Олексій Петрович Войтюк

завідувач відділу

     

                                                                                                                                     

                                                    Наталя Іллівна Кожушко                                                     Ольга Володимирівна Морозова                         

                                                      старша наукова співробітниця                                                                  старша наукова співробітнця                                                                        

                                                                                                                                                     

Олена Леонідівна Семенович

старша наукова співробітниця

Віта Павлівна Коцюбайло

старша наукова співробітниця

Лисачек Віталій Юрійович

молодший науковий співробітник

Наукова робота відділу

Войтюк О.П.

 1. Войтюк О.П. Порівняльна характеристика архітектурно-розпланувальних особливостей Луцького та Острозького замків XIV – XVII ст. // Актуальні проблеми вітчизняної та всесвітньої історії: Матеріали І Всеукраїнської науково-практичної конференції молодих дослідників, аспірантів, здобувачів, магістрантів: Інститут історії України НАН України, Рівненський державний гуманітарний університет. – Рівне: РДГУ, 2008 – 295 с. С. 283 – 286
 2. Войтюк О.П. Характеристика замку в с. Тайкури на Рівненщині // Актуальні проблеми вітчизняної та всесвітньої історії: Наукові записки Рівненського державного гуманітарного університету. Збірник наукових праць. Випуск 16. – Рівне: РДГУ, 2009 – 313 с. С. 236 – 237
 3. Войтюк О.П. Характеристика замку в Олиці на Волині // ОДІССОС. Актуальні проблеми історії, археології та етнології. – Одеса, 2009 – 390 с. С. 33 – 35
 4. Войтюк О.П. Характеристика розвитку оборонних систем Волині на прикладі замків в Острозі і Олиці // Минуле і сучасне Волині і Полісся сторінки воєнної історії краю. – Луцьк, 2009 – 454 с. С. 111 – 112
 5. Войтюк О.П. Фортеці над Горинню ХV – ХVІІ ст. // Минуле і сучасне Волині і Полісся: Рух опору тоталітарним і окупаційним режимам на теренах Волинської області. Горохівщина в історії України та Волині. – Луцьк, 2009. С. 444 – 447
 6. Войтюк О.П. Дослідження О.М. Годованюк архітектурно-розпланувальних особливостей оборонної системи дитинця в Острозі // Волинський музей історія і сучасність. – Луцьк, 2009 – 542 с. С. 418 – 420
 7. Войтюк О.П. Городні в оборонній системі Волині у литовсько-польську добу // Одне надійне життя… (до 100-річчя від дня народження Леоніда Маслова). – Луцьк, 2009 – 496 с. С. 483 – 486
 8. Войтюк О.П. Місце дерево-земляних укріплень у литовсько-польську добу на території Волині // ОДІССОС. Актуальні проблеми історії, археології та етнології. – Одеса, 2010. С. 87 – 90
 9. Войтюк О.П. Достовірність робіт Наполеона Орди на прикладі малюнків замків у Осторозі, Тайкурах і Корці Рівненської області // Актуальні проблеми вітчизняної та всесвітньої історії: Рівненський державний гуманітарний університет. Збірник наукових праць. Випуск 20. – Рівне: РДГУ, 2010 – 333 с. С. 282 – 284
 10. Войтюк О.П. Дорогобузький замок литовсько-польської доби (за матеріалами розкопок Нікольченка Ю.М. у 70-х роках ХХ століття) // Наукові записки. Випуск VIII. – Рівне, 2010. С. 121 – 126
 11. Войтюк О.П. Характеристика фортець литовсько-польської доби на території Березнівського району. // Літопис Березнівщини: наукові записки Березнівського краєзнавчого музею. Випуск 1. – Рівне , ВО Зень, 2011 – 224 с. С. 17 – 20
 12. Войтюк О. Замок в с. Муравиця Млинівського району Рівненської області в XV - першій половині ХVI ст. за археологічними матеріалами // Нові дослідження пам'яток козацької доби в Україні. Збірник наукових праць. Випуск 20. Частина 1. - К.: Центр пам'яткознавства НАН України і УТОПІК, 2011. - С.100-104.;
 13. Прищепа Б.А., Войтюк О.П. Відтворення давньоруської печі в с. Пересопниця Рівненської обл.. /Археологічні дослідження в Україні 2011. – Київ-Луцьк ДП «Волинські старожитності», 2012 – 439 – 440 с.
 14. Прищепа Б.А., Чекурков В.С., Войтюк О.П.. Обстеження великих городищ в басейні р. Усті на Рівненщині. /Археологічні дослідження в Україні 2011. – Київ-Луцьк ДП «Волинські старожитності», 2012 – 441 – 442 с.
 15. Прищепа Б., Войтюк О. Дослідження забудови подвір’я Миколаївської церкви в Острозі. / Аркасівські читання: матеріали ІІ міжнародної науково-практичної конференції (27-28 квітня 2012 року). – Миколаїв, МНУ ім. Сухомлинського, 2012 – 43 – 47 с.
 16. Прищепа Б.А., Войтюк О.П., Вашета М.П., Чекурков В.С.. Дослідження в Пересопниці. / Археологічні дослідження в Україні 2012. – Київ-Луцьк ДП «Волинські старожитності», 2013 – 308 – 309 с.
 17. Войтюк О.П.. Дослідження пам’яток литовсько-польської доби в Рівненському р-ні. / Археологічні дослідження в Україні 2013. – Київ-Полтава, 2014 – 225 – 226 с.
 18. Козак Д.Н., Войтюк О.П.. Пам’ятки литовсько-польської доби в с. Хрінники на Рівненщині. / Археологічні дослідження в Україні 2013. – Київ-Полтава, 2014 – 226 – 228 с.
 19. Прищепа Б.А., Войтюк О.П.. Роботи в Пересопниці на уроч. Баранівка. / Археологічні дослідження в Україні 2013. – Київ-Полтава, 2014 – 229 – 230 с.
 20. Виногродська Л., Войтюк О., Прищепа Б.. Археологічні дослідження Губківського замку. /Літопис Березнівщини. Наукові записки Березнівського краєзнавчого музею. Випуск ІІ. – Рівне: О.Зень, 2015. – 192 с. 4-13 с.
 21. Войтюк О.. До питання датування корчаги знайденої 1984 року у замку Любарта в м. Луцьку. / Старий Луцьк. Науково-інформаційний збірник. Випуск ХІ. – Луцьк: ФОП Сікачова В.А., 2015. 496 с. 291-296 с.
 22. Войтюк О.. До питання реставрації та реконструкції булави із експозиції КЗ «Культурно-археологічний центр Пересопниця» РОР./ Археологічні зошити з Пересопниці. ІІІ. (укладач Федоришин М.). Збірник статей учасників ІІІ науково-археологічного симпозіуму «Літописні міста давньоруської держави» 2-3 жовтня 2015 року. - Пересопниця: О.Зень 2015. 160 с., 11 - 14 с.
 23. Войтюк О. Археологічними стежками І. Свєшнікова по Радивилівщині. // Наукові записки Рівненського обласного краєзнавчого музею. Збірник наукових праць. Випуск ХIII. Частина 1: матеріали наукової конференції присвяченої 100-річчю від дня народження Ігоря Кириловича Свєшнікова. – Рівне: Дятлик М., 2015. 292 с. іл., табл. 140-144 с
 24. Войтюк О., Конопля В., Прищепа Б. Кремнеобробний осередок раннього періоду доби бронзи на Жорнівському городищі. // Наукові записки Рівненського обласного краєзнавчого музею. Збірник наукових праць. Випуск ХIII. Частина 1: матеріали наукової конференції присвяченої 100-річчю від дня народження Ігоря Кириловича Свєшнікова. – Рівне: Дятлик М., 2015. 292 с. іл., табл. 160-163 с
 25. Войтюк О.П., Ільчишин В.В. Розвідки в околицях села Полуничне Радивилівського району на Рівненщині. / Археологічні дослідження в Україні 2014. – К.: «Стародавній Світ», 2015. 314 с. – 200 – 202 с.
 26. Козак Д.Н., Прищепа Б.А., Войтюк О.П. Роботи на поселені в урочищі Високий Берег біля с. Хрінники Рівненської області. / Археологічні дослідження в Україні 2014. – К.: «Стародавній Світ», 2015. 314 с. – 203 – 206 с.
 27. Прищепа Б.А., Войтюк О.П., Кожушко О.К. Обстеження середньовічних пам’яток у середній течії ріки Горині. / Археологічні дослідження в Україні 2014. – К.: «Стародавній Світ», 2015. 314 с. – 206 – 208 с.
 28. Чекурков Василь, Войтюк Олексій. Археологічні джерела литовсько-польської доби за результатами розкопок Є. Пламеницької на території Кременецького замку в 1973-1975 рр. / Науковий вісник Національного музею історії України. Зб. Нук. пр.: у двох частинах. Випуск 1. Частина перша. / Відп. ред. Б.К. Патриляк. – К.: Національний музей історії України, 2016. – 316 с. – 271 – 275 с.
 29. Войтюк О.П. Нові дослідження на Полі Берестецької битви // Нові дослідження пам'яток козацької доби в Україні. Збірник наукових праць. Випуск 25. - К.: Центр пам'яткознавства НАН України і УТОПІК, 2016. - С.35-38.;
 30. Войтюк О. Роботи в Радивилівському та Рівненському районах у 2014 році. / Археологічні дослідження в Україні 2015. – К.: Стародавній світ, 2016, – 157 – 158 с.
 31. Войтюк О. Розвідки на Рівненщині. / Археологічні дослідження в Україні 2015. – К.: Стародавній світ, 2016, – 159 с.
 32. Прищепа Б.А., Войтюк О.П., Чекурков В.С. Розкопки в Пересопниці / Археологічні дослідження в Україні 2015. – К.: Стародавній світ, 2016, – 164 - 166 с.
 33. Прищепа Б.А., Харковець Ю.І., Войтюк О.П., Кожушко О.К. Дослідження на Рівненщині / Археологічні дослідження в Україні 2015. – К.: Стародавній світ, 2016, – 167 – 168 с.
 34. Б. А. Прищепа, О. П. Войтюк Дослідження середньовічного поселення поблизу Успенської церкви в Дорогобужі на р. Горині / В камне и в бронзе. Сборник статей в честь АнныПесковой. Труды ИИМК РАН. Т. XLVIII – СПб.: ИИМК РАН, ООО «НевскаяКнижнаяТипография», 2017. – 650 с.: ил. Рез. англ. – 475 – 483 с.
 35. Б.А. Прищепа, О.П. Войтюк, С.А. Горбаненко. Пересопниця 2015: комплексні дослідження поселення кінця І тис. н. е. в урочищі Пастівник / Археологія і давня історія України, , вип. 4 (21) – К., 2016 – 129 – 138 с.
 36. Войтюк О.. Житло литовсько-польської добиу міжріччі Стиру та Горині / Археологічні зошити з Пересопниці. V. (укладач Федоришин М.). Збірник статей учасників V науково-археологічного симпозіуму «Літописні міста давньоруської держави» 5-6 липня 2017 року. - Пересопниця: О.Зень 2017. 132 с., 117 - 129 с.
 37. Козак Д., Прищепа Б., Войтюк О. Дослідження середньовічного поселення в урочищі Високий Берег біля села Хрінники / Археологічні дослідження Львівського університету. 2014. Випуск 18 – Львів 2014, с. 280 -302
 38. Войтюк О. До питання реставрації та атрибуції наконечників стріл для лука та арбалета із території Волині. / Минуле і сучасне Волині та Полісся. Любомль та Любомльщина в українській та європейській історії. Науковий збірник. Випуск 63. – Луцьк, 2017. 680 с., іл.. с. 157 – 161
 39. Войтюк О. Археологічна карта Березнівщини / Літопис Березнівщини: наукові записки Березнівського краєзнавчого музею. Випуск ІІІ. – Рівне , ВО Зень, 2017 – 152 с. С. 4 – 10
 40. Милашевський О.С., Прищепа Б.А., Войтюк О.П.. Поховання вельбарської культури біля с. Самостріли на Рівненщині./ Studiabarbarica. ProfesorowiAndrzejowiKokowskiemu w 65. Roczniceurodzin. Tom I – Lublin/ 2018. 683 ст. 202-211с
 41. Войтюк О., Крук О., Марчук А. Відділ реставрації Рівненського обласного краєзнавчого музею – перспективи розвитку. / Наукові записки Рівненського обласного краєзнавчого музею. Зб. наукових праць. Вип. XVI.: Матеріали наукової конференції «Наша спадщина: де минуле зустрічається з майбутнім». – Рівне: Дятлик М., 2018. 333 с., іл., табл. 76 – 78 ст.
 42. Войтюк О. Дослідження монастирського села XVI ст. біля Успенської церкви у с. Дорогобуж на Рівненщині. / Наукові записки Рівненського обласного краєзнавчого музею. Зб. наукових праць. Вип. XVI.: Матеріали наукової конференції «Наша спадщина: де минуле зустрічається з майбутнім». – Рівне: Дятлик М., 2018. 333 с., іл., табл. 109 – 113 ст.
 43. Войтюк О., Конопля В., Прищепа Б. Матеріали волинсько-люблінської та городоцько-здовбицької культур з розкопок у Пересопниці. / Наукові записки Рівненського обласного краєзнавчого музею. Зб. наукових праць. Вип. XVI.: Матеріали наукової конференції «Наша спадщина: де минуле зустрічається з майбутнім». – Рівне: Дятлик М., 2018. 333 с., іл., табл. 114 – 119 ст.
 44. Войтюк О. Дослідження дерево-земляних укріплень доби середньовіччя та модерного часу Рівненської області у 2018 р. / І Всеукраїнський археологічний з’їзд: Програма роботи та анотації доповідей (Ніжин 23-25 листопада 2018 р.). – Київ: ІА НАНУ, 2018. – 196 с.. 153-154 ст.

 

Кожушко Н.І.

 1. Нарис «Декабристи на Рівненщині» // УРЕ. – К., 1991.
 2. Діячі революційно-визвольного руху першої чверті ХІХ ст. на території краю// Наукові записки РОКМ. вип.І. – Рівне, 1996.
 3. Рівне -720 років. Історико-культурний огляд // Пристендовий проспект до експозиції Рівненського обласного краєзнавчого музею. - Рівне, 2003.
 4. Берестецька битва 1651 р.// Пристендовий проспект до експозиції Рівненського обласного краєзнавчого музею. - Рівне, 2003.
 5. Короленко і Рівненщина // Пристендовий проспект до експозиції Рівненського обласного краєзнавчого музею. - Рівне, 2003.
 6. Каталог до виставки «100 ілюстрацій до творів В.Г.Короленка».- Рівне, 2003.
 7. Давня Русь ( з фондової колекції музею) // Пристендовий проспект до експозиції Рівненського обласного краєзнавчого музею. - Рівне, 2004.
 8. Історія будинку по вул. Драгоманова, 19 мовою архівних джерел // Наукові записки РОКМ. вип.ІІ. – Рівне, 2005.
 9. Царські накази як джерело вивчення історії // Наукові записки РОКМ. вип.ІІІ. – Рівне, 2005.
 10. Край у XIV-XVI ст.// Пристендовий проспект до експозиції Рівненського обласного краєзнавчого музею. - Рівне, 2006.
 11. З історії Рівненської чоловічої гімназії – училища. Директори гімназії // Наукові записки РОКМ. вип.IV. – Рівне, 2006.
 12. Г.Косміаді та Рівненські навчальні заклади (1917-1946) //Наукові записки РОКМ. вип.V. – Рівне, 2007.
 13. Особливий представник уряду Російської імперії (П.А.Косач на Рівненщині) // Наукові записки РОКМ. вип.VІ. – Рівне, 2008.
 14. Пам’ять століть: Магдебурзькому праву Дубно – 500 років. Науково-допоміжний покажчик. – Рівне, 2008. (участь у підготовці видання)
 15. Рівненські гімназійні колеги П.Куліша //Наукові записки РОКМ. вип.VІІ. – Рівне, 2009.
 16. З історії Рівненської чоловічої гімназії(училища). Почесні попечителі //Наукові записки РОКМ. вип.VІІІ. – Рівне, 2010.
 17. Підготовлено збірку матеріалів з історії міста Рівне та видатних уродженців для товариства з обмеженою відповідальністю Видавництво «Альфа-Віт». м. Київ, 2010р.
 18. Матеріали про звіти археологічних розкопок місця літописної Пересопниці для бібліографічного збірника Рівненської обласної бібліотеки.

     - Рівне, 2011р.

 1. З історії Рівненської чоловічої гімназії (училища). Викладачі Закону Божого. //Наукові записки РОКМ. Вип. ІХ.- Рівне, 2011. 
 2. Підготовлена хронологія «Визначні події в історії Рівненщини» для паспорта Рівненської області на сайт Рівненської обласної ради. 2011р.
 3. З історії Рівненської чоловічої гімназії (училища). Викладачі історії. // Наукові записки РОКМ. Вип. Х.- Рівне, 2012.
 4. Рівненські знайомі М.В.Лисенка.//Микола Лисенко і Рівненщина, ред. Б. Столярчука. - Рівне, 2012.
 5. Рівненські колеги по пензлю Т.Шевченка.//Наукові записки РОКМ. Вип. ХІІ. – Рівне, 2014.
 6. Сторінки історії Рівненської чоловічої гімназії. Архітектори.//Наукові записки РОКМ. Вип. ХІІІ. – Рівне, 2015.
 7. З історії Рівненської чоловічої гімназії (училища). Рівненські вчителі Семена Кузнеця (Саймона Сміта). //Наукові записки РОКМ. Вип. ХIV.- Рівне, 2016.

 

Постійно діючі експозиції:

 1. Зали № 5-9 - відділ давньої історії Рівненського обласного краєзнавчого музею ( 1978 – 2015, 2017).
 2. Експозиція відділу давньої історії Радивилівського районного краєзнавчого музею.
 3. Експозиція постійно діючої виставки «Старе Рівне» Рівненського обласного краєзнавчого музею.
 4. Експозиція постійно діючої виставки «Життя та творчість В.Г.Короленка» Рівненського обласного краєзнавчого музею.
 5. Постійно діюча виставка «Волинські шляхи Т.Шевченка та Лесі Українки».
 6. Експозиція комунального закладу «Культурно-археологічного центру «Пересопниця» Рівненської обласної ради. 2011 р.
 7. Постійно діюча виставка «Творці історії». 2017 р.

 

Виставкові тимчасові експозиції:

 1. Книжковий екслібрис XVIII ст. (1986).
 2. Художні промисли краю (1986).
 3. 240 років від дня народження Т.Костюшко (1986).
 4. 145 років від дня народження М.Лисенка (1987).
 5. Т.Шевченко та Рівненщина (1987).
 6. Старе Рівне в світлинах. (1988).
 7. Т.Шевченко та Л.Українка на Рівненщині (1989).
 8. Наша духовна спадщина (1991).
 9. Старовинна фотографія (1995).
 10. Г.Косміаді – митець й вчитель (1995).
 11. 400 років від дня народження Б.Хмельницького ( 1995).
 12. Поле Берестецької битви 1651 р. (1995, 2001).
 13. Дослідник сивої давнини ( до дня народження І.Свєшнікова (1995, 2005).
 14. Ювілеї Л.Українки (1996, 2001, 2007).
 15. Краєвиди Рівненщини (1996).
 16. Т.Шевченко ( виставка офортів) (1996).
 17. До 100-річчя музейної справи на Рівненщині (1996. 2006).
 18. З історії державності України ( 1997).
 19. Спочатку було слово… (1998).
 20. Ювілеї старовинних міст краю ( 2000).
 21. Міський пейзаж (2000).
 22. «Вставай, Україно..» (2001).
 23. Запоріжжя в залишках старовини (2002).
 24. 100 ілюстрацій до творів В.Короленка (2002).
 25. «Від гімназії до музею…» (2004).
 26. Перлини Рівненського краєзнавчого музею (2005).
 27. Культурна спадщина князів Острозьких ( 2005).
 28. Шлях до Конституції (2006).
 29. Ювілеї року (2006).
 30. Рівненщина. 15 років незалежності. (2006).
 31. Історична картографія ( 2007).
 32. М.Костомаров – дослідник волинського краю (2007).
 33. Гетьман Мазепа. Погляд крізь віки (2008).
 34. Хроніка Помаранчевої революції (2007).
 35. За Україну, за її волю (2007, 2009).
 36. Вони пройшли Афган (2008).
 37. Відгомін віків (2009).
 38. Рівненська чоловіча гімназія (училище) – сторінки історії (2009).
 39. Рівненщина в роки незалежності (2010).
 40. Книжковий Всесвіт (2010).
 41. Демократичні традиції в Україні (2010).
 42. Наш біль - Чорнобиль (2011, 2014, 2016).
 43. Рівненщина в роки незалежності (2011, 2012).
 44. Шлях до баскетбольних вершин (2012).
 45. Рівне – 730. Минуле і сучасність (2013).
 46. Відомі літератори – ювіляри року (2013).
 47. Музика крізь віки (2013).
 48. Т. Шевченко. 200 років від дня народження. (2014).
 49. Хрінники. 20 років археологічних досліджень (2014).
 50. За Україну, за її волю. 25 років Народного Руху України (2014).
 51. Археологія – моє життя. (до 100-річчя від дня народження І.К.Свєшнікова) (2015).
 52. Рівненщина. 25 років незалежності України (2016).
 53. Замок/палац у Рівному в світлі археологічних досліджень (2016).
 54. Культурна спадщина Рівненщини. (Історики - дослідники Волині) (2018)

 

Морозова О.В.

 1. Луц В., Морозова О. Рівненський обласний краєзнавчий музей 1940-1941 рр. (за документами Державного архіву Рівненської області) // Наукові записки Рівненського обласного краєзнавчого музею. Вип. ХІІІ. Ч.2. – Рівне. – 2015. – С. 169-187.
 2. Луц В., Морозова О. Забута стаття про О. М. Дверницького // Минуле і сучасне Волині та Полісся: Володимир-Волинський в історії України та Волині. Зб. наук. праць. Матеріали XIV Волинської наук. істор. краєзн. конф., присвяченої 13-й річниці Незалежності України і 680-й річниці надання Володимиру-Волинському Магдебурзького права. – Луцьк, 2004. – С. 94-98.
 3. Морозова О. Благодійна діяльність у Корці // Корцю - 850 років. Матеріали і тези науково-краєзнавчої конференції 13-14, жовтня 2000р. Корець, 2000. - 0,2 д.а.
 4. Морозова О. Благодійництво в освіті // Вісник Державної академії керівних кадрів культури і мистецтв. – 2002. –
 5. Морозова О. Благодійництво в гімназії // Наукові записки РОКМ. Вип. 2., 2005. — С. 67-68.
 6. Морозова О. В. Історична реконструкція у контексті збереження культурної спадщини // Стан та перспективи розвитку культурологічної науки в Україні: ІV Всеукраїнської науково-практичної конференція, м. Миколаїв, 27-28 березня 2018 р.: програма конференції.- Миколаїв: Миколаївська філія КНУКіМ, 2018. - Ч. 1. - 22 с. - С.8. - Режим доступу : http://old.mfknukim.mk.ua/images/00.03.2018/konferencia_kultura/konferenciia2018_naukovci_programa.pdf
 7. Морозова О. В. Різновекторність історичних реконструкцій у контексті збереження культурної спадщини: науково-практична конференція «Традиційна культура в умовах глобалізації: збереження автентичності та розвиток креативних індустрій», м. Харків, 22-23 червня 2018 р.
 8. Морозова О. Виховні заходи, як розвиток духовно-творчого потенціалу молоді // Проблеми реалізації духовно-творчого потенціалу молоді: Пошуки, перспективи. Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції Рівне, 17-18 жовтня 1996. Вип.1. – Рівне, 1996. - 0,2 д.а. (у сп.)
 9. Морозова О. Віч-на-віч з історією // Вільне слово. - 1999. - 1 грудня.(у сп.)
 10. Морозова О. Етнокультурне коріння традицій сімейного виховання (на матеріалах, записаних у Житомирській області) // Слово молодим дослідникам. 36.матеріалів і тез міжвузівської конференції. 28-29 листопада 1996 р. – Рівне, 1996 - 0,2 д.а. (у сп.)
 11. Морозова О. Міфологічні персонажі двох поем// Слово молодим дослідникам. Зб. матеріалів і тез міжвузівської науково-практичної конференції. Рівне, 1998. - 0,2 д.а. (у сп.)
 12. Морозова О. Народні свята та обряди Старокостянтинівського повіту, записані П.П.Чубинським// Старокостянтинів і край у просторі часу. Матеріали краєзнавчої науково-практичної конференції. Хмельницький, 1997. - 0,2 д.а. (у сп.)
 13. Морозова О. Наукові записки Рівненського обласного краєзнавчого музею. Бібліографічний покажчик // Наукові записки РОКМ. Вип. ХVI., 2018. — С. 305-328.
 14. Морозова О. Товариства взаємодопомоги бідним учням як форма благодійноїдіяльності// Наукові записки РОКМ. Вип. VI., 2008. — С. 65-67.
 15. Морозова О. Фотоальбом рівненських навчальних закладів // Наукові записки РОКМ. Вип. VIІІ., 2010. — С. 210-215.
 16. Морозова О. Функції символіки у контексті зимової обрядовості // Проблеми успадкування зимових звичаїв та обрядів. Матеріали III Міжнародної конференції. Рівне, 1997.
 17. Морозова О. Церковне благодійництво на Дубенщині // Дубно і світ. Матеріали міжнародної ювілейної науково-теоретичної конференції. 25-26 серпня 2000 р. Дубно, 2000.
 18. Морозова О.В. Інноватика сучасних музейних проектів: вітчизняний та зарубіжний досвід / О.В. Морозова, Т.П. Морозова // Українська культура: минуле, сучасне, шляхи розвитку: науковий збірник / упоряд. і наук. ред. В.Г. Виткалов; редкол. : Ю.П. Богуцький, С.В. Виткалов, С.М. Волков та ін.; наук.-бібліогр. редагування наукової бібліотеки РДГУ. - Рівне : РДГУ, 2017. - Вип. 25. - 239 с. - С. 149-154. (0,6 д.а.).
 19. Морозова О.В. Кластерний підхід до культурно-мистецьких проектів у музейному просторі міста (На прикладі Рівненського обласного краєзнавчого музею) / О.В. Морозова, Т.П. Морозова // Культурологічний альманах: вип. 7 : зб. наук. публікацій ІІІ Міжнародної наукової культурологічної конференції “Управління культурними проектами і креативна індустрія”, м. Київ, 2 березня 2018 року. - Вінниця :ТОВНілан-ЛТД, 2018. - С. 71-74.
 20. Морозова О.В. Матеріалізація задуму культурно-мистецького проекту в умовах пітчингу // Українська культура ; минуле, сучасне, шляхи розвитку ; наук. зб. – Вип. 23. – Рівне : РДГУ, 2016. - С.117-123.
 21. Отчет Городецкого музея Волынской губернии барона Ф. Р. Штейнгель за первыйгод с 25 ноября 1896 г. по 25 ноября 1897 г. // Вип. ХІV., 2016. —С. 219-236. [підготовка тексту за сучасною орфографією В. Луц, О. Морозова]
 22. Отчет Городецкого музея Волынской губернии барона Ф. Р. Штейнгель за второйгод с 25 ноября 1897 г. по 25 ноября 1898 г. // Вип. ХІV., 2016. —С. 237-253. [підготовка тексту за сучасною орфографією В. Луц, О. Морозова]
 23. Отчет Городецкого музея Волынской губернии барона Ф. Р. Штейнгель с 26 ноября 1898 г. по 26 ноября 1904 г. // Вип. ХІV., 2016. —С. 254-278. . [підготовка тексту за сучасною орфографією В. Луц, О. Морозова]
 24. Рівненська гімназія. 1839-1921. Історія. Спогади. Документи. / Упоряд. В. Луц, О. Морозова. – Рівне: Дятлик, 2014. – 340 c/

Семенович О.Л.

 1. Семенович О.Л. Непізнані шляхи Невіркова: краєзнавчий аспект// Наукові записки РОКМ. – Вип. ІІІ, 2005. – С. 148-150.
 2. Семенович О.Л. Краєзнавчі публікації ХІХ – першої третини ХХ століття у фондах і бібліотеці Рівненського обласного краєзнавчого музею// Наукові записки РОКМ. – Вип. VІІ, 2009. – С. 154-164.
 3. Семенович О.Л. Музейні установи в системі освіти, культури і туризму (на прикладі Рівненського обласного краєзнавчого музею)// Актуальні питання культурології: Альманах наукового товариства «Афіна» кафедри культурології: У 2-х т. – Випуск 8. – Рівне: РДГУ, 2009. – Т.1. – С. 173-177.
 4. Семенович О.Л. Чорнобильська трагедія у творчості художника Олександра Лаворика// Наукові записки РОКМ. – Вип. VIII, 2010. – С. 273-277.
 5. Семенович О.Л. Орнаментика Пересопницького Євангелія: характерні риси// Наукові записки РОКМ. – Вип. ІХ., Ч.1., 2011. – С. 42-46.
 6. Семенович О.Л. Відтворені реліквії// Берестецька битва в історії України: Матеріали науково-практичної конференції, присвяченої 360-річчю Берестецької битви. – Рівне, 2011. – С. 106-110.
 7. Семенович О.Л. Зустріч з іконою в процесі її творення// Наукові записки РОКМ. – Вип. Х., 2012. – С. 196-200.
 8. Семенович О.Л. З історії чудотворної ікони Заставницької (з смт. Гоща Рівненської області)// Волинська ікона: дослідження та реставрація. Науковий збірник. Вип. 19. Матеріали ХІХ міжнародної наукової конференції, м. Луцьк, 24-25 жовтня 2012 року. – Луцьк, 2012. – С. 128-132.
 9. Семенович О.Л. Ікона «Тим, хто врятував світ»// Наукові записки РОКМ. – Вип. ХІ., 2013. – С. 202-206.
 10. Семенович О.Л. Мистецький літопис краю у творчості художника Валентина Колосова (за матеріалами фондів РОКМ)// Наукові записки РОКМ. – Вип. ХІІ., Ч.2., 2014. – С. 114-118.
 11. Семенович О.Л. Відгомін козацької слави у творчості художника Олександра Лаворика (за матеріалами фондів РОКМ)// Наукові записки РОКМ. – Вип. ХІІІ., Ч.1., 2015. – С. 159-161.
 12. Семенович О.Л. Лаворик Наталія Филимонівна// Енциклопедія сучасної України. - Т. 16. - К., 2016. - С. 372.
 13. Семенович О.Л., Столярчук Б.Й. Лаворик Олександр Ростиславович// Енциклопедія сучасної України. - Т. 16. - К., 2016. - С. 372-373.
 14. Семенович О.Л. Ікони, повернуті в храми// Християнська сакральна традиція: Віра, Духовність, Мистецтво: збірник матеріалів Х міжнародної конференції. – Львів: ЛПБА УПЦ КП, 2017. – С. 157-170.
 15. Семенович О.Л. Пам’ятки сакральної дерев’яної скульптури XVII – поч. ХІХ ст. у збірці РОКМ// Наукові записки РОКМ. – Вип. XVI., 2018. – С. 194-207.
 16. Семенович О.Л. Ікона Божої Матері «Одигітрія Дорогобузька»// Християнська сакральна традиція: Віра, Духовність, Мистецтво: збірник матеріалів ХІ міжнародної конференції. – Львів: ЛПБА УПЦ КП, 2018. – С. 195-202.
 17. Семенович О.Л. Ангел-охоронець майдану Тарас Більчук// Нове життя/ Здолбунівська районна громадсько-політична газета. – № 90-91. - 23 листопада 2018. – С. 3. 

 

Коцюбайло В.П.

 1. Внесок Володимира Терського в дослідження середньовічної Пересопниці /  Археологічні дослідження в Україні: здобутки та перспективи.  Збірник матеріалів VІІ Всеукраїнської студентської археологічної конференції 22-23 травня 2018 року. – Кам’янець – Подільський: ФОП Сисин Я. І. 2018., - 248 с., 23-28 с.
 2. Катерина Мельник-Антонович дослідниця Волині/ Археологічні дослідження в Україні: здобутки та перспективи. Збірник матеріалів VІІІ Всеукраїнської студентської археологічної конференції 22-23 травня 2019 року. – Кам’янець – Подільський: ФОП Сисин Я. І. 2019., - 160 с.,65-70 с.