Функції відділу фондів:

 • збір предметів музейного значення;
 • комплектування музейних фондів;
 • реєстрація предметів в обліковій документації;
 • проведення обліку музейних предметів;
 • збереження музейних предметів;
 • підготовка музейних предметів за вимогою;
 • перевірка наявності та стану збереження предметів;
 • підготовка актів приймання-передавання на тимчасове експонування та дослідження музейних предметів;
 • проведення реставраційних оглядів музейних предметів;
 • контроль правильності підготовки науковими співробітниками інвентарних карток та науково-уніфікованих паспортів під час передачі предметів до фондів музею;
 • надання методичних консультацій по веденню фондово-облікової документації для співробітників музеїв, заповідників обласного, районного підпорядкувань, а також музеїв, які перебувають у підпорядкуванні Об’єднаних територіальних громад;
 • забезпечує ведення фондово-облікової документації відповідно до законодавчих документів;
 • проведення експертизи певних видів культурних цінностей;
 • впровадження обліку музейних предметів в електронній формі;
 • оцифровування музейних колекцій.

Алла Петрівна Бачинська

головний зберігач фондів

Тетяна Тимофіївна Нахратова

провідний зберігач

 

Ірина Сергіївна Одолінська

провідний зберігач фондів

Оксана Федорівна Ходакова 

провідний зберігач фондів

,

Галина Михайлівна Шунькова

зберігач фондів

Софія Леонідівна Савченко

зберігач фондів

Тел.: +38(0362) 63-41-18

Унікальні памятки історії та культури у фондах музею 

Голова божества античного часу  Сарапіс

(село Хрінники)

Монета таллер (Польша), Владіслав ІV, 1644 рік.

(Березнівський скарб) 

Комплект ілюстрацій з описом:"З української старовини".

С-Петербург. 1900 рік

Парцеляна корецької фарфорової фабрики

(20-і роки 19 століття )

Картина, Кузнєцов І. "Рівне будується"

Рівне, 1955

Картина, Кузнєцов І. "Тут буде житловий будинок"

Рівне, 1955 р

Пояс металевий  Ваза китайська 19 століття

Наукова робота відділу

Бачинська А.П.

 1. Експедиційні дослідження села Великі Цепцевичі Володимирецького ра­йону / А. П. Бачинська // Наукові записки / Рівнен. обл. красзн. музей. - Рівне: О. Зень, 2010. -Вип. 8: [140-річчю від дня народж. Ф. Р. Штейнгеля присвяч.]. - С. 46-49. - (1)
 2. Населені пункти Березнівського району в історіографічних джерелах кін­ці XIX- початку XX ст. / А. П. Бачинська // Літопис Березнівщини: наук. зал. Березнів, красзн. музею / ред.-упоряд. Н. Трохлюк. - Рівне: О. Зень. 2011. - Вип. 1.-С. 36-44.-(1)
 3. Релігійно-церковне життя періоду Другої світової війни в пам’ятках Рів­ненського обласного краєзнавчого музею / А. П. Бачинська // Наукові записки КЗ «Рівнен. обл. красзн. музей» POP. -Рівне, 2013. — Вип. 11: [присвяч. розв. музейн. справи та краєзнавства Волині]. -Є. 16-19. -(1)
 4. Формування морально-етичної культури молоді засобами масової інфор­мації / А. П. Бачинська // Актуальні питання культурології. - Рівне: РДГУ, 2004. - С. 107-113.-(1)
 5. Волинь у світлинах Яна Булгака /Бачинська А., Нахратова Т.// Наукові записки Рівненського обласного краєзнавчого музею. 36. наук, праць. Випуск XIII. Частина 2: - Рівне : Дятлик М,, 2015. - С. 93-96.(1)

Нахратова Т.Т.

 1. Єзуїти у нашому краї / Т. Т. Нахратова // Волинь незабутня. - Рівне: Рів­нен. обл. упр. статистики, 1994. - С. 24-27. - (1)
 2. Життя та діяльність Федора Рудольфовича Штейнгеля: (за матеріалами фонд. збірки Рівнен. обл. краєзн. музею та Держ. архіву Рівнен. обл.) / Т. Т. Нахратова // Наукові записки / Рівнен. обл. краєзн. музей. - Рівне: Волин, обе­реги, 2006. - Вип. 4: [присвяч. 100-річчю з часу заснування першого музею в м. Рівне].-С.194-197.-(1)
 3. З історії діяльності католицьких орденів на Волині / Т. Т. Нахратова // Нау­кові записки / Рівнен. обл. краєзн. музей. - Рівне: Рівнен. друк., 1996. - Вип. 1: [100-річчю музейн. справи на Рівнен. присвяч.]. - С. 139-144. - (1)
 4. З історії діяльності католицьких орденів на Волині ХУІ-ХІХ ст. / Т. Т. Нахратова // Історія релігії в Україні: пр. ХНІ міжнар. наук. конф. - Л.: Логос, 2003. - Кн. 2. - С. 37-38. - (2)Волинь у світлинах Яна Булгака /Бачинська А., Нахратова Т.// Наукові записки Рівненського обласного краєзнавчого музею. 36. наук, праць. Випуск XIII. Частина 2: - Рівне : Дятлик М,, 2015. - С. 93-96.(1)

Одолінська І.С.

 1. Культурно-просвітницька робота з молоддю організації «Пласт» на Рівненщині в 20-30-ті рр. ХХ ст./ Одолінська. І // Наукові записки. Випуск VІІ. – Рівне: видавець Олег Зень, 2009. – с. 107-110.(1)
 2. Видові листівки міста Рівного з колекції РОКМ: історичний зріз./ Ірина Одолінська.  //  Наукові Записки. Випуск ХІ. – Рівне,  2013. – с. 125-136.(1)
 3. Трансформації гербів на монетах країн Центральної, Східної  Європи (Східна та Західна Німеччина, Чехословаччина, Угорщина, Польща) в період ІІ пол. ХХ – поч. ХХІ ст. зі збірки РОКМ./Одолінська. І.// Наукові записки Рівненського обласного краєзнавчого музею. Зб. наук. праць. Випуск ХІV: Матеріали наукової конференції присвяченої 120-річчю музейної справи на Рівненщині. – Рівне: Дятлик М., 2016. – с. 112-115.(1)
 4. Монети та банкноти  Німеччини ІІ пол. ХІХ-поч. ХХІ ст.  з фондів Рівненського обласного краєзнавчого музею: історичний зріз/Одолінська І. // Наукові записки Рівненського обласного краєзнавчого музею. Зб. наук. праць. Вип.  ХVІ: Матеріали наукової конференції «Наша спадщина: де минуле зустрічається з майбутнім». – Рівне: Дятлик М., 2018. – с. 201-211.