Відділ здійснює роботу направлену на вивчення, збереження та використання пам’яток матеріальної і духовної культури, що мають мистецьку цінність, вивчення художньої культури та мистецтва краю, досліджує музейні колекції та здійснює їх наукову обробку; опрацьовує окремі теми пов’язані з експозицією музею. Здійснює створення мистецьких експозицій та  виставок.

Відділ співпрацює з видавництвами, редакціями, засобами масової інформації з питань культури, музейної діяльності, збереження мистецької спадщини Рівненщини

У відділі працює 4 наукових працівника.

 

Створений в 1996 р. на базі колекції іконопису зібраної впродовж 1972 - 1996 рр. Ще до створення відділу в 1989 р., вперше в експозиції дорадянського періоду показали для відвідувачів сім ікон з музейної колекції. Через рік понад двадцять ікон були виставлені в окремому залі музею. Велике значення для популяризації та введення в науковий обіг ікон зі збірки Рівненського музею мали виставки «Реставрація музейних колекцій» у 1989 р. та виставка одного шедевру «Богородиця Одигітрія» з Дорогобужа у 1990 р., організованими у Львові Львівським філіалом ДНДРМ.

У 1991 р. в Рівненському краєзнавчому музеї відкрилася постійна виставка  «Наша духовна спадщина» (автор і дизайн проекту Луц В.), де були представлені кращі зразки волинського малярства XV–ХVII ст. з колекції музею. Її своєрідним продовженням стало відкриття в грудні 1993 р. постійні виставки «Народна ікона Волині XVII–XVIII ст.» (автор проекту Луц В.). Майже всі ікони репрезентовані в залах були відреставровані у Львівському філіалі ДНДРМ (тепер Львівський філіал Українського науково-дослідного реставраційного центру).

Невдовзі в Рівненському музеї для широкого загалу були представлені мармурові скульптури Томаша Оскара Сосновського та відреставровані твори станкового живопису ХVII–ХІХ ст.

Шлях становлення мистецтвознавчих досліджень в музеї був непростим. Доводилось досить довго переконувати і відстоювати право на існування художнього відділу. 1990 р. при відділі історії дорадянського періоду було створено художній  сектор. Вже через два роки його реорганізували у художньо-етнографічний відділ.

В 1996 р. вдалось підготувати каталог «Ікони Волині ХІІІ-ХVІІІ століть в збірці Рівненського обласного краєзнавчого музею» (Луц В.), що став підсумком багаторічної роботи з дослідження волинської ікони.

З незрозумілих причин у 1998 р. художній відділ було понижено до рангу сектора. Лише у 2006 р. завдяки голові держадміністрації Рівненської області Василю Червонію, художній відділ знову було відновлено і збільшено штат працівників.

За цей час працівники відділу брали участь у багатьох мистецтвознавчих студіях, проектах та виставках. В останні роки відділом були підготовлені виставки «Музейний арсенал»  (колекція зброї з фондів музею та з приватних збірок) (автор проекту В.Мушировський), виставка графіки «Волинські краєвиди Наполеона Орди та Генріха Пейєра»(2002 р.) «Палац князів Любомирських у  Рівному»(автор проекту Луц В.).

У відділі підготовлено путівники «Рівненський обласний краєзнавчий музей» (2014, 2016 рр.) та «Виставка Волинська ікона 13-18 ст» (Текст, фотографії, дизайн В. Луц, 2016).

Сьогодні зусилля працівників відділу спрямовані не стільки на пошуки нових експонатів, скільки на проведення повної комп’ютерної каталогізації і фотофіксації та атрибуції мистецьких пам’яток з колекцій Рівненського обласного краєзнавчого музею та їх популяризацію.

ВИСТАВКА «НАРОДНА ІКОНА ВОЛИНІ ХУІІ-ХУІІІ СТОЛІТЬ»

Тематична екскурсія «Народний іконопис ХУІІ-ХУІІІ ст.» побудована на матеріалах однойменної виставки, на якій представлені унікальні твори живопису ХУІІ-ХУІІІ ст., намальовані народними майстрами. Народний іконопис Волині доби середньовіччя на сьогодні є ще малодослідженим пластом культури Волині, про який майже не існує наукових досліджень і розвідок. Для широкого загалу відвідувачів сама виставка і фахова розповідь екскурсовода дає можливість пізнати прекрасний світ народної ікони, зрозуміти її непересічне значення для української культури. Головна увага в екскурсії приділена розвитку локальних мистецьких осередків народного іконопису на Волині, і в першу чергу на теренах Рівненської області, і зокрема тих, що існували в поліських районах області. Докладно розглядається творчість майстрів острозької іконописної майстерні першої половини XVIII ст. Виготовлені в ній ікони користувались великим попитом серед населення Волині. І сьогодні вони не залишають байдужими відвідувачів музею. Під час розповіді екскурсовода відвідувачі дізнаються про художні особливості народного іконопису, його найбільш характерні риси, сюжети та тематику їх творів, а також про генетичний зв'язок народного іконопису із звичаями та обрядами. Пропонована екскурсія є своєрідним наочним посібником, де представлені лише оригінальні експонати. Вона допоможе краще засвоїти матеріал при вивченні гуманітарних дисциплін -народознавства, української культури та історії України, що викладаються в старших класах шкіл, середніх та вищих навчальних закладах.

БОГОРОДИЦЯ ОДИГІТРІЯ З ДОРОГОБУЖА -ПАМ'ЯТНИК КУЛЬТУРИ

ГАЛИЦЬКО-ВОЛИНСЬКОГО КНЯЗІВСТВА