Олексій Петрович Войтюк

завідувач відділу

Віта Павлівна Коцюбайло

старша наукова співробітниця

Олена Тарасівна Крук

художник-реставратор 3 категорії

Ольга Вікторівна Макарова

художник-реставратор 3 категорії

Василь Андрійович Черенков

художник 1 категорії

Наукова робота відділу

Войтюк О.П.

 1. Войтюк О.П. Порівняльна характеристика архітектурно-розпланувальних особливостей Луцького та Острозького замків XIV – XVII ст. // Актуальні проблеми вітчизняної та всесвітньої історії: Матеріали І Всеукраїнської науково-практичної конференції молодих дослідників, аспірантів, здобувачів, магістрантів: Інститут історії України НАН України, Рівненський державний гуманітарний університет. – Рівне: РДГУ, 2008 – 295 с. С. 283 – 286
 2. Войтюк О.П. Характеристика замку в с. Тайкури на Рівненщині // Актуальні проблеми вітчизняної та всесвітньої історії: Наукові записки Рівненського державного гуманітарного університету. Збірник наукових праць. Випуск 16. – Рівне: РДГУ, 2009 – 313 с. С. 236 – 237
 3. Войтюк О.П. Характеристика замку в Олиці на Волині // ОДІССОС. Актуальні проблеми історії, археології та етнології. – Одеса, 2009 – 390 с. С. 33 – 35
 4. Войтюк О.П. Характеристика розвитку оборонних систем Волині на прикладі замків в Острозі і Олиці // Минуле і сучасне Волині і Полісся сторінки воєнної історії краю. – Луцьк, 2009 – 454 с. С. 111 – 112
 5. Войтюк О.П. Фортеці над Горинню ХV – ХVІІ ст. // Минуле і сучасне Волині і Полісся: Рух опору тоталітарним і окупаційним режимам на теренах Волинської області. Горохівщина в історії України та Волині. – Луцьк, 2009. С. 444 – 447
 6. Войтюк О.П. Дослідження О.М. Годованюк архітектурно-розпланувальних особливостей оборонної системи дитинця в Острозі // Волинський музей історія і сучасність. – Луцьк, 2009 – 542 с. С. 418 – 420
 7. Войтюк О.П. Городні в оборонній системі Волині у литовсько-польську добу // Одне надійне життя… (до 100-річчя від дня народження Леоніда Маслова). – Луцьк, 2009 – 496 с. С. 483 – 486
 8. Войтюк О.П. Місце дерево-земляних укріплень у литовсько-польську добу на території Волині // ОДІССОС. Актуальні проблеми історії, археології та етнології. – Одеса, 2010. С. 87 – 90
 9. Войтюк О.П. Достовірність робіт Наполеона Орди на прикладі малюнків замків у Осторозі, Тайкурах і Корці Рівненської області // Актуальні проблеми вітчизняної та всесвітньої історії: Рівненський державний гуманітарний університет. Збірник наукових праць. Випуск 20. – Рівне: РДГУ, 2010 – 333 с. С. 282 – 284
 10. Войтюк О.П. Дорогобузький замок литовсько-польської доби (за матеріалами розкопок Нікольченка Ю.М. у 70-х роках ХХ століття) // Наукові записки. Випуск VIII. – Рівне, 2010. С. 121 – 126
 11. Войтюк О.П. Характеристика фортець литовсько-польської доби на території Березнівського району. // Літопис Березнівщини: наукові записки Березнівського краєзнавчого музею. Випуск 1. – Рівне , ВО Зень, 2011 – 224 с. С. 17 – 20
 12. Войтюк О. Замок в с. Муравиця Млинівського району Рівненської області в XV - першій половині ХVI ст. за археологічними матеріалами // Нові дослідження пам'яток козацької доби в Україні. Збірник наукових праць. Випуск 20. Частина 1. - К.: Центр пам'яткознавства НАН України і УТОПІК, 2011. - С.100-104.;
 13. Прищепа Б.А., Войтюк О.П. Відтворення давньоруської печі в с. Пересопниця Рівненської обл.. /Археологічні дослідження в Україні 2011. – Київ-Луцьк ДП «Волинські старожитності», 2012 – 439 – 440 с.
 14. Прищепа Б.А., Чекурков В.С., Войтюк О.П.. Обстеження великих городищ в басейні р. Усті на Рівненщині. /Археологічні дослідження в Україні 2011. – Київ-Луцьк ДП «Волинські старожитності», 2012 – 441 – 442 с.
 15. Прищепа Б., Войтюк О. Дослідження забудови подвір’я Миколаївської церкви в Острозі. / Аркасівські читання: матеріали ІІ міжнародної науково-практичної конференції (27-28 квітня 2012 року). – Миколаїв, МНУ ім. Сухомлинського, 2012 – 43 – 47 с.
 16. Прищепа Б.А., Войтюк О.П., Вашета М.П., Чекурков В.С.. Дослідження в Пересопниці. / Археологічні дослідження в Україні 2012. – Київ-Луцьк ДП «Волинські старожитності», 2013 – 308 – 309 с.
 17. Войтюк О.П.. Дослідження пам’яток литовсько-польської доби в Рівненському р-ні. / Археологічні дослідження в Україні 2013. – Київ-Полтава, 2014 – 225 – 226 с.
 18. Козак Д.Н., Войтюк О.П.. Пам’ятки литовсько-польської доби в с. Хрінники на Рівненщині. / Археологічні дослідження в Україні 2013. – Київ-Полтава, 2014 – 226 – 228 с.
 19. Прищепа Б.А., Войтюк О.П.. Роботи в Пересопниці на уроч. Баранівка. / Археологічні дослідження в Україні 2013. – Київ-Полтава, 2014 – 229 – 230 с.
 20. Виногродська Л., Войтюк О., Прищепа Б.. Археологічні дослідження Губківського замку. /Літопис Березнівщини. Наукові записки Березнівського краєзнавчого музею. Випуск ІІ. – Рівне: О.Зень, 2015. – 192 с. 4-13 с.
 21. Войтюк О.. До питання датування корчаги знайденої 1984 року у замку Любарта в м. Луцьку. / Старий Луцьк. Науково-інформаційний збірник. Випуск ХІ. – Луцьк: ФОП Сікачова В.А., 2015. 496 с. 291-296 с.
 22. Войтюк О.. До питання реставрації та реконструкції булави із експозиції КЗ «Культурно-археологічний центр Пересопниця» РОР./ Археологічні зошити з Пересопниці. ІІІ. (укладач Федоришин М.). Збірник статей учасників ІІІ науково-археологічного симпозіуму «Літописні міста давньоруської держави» 2-3 жовтня 2015 року. - Пересопниця: О.Зень 2015. 160 с., 11 - 14 с.
 23. Войтюк О. Археологічними стежками І. Свєшнікова по Радивилівщині. // Наукові записки Рівненського обласного краєзнавчого музею. Збірник наукових праць. Випуск ХIII. Частина 1: матеріали наукової конференції присвяченої 100-річчю від дня народження Ігоря Кириловича Свєшнікова. – Рівне: Дятлик М., 2015. 292 с. іл., табл. 140-144 с
 24. Войтюк О., Конопля В., Прищепа Б. Кремнеобробний осередок раннього періоду доби бронзи на Жорнівському городищі. // Наукові записки Рівненського обласного краєзнавчого музею. Збірник наукових праць. Випуск ХIII. Частина 1: матеріали наукової конференції присвяченої 100-річчю від дня народження Ігоря Кириловича Свєшнікова. – Рівне: Дятлик М., 2015. 292 с. іл., табл. 160-163 с
 25. Войтюк О.П., Ільчишин В.В. Розвідки в околицях села Полуничне Радивилівського району на Рівненщині. / Археологічні дослідження в Україні 2014. – К.: «Стародавній Світ», 2015. 314 с. – 200 – 202 с.
 26. Козак Д.Н., Прищепа Б.А., Войтюк О.П. Роботи на поселені в урочищі Високий Берег біля с. Хрінники Рівненської області. / Археологічні дослідження в Україні 2014. – К.: «Стародавній Світ», 2015. 314 с. – 203 – 206 с.
 27. Прищепа Б.А., Войтюк О.П., Кожушко О.К. Обстеження середньовічних пам’яток у середній течії ріки Горині. / Археологічні дослідження в Україні 2014. – К.: «Стародавній Світ», 2015. 314 с. – 206 – 208 с.
 28. Чекурков Василь, Войтюк Олексій. Археологічні джерела литовсько-польської доби за результатами розкопок Є. Пламеницької на території Кременецького замку в 1973-1975 рр. / Науковий вісник Національного музею історії України. Зб. Нук. пр.: у двох частинах. Випуск 1. Частина перша. / Відп. ред. Б.К. Патриляк. – К.: Національний музей історії України, 2016. – 316 с. – 271 – 275 с.
 29. Войтюк О.П. Нові дослідження на Полі Берестецької битви // Нові дослідження пам'яток козацької доби в Україні. Збірник наукових праць. Випуск 25. - К.: Центр пам'яткознавства НАН України і УТОПІК, 2016. - С.35-38.;
 30. Войтюк О. Роботи в Радивилівському та Рівненському районах у 2014 році. / Археологічні дослідження в Україні 2015. – К.: Стародавній світ, 2016, – 157 – 158 с.
 31. Войтюк О. Розвідки на Рівненщині. / Археологічні дослідження в Україні 2015. – К.: Стародавній світ, 2016, – 159 с.
 32. Прищепа Б.А., Войтюк О.П., Чекурков В.С. Розкопки в Пересопниці / Археологічні дослідження в Україні 2015. – К.: Стародавній світ, 2016, – 164 - 166 с.
 33. Прищепа Б.А., Харковець Ю.І., Войтюк О.П., Кожушко О.К. Дослідження на Рівненщині / Археологічні дослідження в Україні 2015. – К.: Стародавній світ, 2016, – 167 – 168 с.
 34. Б. А. Прищепа, О. П. Войтюк Дослідження середньовічного поселення поблизу Успенської церкви в Дорогобужі на р. Горині / В камне и в бронзе. Сборник статей в честь АнныПесковой. Труды ИИМК РАН. Т. XLVIII – СПб.: ИИМК РАН, ООО «НевскаяКнижнаяТипография», 2017. – 650 с.: ил. Рез. англ. – 475 – 483 с.
 35. Б.А. Прищепа, О.П. Войтюк, С.А. Горбаненко. Пересопниця 2015: комплексні дослідження поселення кінця І тис. н. е. в урочищі Пастівник / Археологія і давня історія України, , вип. 4 (21) – К., 2016 – 129 – 138 с.
 36. Войтюк О.. Житло литовсько-польської добиу міжріччі Стиру та Горині / Археологічні зошити з Пересопниці. V. (укладач Федоришин М.). Збірник статей учасників V науково-археологічного симпозіуму «Літописні міста давньоруської держави» 5-6 липня 2017 року. - Пересопниця: О.Зень 2017. 132 с., 117 - 129 с.
 37. Козак Д., Прищепа Б., Войтюк О. Дослідження середньовічного поселення в урочищі Високий Берег біля села Хрінники / Археологічні дослідження Львівського університету. 2014. Випуск 18 – Львів 2014, с. 280 -302
 38. Войтюк О. До питання реставрації та атрибуції наконечників стріл для лука та арбалета із території Волині. / Минуле і сучасне Волині та Полісся. Любомль та Любомльщина в українській та європейській історії. Науковий збірник. Випуск 63. – Луцьк, 2017. 680 с., іл.. с. 157 – 161
 39. Войтюк О. Археологічна карта Березнівщини / Літопис Березнівщини: наукові записки Березнівського краєзнавчого музею. Випуск ІІІ. – Рівне , ВО Зень, 2017 – 152 с. С. 4 – 10
 40. Милашевський О.С., Прищепа Б.А., Войтюк О.П.. Поховання вельбарської культури біля с. Самостріли на Рівненщині./ Studiabarbarica. ProfesorowiAndrzejowiKokowskiemu w 65. Roczniceurodzin. Tom I – Lublin/ 2018. 683 ст. 202-211с
 41. Войтюк О., Крук О., Марчук А. Відділ реставрації Рівненського обласного краєзнавчого музею – перспективи розвитку. / Наукові записки Рівненського обласного краєзнавчого музею. Зб. наукових праць. Вип. XVI.: Матеріали наукової конференції «Наша спадщина: де минуле зустрічається з майбутнім». – Рівне: Дятлик М., 2018. 333 с., іл., табл. 76 – 78 ст.
 42. Войтюк О. Дослідження монастирського села XVI ст. біля Успенської церкви у с. Дорогобуж на Рівненщині. / Наукові записки Рівненського обласного краєзнавчого музею. Зб. наукових праць. Вип. XVI.: Матеріали наукової конференції «Наша спадщина: де минуле зустрічається з майбутнім». – Рівне: Дятлик М., 2018. 333 с., іл., табл. 109 – 113 ст.
 43. Войтюк О., Конопля В., Прищепа Б. Матеріали волинсько-люблінської та городоцько-здовбицької культур з розкопок у Пересопниці. / Наукові записки Рівненського обласного краєзнавчого музею. Зб. наукових праць. Вип. XVI.: Матеріали наукової конференції «Наша спадщина: де минуле зустрічається з майбутнім». – Рівне: Дятлик М., 2018. 333 с., іл., табл. 114 – 119 ст.
 44. Войтюк О. Дослідження дерево-земляних укріплень доби середньовіччя та модерного часу Рівненської області у 2018 р. / І Всеукраїнський археологічний з’їзд: Програма роботи та анотації доповідей (Ніжин 23-25 листопада 2018 р.). – Київ: ІА НАНУ, 2018. – 196 с.. 153-154 ст.

 

Коцюбайло В.П.

 1. Внесок Володимира Терського в дослідження середньовічної Пересопниці /  Археологічні дослідження в Україні: здобутки та перспективи.  Збірник матеріалів VІІ Всеукраїнської студентської археологічної конференції 22-23 травня 2018 року. – Кам’янець – Подільський: ФОП Сисин Я. І. 2018., - 248 с., 23-28 с.
 2. Катерина Мельник-Антонович дослідниця Волині/ Археологічні дослідження в Україні: здобутки та перспективи. Збірник матеріалів VІІІ Всеукраїнської студентської археологічної конференції 22-23 травня 2019 року. – Кам’янець – Подільський: ФОП Сисин Я. І. 2019., - 160 с.,65-70 с

Крук О.Т.

 1. Крук О. Реставрація документального фонду. Проблеми та методи. / Наукові записки Рівненського обласного краєзнавчого музею. Зб. наукових праць. Вип. ІV - Рівне, 2006. 304 с., 221-222 ст.
 2. Войтюк О., Крук О., Марчук А. Відділ реставрації Рівненського обласного краєзнавчого музею – перспективи розвитку. / Наукові записки Рівненського обласного краєзнавчого музею. Зб. наукових праць. Вип. XVI.: Матеріали наукової конференції «Наша спадщина: де минуле зустрічається з майбутнім». – Рівне: Дятлик М., 2018. 333 с., іл., табл. 76 – 78.

Макарова О. В.

 1. Колекція різьблених виробів із фондів РОКМ / О. В. Макарова // Наукові за­писки / Рівнен. обл. краєзн. музей. - Рівне: Волин, обереги, 2006.—Вип. 4: [при- свяч. 100-річчю з часу заснування першого музею в м. Рівне]. - С. 241-242. -(1)
 2. Фольклорно-етнографічні фонди: колекція РОКМ по Зарічнен. р-ну / О. В. Макарова // Етнокультура Волинського Полісся і Чорнобильська трагедія / упоряд. С. І. Шевчук. - Рівне: Волин, обереги, 1998. - Вип. 3: Зарічнен. р-н Рівнен. обл. - С. 280-285. - (1)