Функції відділу фондів:

 • Збір предметів музейного значення
 • комплектування музейних фондів;
 • реєстрація предметів в обліковій документації;
 • проведення обліку музейних предметів;
 • збереження музейних предметів;
 • підготовка музейних предметів за вимогою;
 • перевірка наявності та стану збереження предметів;
 • підготовка актів приймання-передавання на тимчасове експонування та дослідження музейних предметів;
 • проведення реставраційних оглядів музейних предметів;
 • контроль правильності підготовки науковими співробітниками; інвентарних карток та науково-уніфікованих паспортів під час передачі предметів до фондів музею;
 • надання методичних консультацій по веденню фондово-облікової документації для співробітників музеїв, заповідників обласного, районного підпорядкувань, а також музеїв, які перебувають у підпорядкуванні Об’єднаних територіальних громад;
 • забезпечує ведення фондово-облікової документації відповідно до законодавчих документів;
 • проведення експертизи певних видів культурних цінностей;
 • впровадження обліку музейних предметів в електронній формі;
 • оцифровування музейних колекцій;
 • комплектування книжкового фонду бібліотеки музею;
 • формування тематичної добірки газетно-журнальних статей по питаннях музеєзнавства і краєзнавства;
 • інформування наукових працівників музею про надходження нової літератури;
 • виконання довідково-бібліографічних запитів;
 • обслуговування читачів-працівників музею;
 • надання платних послуг всім іншим категоріям відвідувачів;
 • оформлення  книжкових  виставок до пам'ятних  та  знаменних дат та персональних та тематичних виставок.

Алла Петрівна Бачинська

Головний зберігач фондів

спеціаліст культурології

Людмила Анатоліївна Бабінчук

завідувач  сектора обліку

культпросвіт працівник

Світлана Павлівна Шалімова

провідний зберігач

викладач географії

Тетяна Тимофіївна Нахратова

провідний зберігач

викладач історії

Ольга Вікторівна Макарова

провідний зберігач

бібліотекознавство

Ірина Сергіївна Одолінська

зберігач фондів

магістр культурології

 Дмитро Віталійович Маслов

провідний інженер-програміст

радіоінженер

Тел.: +38(0362) 63-41-18

Унікальні памятки історії та культури у фондах музею 

Голова божества античного часу  Сарапіс

(село Хрінники)

Монета таллер (Польша), Владіслав ІV, 1644 рік.

(Березнівський скарб) 

Комплект ілюстрацій з описом:"З української старовини".

С-Петербург. 1900 рік

Парцеляна корецької фарфорової фабрики

(20-і роки 19 століття )

Картина, Кузнєцов І. "Рівне будується"

Рівне, 1955

Картина, Кузнєцов І. "Тут буде житловий будинок"

Рівне, 1955 р

Пояс металевий  Ваза китайська 19 століття

Наукова робота відділу

Бачинська Алла Петрівна  

Список наукових праць

 1. Експедиційні дослідження села Великі Цепцевичі Володимирецького ра­йону / А. П. Бачинська // Наукові записки / Рівнен. обл. красзн. музей. - Рівне: О. Зень, 2010. -Вип. 8: [140-річчю від дня народж. Ф. Р. Штейнгеля присвяч.]. - С. 46-49. - (1)
 2. Населені пункти Березнівського району в історіографічних джерелах кін­ці XIX- початку XX ст. / А. П. Бачинська // Літопис Березнівщини: наук. зал. Березнів, красзн. музею / ред.-упоряд. Н. Трохлюк. - Рівне: О. Зень. 2011. - Вип. 1.-С. 36-44.-(1)
 3. Релігійно-церковне життя періоду Другої світової війни в пам’ятках Рів­ненського обласного краєзнавчого музею / А. П. Бачинська // Наукові записки КЗ «Рівнен. обл. красзн. музей» POP. -Рівне, 2013. — Вип. 11: [присвяч. розв. музейн. справи та краєзнавства Волині]. -Є. 16-19. -(1)
 4. Формування морально-етичної культури молоді засобами масової інфор­мації / А. П. Бачинська // Актуальні питання культурології. - Рівне: РДГУ, 2004. - С. 107-113.-(1)
 5. Волинь у світлинах Яна Булгака /Бачинська А., Нахратова Т.// Наукові записки Рівненського обласного краєзнавчого музею. 36. наук, праць. Випуск XIII. Частина 2: - Рівне : Дятлик М,, 2015. - С. 93-96.(1)

Бабінчук Людмила Анатоліївна  

Список наукових праць

 1. Малюнки краєвидів Корця [польських художників Наполеона Орди та Генріха Пейєра] / Л. Бабінчук // Корцю - 850 років: наук. зб. матеріалів і тез наук, краєзн. конф., 13-14 жовт. 2000 р. / ред.-упоряд. І, Пащук. - Рівне: Во- лин. обереги, 2000. - С. 56-57. - (1)
 2. Нові надходження до відділу археології Рівненського обласного краєзнав­чого музею у 2011-2012 рр. / Б. А. Прищепа. Л. А. Бабінчук // Наукові записки /КЗ «Рівнен. обл. краєзн. музей» POP. -Рівне, 2013. -Вип. 11: [присвяч. розв. музейн. справи та краєзнавства Волині]. - С. 159-161. — (1)
 3. Поповнення археологічної колекції княжої доби Рівненського обласного краєзнавчого музею в 2002-2005 рр. / Л. Бабінчук // Наукові записки / Рів­нен. обл. краєзн. музей. - Рівне: Волин. обереги, 2006. - Вип. 4: [присвяч. 100-річчю з часу заснування першого музею в м. Рівне]. -С. 167-171. -(1)

Нахратова Тетяна Темофіївна  

Список наукових праць

 1. Єзуїти у нашому краї / Т. Т. Нахратова // Волинь незабутня. - Рівне: Рів­нен. обл. упр. статистики, 1994. - С. 24-27. - (1)
 2. Життя та діяльність Федора Рудольфовича Штейнгеля: (за матеріалами фонд, збірки Рівнен. обл. краєзн. музею та Держ. архіву Рівнен. обл.) / Т. Т. Нахратова // Наукові записки / Рівнен. обл. краєзн. музей. - Рівне: Волин, обе­реги, 2006. - Вип. 4: [присвяч. 100-річчю з часу заснування першого музею в м. Рівне].-С.194-197.-(1)
 3. З історії діяльності католицьких орденів на Волині / Т. Т. Нахратова // Нау­кові записки / Рівнен. обл. краєзн. музей. - Рівне: Рівнен. друк., 1996. - Вип. 1: [100-річчю музейн. справи на Рівнен. присвяч.]. - С. 139-144. - (1)
 4. З історії діяльності католицьких орденів на Волині ХУІ-ХІХ ст. / Т. Т. Нахратова // Історія релігії в Україні: пр. ХНІ міжнар. наук. конф. - Л.: Логос, 2003. - Кн. 2. - С. 37-38. - (2)Волинь у світлинах Яна Булгака /Бачинська А., Нахратова Т.// Наукові записки Рівненського обласного краєзнавчого музею. 36. наук, праць. Випуск XIII. Частина 2: - Рівне : Дятлик М,, 2015. - С. 93-96.(1)

Одолінська Ірина Сергіївна  

Список наукових праць

 1. Культурно-просвітницька робота з молоддю організації «Пласт» на Рівненщині в 20-30-ті рр. ХХ ст./ Одолінська. І // Наукові записки. Випуск VІІ. – Рівне: видавець Олег Зень, 2009. – с. 107-110.(1)
 2. Видові листівки міста Рівного з колекції РОКМ: історичний зріз./ Ірина Одолінська.  //  Наукові Записки. Випуск ХІ. – Рівне,  2013. – с. 125-136.(1)
 3. Трансформації гербів на монетах країн Центральної, Східної  Європи (Східна та Західна Німеччина, Чехословаччина, Угорщина, Польща) в період ІІ пол. ХХ – поч. ХХІ ст. зі збірки РОКМ./Одолінська. І.// Наукові записки Рівненського обласного краєзнавчого музею. Зб. наук. праць. Випуск ХІV: Матеріали наукової конференції присвяченої 120-річчю музейної справи на Рівненщині. – Рівне: Дятлик М., 2016. – с. 112-115.(1)
 4. Монети та банкноти  Німеччини ІІ пол. ХІХ-поч. ХХІ ст.  з фондів Рівненського обласного краєзнавчого музею: історичний зріз/Одолінська І. // Наукові записки Рівненського обласного краєзнавчого музею. Зб. наук. праць. Вип.  ХVІ: Матеріали наукової конференції «Наша спадщина: де минуле зустрічається з майбутнім». – Рівне: Дятлик М., 2018. – с. 201-211.

Маслов Дмитро Віталійович  

Список наукових праць

 1. Використання методів просторової реконструкції історико-культурних об’єктів у музейній та виставковій справі/ Маслов Д.//Наукові записки Рівненського обласного краєзнавчого музею.36. наук, праць. Випуск XIV: Матеріали наукової конференції присвяченої 120-річчю музейної справи на Рівненщині. - Рівне : Дятлик М., 2016. – С.66-70.(1)
 2. Маслов Д. Збереження колекцій автентичного одягу шляхом оцифровування/Маслов Д.//Наукові записки Рівненського обласного краєзнавчого музею.36. наук, праць. Вип. XVI.: Матеріали наукової конференції «Наша спадщина: де минуле зустрічається з майбутнім». - Рівне : Дятлик М., 2018. – С.78-83.(1)
 3. РОЗРОБЛЕННЯ МЕТОДУ ТА ТЕХНОЛОГІЇ СТВОРЕННЯ ЗОБРАЖЕНЬ У ЦИФРОВОМУ ВИГЛЯДІ, ЩО МІСТЯТЬ ІНФОРМАЦІЮ ПРО КУЛЬТУРНІ ЦІННОСТІ, ДЛЯ ФОРМУВАННЯ, ВЕДЕННЯ І ВИКОРИСТАННЯ СТРАХОВОГО ФОНДУ ДОКУМЕНТАЦІЇ УКРАЇНИ.[Текст] : звіт про НДР (проміжний) / Науково-дослідний, проектно-конструкторський та технологічний інститут мікрографії; керівн. В. М. Козирев; викон. : О. О. Тімров [та ін.]. – Х., 2017. – 113 с. (підрозділи 4.1,4.2; додаток Б) – Інв. № 0117U000708.

 4. Archaeological research Castle / Palace in Rivne 3D-models of archaeological excavations. Vol. 7, no. 1/2 (13/14) (2018): Cultural Heritage, Real & Virtual  https://uncommonculture.org/ojs/index.php/UC/article/view/9249/7453?fbclid=IwAR3tyQe2fqQ9NH6j6OHMwrVdoDdhI98bKXVjMczE8p-Buigk3tpak1q4nD0?fbclid=IwAR3tyQe2fqQ9NH6j6OHMwrVdoDdhI98bKXVjMczE8p-Buigk3tpak1q4nD0

Макарова Ольга Вікторівна  

Список наукових праць

 1. Колекція різьблених виробів із фондів РОКМ / О. В. Макарова // Наукові за­писки / Рівнен. обл. краєзн. музей. - Рівне: Волин, обереги, 2006.—Вип. 4: [при- свяч. 100-річчю з часу заснування першого музею в м. Рівне]. - С. 241-242. -(1)
 2. Фольклорно-етнографічні фонди: колекція РОКМ по Зарічнен. р-ну / О. В. Макарова // Етнокультура Волинського Полісся і Чорнобильська трагедія / упоряд. С. І. Шевчук. - Рівне: Волин, обереги, 1998. - Вип. 3: Зарічнен. р-н Рівнен. обл. - С. 280-285. - (1)