НАУКОВА КОНФЕРЕНЦІЯ "КУЛЬТУРНА СПАДЩИНА В УМОВАХ ВІЙНИ: ВИКЛИКИ ТА СТРАТЕГІЇ ЗБЕРЕЖЕННЯ"

1 вересня 2024

Шановні колеги!

Запрошуємо вас до участі у щорічній науковій конференції «Культурна спадщина в умовах війни: виклики та стратегії збереження», яка відбудеться в КЗ «Рівненський обласний краєзнавчий музей» РОР у жовтні 2024 р.

 

Основні напрямки роботи конференції:

 

-           Музейна справа.

-           Пам’ятки історії та культури.

-           Мистецька спадщина.

-           Руйнація та втрати культурної спадщини.

-           Бібліотечна справа та книгознавство.  

-           Архівна справа.

-           Диджиталізація музейних колекцій та цифрові культурні проєкти.

-           Міжнародна підтримка України: культурний аспект.

-           Реставрація та консервація пам’яток.

-           Нематеріальна культурна спадщина.

 

Офіційна мова конференції – українська, англійська, польська.

За результатами конференції планується видання збірника «Наукові записки РОКМ».

Статтю та інформацію про авторів просимо надсилати до 1 вересня 2024 р. на електронну пошту з позначкою «конференція»: rivnemuseum@ukr.net

 

Вимоги до оформлення статті:

обсяг матеріалів – до 10 сторінок тексту та до 5 ілюстрацій (розмір зображення – не менше 300 dpi у форматі .tif або .jpeg). Текстовий редактор – Microsoft Word, шрифт – Times New Roman, кеґль – 12, міжрядковий інтервал – 1,5. Параметри сторінки: верхній та нижній береги – 2 см, лівий – 3 см, правий — 1,5 см. Формат файлу Word. Текст набирається без переносів слів. Текст статті записується в окремий файл під назвою Прізвище.doc; в окремому файлі подається перелік ілюстрацій під назвою Перелік.dос; ілюстрації записуються в окремі файли і розміщуються в папці під назвою Рис.doc. Географічні назви подаються за офіційно прийнятою транскрипцією. Посилання у тексті оформлюються в квадратних дужках, наприклад: [1, с.23], [25, с.119, рис.5]. У кінці тексту подається пронумерований список джерел та літератури.

 

Автори статей окремим файлом повідомляють про себе такі дані: прізвище, ім’я, по батькові (без скорочень), місце проживання, науковий ступінь, учене звання, місце роботи, посаду та адресу електронної пошти та телефон для контактів.

 

Оргкомітет залишає за собою право відхиляти статті, що не відповідають вимогам та тематиці конференції.

 

Контактна особа:

заступник директора з наукової роботи Оксана Яремчук: +38 (068)-05-20-332.