НАУКОВА КОНФЕРЕНЦІЯ "ДАВНЯ ТА СЕРЕДНЬОВІЧНА ІСТОРІЯ ВОЛИНІ"

2 жовтня 2020

Запрошуємо  до участі у щорічній науковій конференції  «Давня та середньовічна історія Волині», яка відбудеться у жовтні 2020 року в КЗ «Рівненський обласний краєзнавчий музей» РОР.

 

ОСНОВНІ НАПРЯМКИ РОБОТИ КОНФЕРЕНЦІЇ:

  • АРХЕОЛОГІЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ ВОЛИНІ.
  • ІСТОРИЧНІ НАСЕЛЕНІ МІСЦЯ КРАЮ.
  • СЕРЕДНЬОВІЧНА ІСТОРІЯ ВОЛИНСЬКОЇ ЗЕМЛІ.
  • КУЛЬТУРНЕ ТА РЕЛІГІЙНЕ ЖИТТЯ ВОЛИНСЬКОГО РЕГІОНУ.
  • ІСТОРИЧНІ ПОСТАТІ, ЯКІ ПОВ’ЯЗАНІ З ВОЛИННЮ.
  • ВІДОМІ ДОСЛІДНИКИ КРАЮ.
  • МУЗЕЙНІ КОЛЕКЦІЇ ЯК ІСТОРИЧНЕ ДЖЕРЕЛО.
  • АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ МУЗЕЄЗНАВСТВА.
  • ІННОВАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ У МУЗЕЙНІЙ ТА КРАЄЗНАВЧІЙ СПРАВІ.

 

Офіційна мова конференції – українська.

Передбачається видання наукового збірника матеріалів конференції «Наукові записки» до початку її проведення.

 

Для своєчасного видання матеріалів статтю та інформацію про авторів просимо надсилати до

15 липня 2020 р. на електронну пошту з позначкою «конференція»: rivnemuseum@ukr.net

 

Вимоги до оформлення статті:

обсяг матеріалів – до 10 сторінок тексту та до 5 ілюстрацій (фото у роздільній здатності 300 dpi у форматі .tif або .jpeg). Текстовий редактор –  Microsoft Word, шрифт – Times New Roman, кеґль – 12, міжрядковий інтервал – 1,5. Параметри сторінки: верхній та нижній береги – 2 см, лівий – 3 см, правий — 1,5 см. Формат файлу Word. Текст набирається без переносів слів. Абзацні відступи форматуються в матеріалі, а не використанням пробілів і табулятора.

Текст статті записується в окремий файл під назвою Прізвище.doc; в окремому файлі подається перелік ілюстрацій під назвою Перелік.dос; ілюстрації записуються в окремі файли і розміщуються в папці під назвою Рис.doc. Географічні назви подаються за офіційно прийнятою транскрипцією. Посилання у тексті оформлюються в квадратних дужках, наприклад: [1, с.23], [25, с.119, рис.5]. У кінці тексту подається пронумерований список джерел та літератури.

Автори статей окремим файлом повідомляють про себе такі дані: прізвище, ім’я, по батькові (без скорочень), науковий ступінь, учене звання, місце роботи, посаду та адресу електронної пошти та телефон для контактів.

Оргкомітет залишає за собою право відхиляти статті, що не відповідають вимогам та тематиці конференції.

Контактна особа:
учений секретар Оксана Яремчук: +38(068)0520332