в гімназії // Наукові записки РОКМ. Вип. 2., 2005. — С. 67-68.
 6. Морозова О. В. Історична реконструкція у контексті збереження культурної спадщини // Стан та перспективи розвитку культурологічної науки в Україні: ІV Всеукраїнської науково-практичної конференція, м. Миколаїв, 27-28 березня 2018 р.: програма конференції.- Миколаїв: Миколаївська філія КНУКіМ, 2018. - Ч. 1. - 22 с. - С.8. - Режим доступу : http://old.mfknukim.mk.ua/images/00.03.2018/konferencia_kultura/konferenciia2018_naukovci_programa.pdf
 7. Морозова О. В. Різновекторність історичних реконструкцій у контексті збереження культурної спадщини: науково-практична конференція «Традиційна культура в умовах глобалізації: збереження автентичності та розвиток креативних індустрій», м. Харків, 22-23 червня 2018 р.
 8. Морозова О. Виховні заходи, як розвиток духовно-творчого потенціалу молоді // Проблеми реалізації духовно-творчого потенціалу молоді: Пошуки, перспективи. Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції Рівне, 17-18 жовтня 1996. Вип.1. – Рівне, 1996. - 0,2 д.а. (у сп.)
 9. Морозова О. Віч-на-віч з історією // Вільне слово. - 1999. - 1 грудня.(у сп.)
 10. Морозова О. Етнокультурне коріння традицій сімейного виховання (на матеріалах, записаних у Житомирській області) // Слово молодим дослідникам. 36.матеріалів і тез міжвузівської конференції. 28-29 листопада 1996 р. – Рівне, 1996 - 0,2 д.а. (у сп.)
 11. Морозова О. Міфологічні персонажі двох поем// Слово молодим дослідникам. Зб. матеріалів і тез міжвузівської науково-практичної конференції. Рівне, 1998. - 0,2 д.а. (у сп.)
 12. Морозова О. Народні свята та обряди Старокостянтинівського повіту, записані П.П.Чубинським// Старокостянтинів і край у просторі часу. Матеріали краєзнавчої науково-практичної конференції. Хмельницький, 1997. - 0,2 д.а. (у сп.)
 13. Морозова О. Наукові записки Рівненського обласного краєзнавчого музею. Бібліографічний покажчик // Наукові записки РОКМ. Вип. ХVI., 2018. — С. 305-328.
 14. Морозова О. Товариства взаємодопомоги бідним учням як форма благодійноїдіяльності// Наукові записки РОКМ. Вип. VI., 2008. — С. 65-67.
 15. Морозова О. Фотоальбом рівненських навчальних закладів // Наукові записки РОКМ. Вип. VIІІ., 2010. — С. 210-215.
 16. Морозова О. Функції символіки у контексті зимової обрядовості // Проблеми успадкування зимових звичаїв та обрядів. Матеріали III Міжнародної конференції. Рівне, 1997.
 17. Морозова О. Церковне благодійництво на Дубенщині // Дубно і світ. Матеріали міжнародної ювілейної науково-теоретичної конференції. 25-26 серпня 2000 р. Дубно, 2000.
 18. Морозова О.В. Інноватика сучасних музейних проектів: вітчизняний та зарубіжний досвід / О.В. Морозова, Т.П. Морозова // Українська культура: минуле, сучасне, шляхи розвитку: науковий збірник / упоряд. і наук. ред. В.Г. Виткалов; редкол. : Ю.П. Богуцький, С.В. Виткалов, С.М. Волков та ін.; наук.-бібліогр. редагування наукової бібліотеки РДГУ. - Рівне : РДГУ, 2017. - Вип. 25. - 239 с. - С. 149-154. (0,6 д.а.).
 19. Морозова О.В. Кластерний підхід до культурно-мистецьких проектів у музейному просторі міста (На прикладі Рівненського обласного краєзнавчого музею) / О.В. Морозова, Т.П. Морозова // Культурологічний альманах: вип. 7 : зб. наук. публікацій ІІІ Міжнародної наукової культурологічної конференції “Управління культурними проектами і креативна індустрія”, м. Київ, 2 березня 2018 року. - Вінниця :ТОВНілан-ЛТД, 2018. - С. 71-74.
 20. Морозова О.В. Матеріалізація задуму культурно-мистецького проекту в умовах пітчингу // Українська культура ; минуле, сучасне, шляхи розвитку ; наук. зб. – Вип. 23. – Рівне : РДГУ, 2016. - С.117-123.
 21. Отчет Городецкого музея Волынской губернии барона Ф. Р. Штейнгель за первыйгод с 25 ноября 1896 г. по 25 ноября 1897 г. // Вип. ХІV., 2016. —С. 219-236. [підготовка тексту за сучасною орфографією В. Луц, О. Морозова]
 22. Отчет Городецкого музея Волынской губернии барона Ф. Р. Штейнгель за второйгод с 25 ноября 1897 г. по 25 ноября 1898 г. // Вип. ХІV., 2016. —С. 237-253. [підготовка тексту за сучасною орфографією В. Луц, О. Морозова]
 23. Отчет Городецкого музея Волынской губернии барона Ф. Р. Штейнгель с 26 ноября 1898 г. по 26 ноября 1904 г. // Вип. ХІV., 2016. —С. 254-278. . [підготовка тексту за сучасною орфографією В. Луц, О. Морозова]
 24. Рівненська гімназія. 1839-1921. Історія. Спогади. Документи. / Упоряд. В. Луц, О. Морозова. – Рівне: Дятлик, 2014. – 340 c/