Народовіщаніе или слово к народу Кафоліческому... 1756 года проповіданоє.

Вид. 3-є. Почаїв, 1778.


4°. [8], 301, [2] арк. Рядків – 27. Частина тексту складена у дві колонки.
Шрифти: 10 рядків – 58, близько 65 мм; курсив – 51 мм. Виливні прикраси: рамка на титулі, оздоблення колонтитулів.
Повчання догматичного і моралізаторського змісту у формі відповідей на запитання. Численні приклади з літературних та історичних творів. Частина тексту українською книжною мовою, частина церковнослов'янською.

Народовіщаніе или слово к народу Кафоліческому...1778