Етнографічна експозиція РОКМ « Основні заняття, побут та ремесла  мешканців Рівненщини» була відкрита 1996 р. Нині вона розміщується у двох залах - № 15 та № 16. Розробка наукової концепції – А. Українець, художник – В. Герасимчук, монтаж – О. Мельничук.  2015 році було проведено ремонт і суттєво оновлено експозицію зали № 16, над якою працювали художник В. Герасимчук та всі співробітники відділу етнографії. 

У першій залі відвідувачі мають можливість ознайомитися з основними заняттями (землеробство, скотарство, рибальство, бджільництво, збиральництво) та побутом місцевого населення. Експонати, які тут представлені, датуються кін. ХІХ - першою пол. ХХ ст.,  зібрані в різні роки, переважно  під час експедицій  на Рівненське Полісся.

Експозиція другої зали присвячена основним  і дуже поширеним ремеслам – ткацтву та вишивці. Тут представлені знаряддя для обробки льону, прядіння, ткацтва, зразки домотканих виробів та комплекси народного одягу ХІХ – 30-х рр. ХХ ст. Окрема увага приділена оздобленню основних елементів вбрання, зокрема сорочок.